ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/07/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποκλεισμός των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποκλεισμός των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεωνΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Αποκλεισμός των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων».

Επειδή ο κ. Υπουργός δεν έχει ακόμη απαντήσει στην από 18.03.2021 ερώτησή μας (αριθ. Πρωτ. 5168), παρά την παρέλευση των κοινοβουλευτικά προβλεπόμενων προθεσμιών, επανερχόμαστε στο θέμα, επανακαταθέτοντας την εν λόγω ερώτηση.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το 2019 (Ν. 4610/2019, άρθρα 57-61 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Στο ΠΑΔΑ Ιδρύθηκε τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επιπλέον μαθήματα.

Το τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Ν. 4610/2019, άρθρο 14. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επτά (7)  επιπλέον μαθήματα.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, άρθρο 2, με τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του ΤΕΙ Σερρών και του Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επιπλέον μαθήματα.

Παράλληλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 351/14-6-1989 (Α’ 159) και αποτυπώνονται με σαφήνεια στους οδηγούς σπουδών των οικείων Πανεπιστημίων, αφορούν, μεταξύ άλλων, την εργασία τους ως Μαιευτές - Μαίες, σε όλους τους σχετικούς τομείς εργασίας της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας: «Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά - Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α. και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού. Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά τμήματα, Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μαιευτικά - Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.»
Ωστόσο, αν και σήμερα υπάρχουν ήδη απόφοιτοι των τριών (3) τμημάτων Μαιευτικής Π.Ε. δεν υπάρχει γι’ αυτούς καμία απολύτως πρόβλεψη στα οργανογράμματα των δημόσιων οργανισμών υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω των διαγωνισμών του Δημοσίου.

Αντίστοιχα, παλαιοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι σχολών μαιευτικής (ΤΕ ή ΔΕ) που εργάζονται ήδη σε δομές του Ε.Σ.Υ. αλλά στο μεταξύ έχουν εισαχθεί και αποφοιτήσει από τα ανωτέρω τρία (3) τμήματα, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, δεν έχουν δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης εντός των υπηρεσιών που ήδη εργάζονται, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί στα οικεία οργανογράμματα θέσεις Μαιευτικής Π.Ε.

Επειδή η πρόβλεψη στους οργανισμούς των νοσοκομείων για στελέχωση των σχετικών θέσεων αποκλειστικά και μόνο από αποφοίτους του Κλάδου ΤΕ Μαιευτικής δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα,

Επειδή αποτελεί δυσμενή διάκριση εις βάρος των ΠΕ Μαιευτών – Μαιών το να παραβιάζονται στην πράξη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, μη δυνάμενοι να έχουν καν πρόσβαση σε σχετικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου,

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να άρει την άδικη αντιμετώπιση μιας κατηγορίας αποφοίτων και να διασφαλίσει πρώτα η ίδια το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία και στην περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι στα υφιστάμενα οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση των σχετικών θέσεων μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. και όχι και από τον κλάδο Π.Ε.;
2. Προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και για το σύνολο των δομών αυτών (Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) το θέμα όλων των αποφοίτων των Μαιευτικών Τμημάτων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη

Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου  Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα 
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα  Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ