ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/07/2021

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Παραμένουν τα σκοτεινά σημεία και τα ερωτηματικά για τη λειτουργία των αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Παραμένουν τα σκοτεινά σημεία και τα ερωτηματικά για τη λειτουργία των αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσείαΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Τουρισμού

Θέμα: «Παραμένουν τα σκοτεινά σημεία και τα ερωτηματικά για τη λειτουργία των αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία»

Διανύουμε ένα δυστοπικό καλοκαίρι μέσα στο οποίο ο ελληνικός τουρισμός δέχεται επαναλαμβανόμενα πλήγματα που καθιστούν τη φετινή χρονιά, τη δεύτερη χρονιά της πανδημίας, εμφατικά δυσκολότερη από την πρώτη.
Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθήσαμε με την α.π. 4902/09-03-2021 Ερώτηση & ΑΚΕ1 που υποβάλαμε προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού να αναδείξουμε εγκαίρως ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο άπτεται τόσο σημαντικών οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου, όσο και της συνολικής εικόνας της χώρας απέναντι στους τουρίστες και γενικά απέναντι στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Ερώτηση & ΑΚΕ επικεντρωθήκαμε στις διαδικασίες και στους χρόνους που αφορούν στη μίσθωση των αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία όλης της χώρας.
Ωστόσο, οι απαντήσεις και τα στοιχεία που λάβαμε από τον «Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (ΟΔΑΠ) με το α.π. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/2892/17-03-2021 έγγραφό του, εντονότερο προβληματισμό δημιούργησαν και περισσότερα ερωτήματα προκάλεσαν παρά έλυσαν. Παράλληλα, παρατηρήσαμε ότι αν και οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν ξεκινήσει να δέχονται το κοινό ήδη από τις 22 Μαρτίου και τα Μουσεία από τις 14 Μαΐου, το άνοιγμά τους δεν συνοδεύτηκε και από το ταυτόχρονο άνοιγμα των αναψυκτηρίων.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα στους επισκέπτες, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και τις οργανωτικές δυσλειτουργίες που δημιουργούν τα διαφορετικά και μη συμβατά πρωτοκόλλα πληρότητας τουριστικών λεωφορείων και αριθμού ατόμων που μπορούν κάθε φορά να εισέρχονται στους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, αν συνυπολογίσουμε και τις αφόρητες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, γίνεται αντιληπτό το πόσο «βασανιστική» καθίσταται η πολύωρη αναμονή των επισκεπτών στους χώρους αυτούς χωρίς τα αναψυκτήρια.
Με βάση τα στοιχεία που εστάλησαν από τον ΟΔΑΠ, φαίνεται ότι οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, αλλά πληροφορούμαστε ότι κάποια από τα αναψυκτήρια δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Την ίδια στιγμή, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι σε όσα ξεκίνησαν να λειτουργούν, παρατηρείται η μη πλήρης τήρηση των όρων των διακηρύξεων, όπως για παράδειγμα η μη χρήση τραπεζοκαθισμάτων. Γίνεται κατανοητό ότι κάθε παρόμοια προχειρότητα ή αυθαιρεσία στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, προκαλεί πολλαπλάσιο πλήγμα στην εικόνα της χώρας μας για τον μη ενδεδειγμένο τρόπο που διαχειρίζεται τα ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικά μνημεία της, ενώ δημιουργεί και θέματα άνισης μεταχείρισης των αναδόχων.
Πέραν αυτών, τέλος, είναι προφανές ότι οι καθυστερήσεις στο άνοιγμα των αναψυκτηρίων, αλλά και οι παρατηρούμενες αποκλίσεις από τους όρους των διακηρύξεων και συμβάσεων, εγείρουν σοβαρό ζήτημα οικονομικής ζημίας για το ελληνικό Δημόσιο.

Ως εκ τούτων:
Επειδή οι διαγωνιστικές διαδικασίες εκμίσθωσης των αναψυκτηρίων σε 14 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2020, ενώ η υπογραφή των περισσότερων συμβάσεων έχει γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2020, εκτός από μία που έχει υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 2021.
Επειδή η λειτουργία των αναψυκτηρίων αφορά ένα αξιοσέβαστο ποσό εσόδων, σε συνδυασμό με τους φόρους και τα τέλη που το συνοδεύουν, και επομένως κάθε απώλεια σηματοδοτεί ζημία για το ελληνικό Δημόσιο.
Επειδή με βάση τα στοιχεία που μας προσκομίστηκαν, στα άρθρα των συμβάσεων που αφορούν στη διάρκειά τους, δεν έχουν συμπληρωθεί τα κενά με τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης, αλλά έχουν απλώς επικαλυφθεί με «στρογγυλές σφραγίδες».
Επειδή τρεις από τις υπογραφείσες συμβάσεις έχουν υπογραφή από τον ανάδοχο με τη σήμανση «Με κάθε επιφύλαξη».
Επειδή τα παραστατικά πληρωμών που μας κοινοποιήθηκαν δεν είναι πλήρη και δεν είναι εμφανές εάν καταβάλλονται όλες οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις πέραν του μισθώματος.
Επειδή στην απάντηση του ΟΔΑΠ επισυνάπτεται σχετικό Ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε τι οφείλεται η μεγάλη χρονική απόκλιση υπογραφής (01/02/2021) της Σύμβασης για το αναψυκτήριο της Αρχαίας Ολυμπίας –δεδομένου ότι ο ανάδοχος προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις 06/10/2020– και ποια είναι η πραγματική διάρκεια της Σύμβασης;
2. Για ποιο λόγο η έναρξη λειτουργίας των αναψυκτηρίων δεν συγχρονίστηκε με το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων;
3. Έχουν ήδη υπογραφεί όλες οι απαραίτητες άδειες που θα πρέπει να συνοδεύουν τη λειτουργία των αναψυκτηρίων;
4. Τηρείται στο σύνολο και επακριβώς η καταβολή των μισθωμάτων από τους μισθωτές – αναδόχους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Συμβάσεις, καθώς και το χαρτόσημο και όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη που σύμφωνα με τις συμβάσεις επιβαρύνουν τον Μισθωτή;
5. Πώς τεκμηριώνεται η αποδοχή από τον ΟΠΑΔ σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο των αναψυκτηρίων της Αρχαίας Ολυμπίας, του Ολυμπιείου Αθηνών και του Καστέλλου Ρόδου με επιφύλαξη και ποιες νομικές συνέπειες μπορεί να προκαλέσει η ενέργεια αυτή;
6. Πώς τεκμηριώνεται η παρατυπία της μη αναγραφής συγκεκριμένων ημερομηνιών στο άρθρο που αναφέρεται στη διάρκεια των συμβάσεων της Αρχαίας Ολυμπίας, του Ολυμπιείου Αθηνών, των Δελφών, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και ποια η πραγματική διάρκεια των συμβάσεων αυτών;
7. Με ποιον ελεγκτικό μηχανισμό διασφαλίζεται η τήρηση των όρων των Συμβάσεων;
8. Ποια η απάντηση που έχετε λάβει από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την ενεργοποίηση του όρου μη πληρωμής μισθώματος και ποιες οι ενδεχόμενες εναλλακτικές που έχει εξετάσει ο ΟΔΑΠ;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Επίσης, αιτούμαστε τη χορήγηση των κάτωθι εγγράφων:
1. Αναλυτικά παραστατικά πληρωμής των μισθωμάτων.

2. Τα έγγραφα του Οργανισμού με τα οποία καλεί τους επιλεγέντες πλειοδότες και στα οποία αναφέρονται επίσης τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν.

3. Οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ για τις διαδικασίες που αφορούν τις πληρωμές των μισθωμάτων λόγω COVID-19.

4. Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Οι Ερωτώντες και Αιτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Νοτοπούλου Κατερίνα

Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Ιωάννης
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ