ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/07/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβάλλεται διπλή φορολογία από την ελληνική κυβέρνηση σε Έλληνες/νίδες εργαζόμενους του εξωτερικού, κατά παράβαση των κανονισμών της Ε.Ε.;

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβάλλεται διπλή φορολογία από την ελληνική κυβέρνηση σε Έλληνες/νίδες εργαζόμενους του εξωτερικού, κατά παράβαση των κανονισμών της Ε.Ε.;Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε σήμερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β΄ Πειραιά, Γιάννης Ραγκούσης και 27 ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αντικείμενο τη διπλή φορολογία Ελλήνων εργαζόμενων του εξωτερικού.

Ειδικότερα, τίθεται το θέμα της διπλής φορολογίας από το ελληνικό δημόσιο των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς τόσο με βάση το Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προνομίων και ασυλιών και των κανονισμών της Ένωσης, οι οποίοι εφαρμόζονται αυτόματα και ομοιόμορφα από το ελληνικό δημόσιο, όσο και με βάση το εθνικό δίκαιο (Ν.4172/13), το οποίο προβλέπει την απαλλαγή φορολογίας των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτώνται από μισθωτή εργασία σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι απαλλάσσονται της φορολογίας, αφού φορολογούνται από τα ίδια τα όργανα της Ε.Ε..

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Επιβάλλεται διπλή φορολογία από την ελληνική κυβέρνηση σε Έλληνες/νίδες εργαζόμενους του εξωτερικού, κατά παράβαση των κανονισμών της Ε.Ε.;»
Βάσει του άρθρου 12 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«Επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών που καταβάλλει η Ένωση στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό τους, επιβάλλεται φόρος υπέρ της Ένωσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό απαλλάσσονται από την επιβολή εσωτερικών φόρων επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών, που καταβάλλονται από την Ένωση.»
Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, εκδόθηκαν οι ακόλουθοι κανονισμοί:
1. κανονισμός (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου που έχει θεσπιστεί υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
2. κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 για τον καθορισμό των κατηγοριών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 13 δεύτερη παράγραφος, και του άρθρου 14 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων.
Οι δύο παραπάνω κανονισμοί τροποποιήθηκαν το 1998 προκειμένου στο πεδίο εφαρμογής τους να περιλαμβάνονται ρητώς οι μισθοί και οι συντάξεις που καταβάλλει η ΕΚΤ (βλ. κανονισμούς αριθ. 1197/98 και 1198/98 της 5ης Ιουνίου 1998).
Είναι εν προκειμένω σαφές ότι οι αποδοχές που καταβάλλονται στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και στο προσωπικό της ΕΚΤ απαλλάσσονται από την εθνική φορολογία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνακόλουθα, στο άρθρο 14 παρ. 2. (α) Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τίτλο «Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις», αναφέρεται: «2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο: α) Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.»
Ωστόσο, υπάλληλοι της ΕΚΤ υποβάλλοντας τη φορολογική τους δήλωση για το οικονομικό έτος 2020, διαπίστωσαν ότι εμπίπτουν στη φορολογία εισοδήματος από τις ελληνικές αρχές, αν και όπως αναφέρθηκε τυγχάνουν πλήρους απαλλαγής των, δεδομένου ότι αυτοί φορολογούνται από την ίδια την Ένωση.
Επειδή οι Έλληνες πολίτες ως υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομοθετικές πράξεις που ισχύουν αυτόματα και ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο.
Επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες πολιτών που εργάζονται στην ΕΚΤ, υπόκεινται σε φορολογία από το ελληνικό δημόσιο για το οικονομικό έτος 2020 (υποβολή δηλώσεων 2021).
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:
1. Έχει λάβει γνώση ο κ. Υπουργός των Οικονομικών, ότι σύμφωνα με αναφορές πολιτών εργαζόμενοι στην ΕΚΤ υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση από το ελληνικό δημόσιο;
2. Αν ναι, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να αποφευχθεί η δυσαρμονία στη φορολόγηση των αποδοχών των εν λόγω εργαζόμενων, διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον;
3. Προτίθεται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που προκύπτουν από τη διπλή φορολόγηση του ελληνικού δημόσιου στους θιγόμενους πολίτες;
Ο ερωτών Βουλευτής
Ραγκούσης Γιάννης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Δρίτσας Θεόδωρος
Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ