ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/07/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Παράνομος ορισμός προϊσταμένου Διεύθυνσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Παράνομος ορισμός προϊσταμένου Διεύθυνσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΕρώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού κατέθεσαν 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Α Αθήνας Χριστόφορου Βερναρδάκη και θέμα «Παράνομος ορισμός προϊσταμένου Διεύθυνσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου περί επιτελικού κράτους. Στην εν λόγω Μονάδα που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διερευνά υποθέσεις παραβίασης ακεραιότητας και διαφθοράς, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 2020, ως προϊστάμενος, υπάλληλος της προτιμήσεως της Υπουργού, χάρη στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου.

Μετά την πρώτη τοποθέτηση, με πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ω8Ο34653Π4-Ζ2Α) τοποθετείται νέος προϊστάμενος Διεύθυνσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Αντί να τηρηθεί όμως η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται ρητά στον Υπαλληλικό Κώδικα και περιλαμβάνει προκήρυξη της θέσης, υποβολή αιτήσεων από επιλέξιμους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και πλήρωση αυτής κατόπιν επιλογής από συλλογικό όργανο, η απόφαση
προβλέπει για δεύτερη φορά την απευθείας τοποθέτηση υπαλλήλου στη θέση του Προϊσταμένου, με παράνομη επίκληση των παροπλισμένων μεταβατικών διατάξεων που έχουν ήδη επιτελέσει το σκοπό τους και δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής.

Πέραν του παράνομου τρόπου τοποθέτησης όμως, σοβαρά προβλήματα νομιμότητας συντρέχουν και στην επιλογή του συγκεκριμένου υπαλλήλου για την επίμαχη θέση, καθώς η ενδοϋπουργική μετακίνησή του από την οργανική του θέση (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού) πραγματοποιήθηκε όχι με διατάξεις και όρους απόσπασης, όπως απαιτείται από το ισχύον πλαίσιο κινητικότητας, αλλά με διατάξεις απλής μετακίνησης, γεγονός που εκτός των άλλων αποκλείει και την επιλεξιμότητά του για τη συγκεκριμένη θέση Προϊσταμένου, αφού δεν ανήκει οργανικά στο φορέα στον οποίο μετακινήθηκε.

Επειδή όλα τα ως άνω ζητήματα νομιμότητας που δεν επέτρεπαν την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης εκ μέρους της Υπουργού, ήταν από καιρό γνωστά στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αναλύονταν διεξοδικά στο αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2694/4331,4368/2-4-2021 απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων» που εστάλη μετά από συγκεκριμένα ερωτήματα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και επειδή η Υπουργός Πολιτισμού είναι για μια ακόμη φορά πολιτικά υπόλογη και εκτεθειμένη σε παράβαση καθήκοντος για την παράνομη απόφαση που ηθελημένα υπέγραψε,
ερωτάται αν γνωρίζει τη λογική που διέπει τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων και τη διαφορά τους από τις πάγιες διατάξεις γιατί επιμένει να καταστρατηγεί τη λειτουργία τους και μέχρι πότε σκοπεύει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικά;

Ερωτάται επίσης γιατί αγνόησε την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών που ζητήθηκε από το ΥΠΠΟΑ ακριβώς για τα συγκεκριμένα νομικά ελαττώματα και που γνωμοδοτεί με σαφήνεια επί αυτών;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Παράνομος ορισμός προϊσταμένου Διεύθυνσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Στο πολύπαθο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο εδώ και δύο χρόνια ταλανίζεται από αλλεπάλληλα σκάνδαλα που μεθοδεύονται συστηματικά και συγκαλύπτονται συντονισμένα – αλλά όχι επιτυχημένα – από την πολιτική του ηγεσία, έχει συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου περί επιτελικού κράτους. Στην εν λόγω Μονάδα που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διερευνά υποθέσεις παραβίασης ακεραιότητας και διαφθοράς, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 2020, ως προϊστάμενος, υπάλληλος της προτιμήσεως της Υπουργού, χάρη στις μεταβατικές διατάξεις του ως άνω νόμου (άρθρο 116 παρ. 13 εδ. δ΄) που όριζαν για το θέμα τα εξής:

«Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί με απόφασή του μεταβατικά στις οργανικές μονάδες αυτών, τους υπηρετούντες Προϊσταμένους.»

Μετά την πρώτη τοποθέτηση, με πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ω8Ο34653Π4-Ζ2Α) τοποθετείται νέος προϊστάμενος Διεύθυνσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Αντί να τηρηθεί όμως η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται ρητά στον Υπαλληλικό Κώδικα και περιλαμβάνει προκήρυξη της θέσης, υποβολή αιτήσεων από επιλέξιμους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και πλήρωση αυτής κατόπιν επιλογής από συλλογικό όργανο (άρθρα 84 – 86 Υ.Κ.), η απόφαση προβλέπει για δεύτερη φορά την απευθείας τοποθέτηση υπαλλήλου στη θέση του Προϊσταμένου, με παράνομη επίκληση των παροπλισμένων μεταβατικών διατάξεων που έχουν ήδη επιτελέσει το σκοπό τους και δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής.

Πέραν του παράνομου τρόπου τοποθέτησης όμως, σοβαρά προβλήματα νομιμότητας συντρέχουν και στην επιλογή του συγκεκριμένου υπαλλήλου για την επίμαχη θέση, καθώς η ενδοϋπουργική μετακίνησή του από την οργανική του θέση (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού) πραγματοποιήθηκε όχι με διατάξεις και όρους απόσπασης, όπως απαιτείται από το ισχύον πλαίσιο κινητικότητας (άρθρο 9 ν.4440/2016) αλλά με διατάξεις απλής μετακίνησης (ΑΔΑ: ΩΞΘΤ4653Π4-ΟΔΙ), γεγονός που εκτός των άλλων αποκλείει και την επιλεξιμότητά του για τη συγκεκριμένη θέση Προϊσταμένου, αφού δεν ανήκει οργανικά στο φορέα στον οποίο μετακινήθηκε.

Επειδή όλα τα ως άνω ζητήματα νομιμότητας που δεν επέτρεπαν την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης εκ μέρους της Υπουργού, ήταν από καιρό γνωστά στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αναλύονταν διεξοδικά στο αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2694/4331,4368/2-4-2021 απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων» που εστάλη μετά από συγκεκριμένα ερωτήματα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ,
Επειδή η Υπουργός Πολιτισμού είναι για μια ακόμη φορά πολιτικά υπόλογη και εκτεθειμένη σε παράβαση καθήκοντος για την παράνομη απόφαση που ηθελημένα υπέγραψε,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Γνωρίζει τη λογική που διέπει τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων και τη διαφορά τους από τις πάγιες διατάξεις; Αν ναι, γιατί επιμένει να καταστρατηγεί τη λειτουργία τους και μέχρι πότε σκοπεύει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικά;

Γιατί αγνόησε την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών που ζητήθηκε από το ΥΠΠΟΑ ακριβώς για τα συγκεκριμένα νομικά ελαττώματα και που γνωμοδοτεί με σαφήνεια επί αυτών;

Θα ανακαλέσει τον προδήλως παράνομο ορισμό του υπαλλήλου στη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Βερναρδάκης Χριστόφορος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αλεξιάδης Τρύφων

Βασιλικός Βασίλειος

Βέττα Καλλιόπη

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Ειρήνη

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλάφας Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Πούλου Παναγιού

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ