ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/07/2021

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην υποχρεωτική πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων από ιδιώτες ελεγκτές;

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην υποχρεωτική πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων από ιδιώτες ελεγκτές;Το μείζον ζήτημα της υποχρεωτικής πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων από ιδιώτες ελεγκτές, αναδεικνύει με Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή του Τομεάρχη Αλέξη Χαρίτση και 27 ακόμα Βουλευτών.

«Είναι εμφανές ότι το outsourcing αποτελεί αγαπημένη πρακτική της κυβέρνησης της ΝΔ» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε, ετοιμάζει νομοθετικές αλλαγές έτσι ώστε να δοθεί ένα πολύ σημαντικό έργο αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, καθιστώντας υποχρεωτική, αντί για εναλλακτική, τη διαδικασία της διενέργειας ελέγχου από ορκωτούς. Με δεδομένο ότι οι επενδύσεις είναι σημαντικές για την αναπτυξιακή πορεία και ευημερία της χώρας, αλλά και με γνώμονα ότι η νομοθέτηση της εκχώρησης διαδικασιών θα πρέπει να επιλέγεται όταν εν τοις πράγμασι τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την άσκηση δημόσιας διοίκησης δεν επιλύονται διαφορετικά, θέτουμε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων στον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας απαντήσεις.».

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, τον Οκτώβριο του 2019, με την αιτιολόγηση της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόμους, η Κυβέρνηση της ΝΔ εισήγαγε τη διαδικασία πιστοποίησης από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Στην ίδια λογική, επήλθε αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και του νομοθετικού πλαισίου περί Στρατηγικών Επενδύσεων, ώστε να επιλυθεί η αδυναμία ταχείας και αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων και εισήγαγε ως εναλλακτική, τη δυνατότητα του φορέα επένδυσης να επιλέξει ορκωτό-ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία προκειμένου να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σήμερα, πληροφορούμαστε ότι με τις νομοθετικές αλλαγές που σχεδιάζονται, θα δοθεί ένα πολύ σημαντικό έργο αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, όπως: Ο έλεγχος υπαγωγής επενδύσεων άνω του 1 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσεων και η εκπλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Πρόκειται δηλαδή να εισαχθεί ως υποχρεωτική και όχι ως εναλλακτική η διαδικασία της διενέργειας ελέγχου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διατηρήσουν το δικαίωμα ελέγχου μόνο των έργων πολύ χαμηλού προϋπολογισμού.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Από τον Οκτώβριο του 2019, που προστέθηκε η παρ.12 στο άρθρο 16 του ν.4399/2016, πόσοι επενδυτικοί φορείς επέλεξαν την εναλλακτική διαδικασία πιστοποίησης από ιδιώτες ελεγκτές και πόσοι από τα αρμόδια όργανα ελέγχου επενδύσεων που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων;

2. Πόσες πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης έχουν κατατεθεί από τους ιδιώτες ελεγκτές; Και πόσες σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί;

3. Από άποψη ταχύτητας διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης σε ημέρες, σε ποιο βαθμό μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης στις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργήθηκε από ιδιώτες ελεγκτές συγκριτικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης από τα αρμόδια όργανα ελέγχου επενδύσεων που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων;

4. Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε. ορκωτοί-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

5. Ποια είναι η μέση αμοιβή που χρεώνουν οι ορκωτοί-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες για την υπηρεσία πιστοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης;

6. Πόσοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από την προβλεπόμενη στην παρ.12 του άρθρου 16 6του ν.4399/2016 πενταμελή επιτροπή;

7. Με ποιο τρόπο ελέγχεται και διασφαλίζεται ότι κατά την επιλογή από τον επενδυτικό φορέα ιδιώτη ελεγκτή δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων;

8. Εξετάσατε άλλη εναλλακτική προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης πέραν της μεθόδου εκχώρησής της στον ιδιωτικό τομέα;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην υποχρεωτική πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων από ιδιώτες ελεγκτές;»

Τον Οκτώβριο του 2019 με την αιτιολόγηση της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εμπίπτουν στο ν.4399/2016 αλλά και που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόμους η Κυβέρνηση της ΝΔ εισήγαγε τη διαδικασία πιστοποίησης από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά στις σημαντικές καθυστερήσεις που παρουσίαζε η μέχρι πρότινος διαδικασία πιστοποίησης με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των επενδυτικών φορέων. Στην ίδια λογική, σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2021 θα επέλθει  νομοθετική αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου ν. 4399/2016 (Α’ 117), καθώς και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί Στρατηγικών Επενδύσεων ώστε να επιλυθεί η αδυναμία ταχείας και αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων. Είναι εμφανές ότι το outsourcing αποτελεί αγαπημένη πρακτική της κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΝΔ εισήγαγε την παρ.12 στο άρθρο 16 του ν.4399/2016, ως εναλλακτική, η δυνατότητα του φορέα επένδυσης να επιλέξει ορκωτό-ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία προκειμένου να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Οι ως άνω ελεγκτές που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται στην Ε.Λ.Τ.Ε., οφείλουν να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ως προς τη διαδικασία προβλέφθηκε η υποβολή από τον ιδιώτη ελεγκτή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, έκθεσης ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του ν.4449/2017. Κατόπιν, η αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση διαπίστωσης πληρότητας στην έκθεση ελέγχου και συμφωνία με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης. Επιπλέον, προβλέφθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος ως προς τη πιστοποίηση κατά την προαναφερόμενη διαδικασία ο οποίος θα διενεργείται από πενταμελή επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής προέρχονται από την αρμόδια Υπηρεσία, την Ε.Λ.Τ.Ε., το Τ.Ε.Ε. και το Ο.Ε.Ε..

Αντίστοιχα, από δημοσιεύματα πληροφορούμαστε ότι με τις νομοθετικές αλλαγές που σχεδιάζονται θα δοθεί ένα πολύ σημαντικό έργο αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Όπως, ο έλεγχος υπαγωγής επενδύσεων άνω του 1 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσεων και η εκπλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Πρόκειται δηλαδή να εισαχθεί ως υποχρεωτική και όχι ως εναλλακτική η διαδικασία της διενέργειας ελέγχου από ορκωτούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διατηρήσουν το δικαίωμα ελέγχου μόνο των έργων πολύ χαμηλού προϋπολογισμού.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το ότι οι επενδύσεις είναι σημαντικές για την αναπτυξιακή πορεία και ευημερία της χώρας μας, αλλά και με γνώμονα ότι η νομοθέτηση της εκχώρησης διαδικασιών θα πρέπει να επιλέγεται όταν, εν τοις πράγμασι, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την άσκηση δημόσιας διοίκησης δεν επιλύονται διαφορετικά,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Από τον Οκτώβριο του 2019, που προστέθηκε η παρ.12 στο άρθρο 16 του ν.4399/2016, πόσοι επενδυτικοί φορείς επέλεξαν την εναλλακτική διαδικασία πιστοποίησης από ιδιώτες ελεγκτές και πόσοι από τα αρμόδια όργανα ελέγχου επενδύσεων που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων;

2. Πόσες πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης έχουν κατατεθεί από τους ιδιώτες ελεγκτές; Και πόσες σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί;

3. Από άποψη ταχύτητας διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης σε ημέρες, σε ποιο βαθμό μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης στις περιπτώσεις που ο έλεγχος διενεργήθηκε από ιδιώτες ελεγκτές συγκριτικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης από τα αρμόδια όργανα ελέγχου επενδύσεων που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων;

4. Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε. ορκωτοί-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

5. Ποια είναι η μέση αμοιβή που χρεώνουν οι ορκωτοί-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες για την υπηρεσία πιστοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης;

6. Πόσοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από την προβλεπόμενη στην παρ.12 του άρθρου 16 6του ν.4399/2016 πενταμελή επιτροπή;

7. Με ποιο τρόπο ελέγχεται και διασφαλίζεται ότι κατά την επιλογή από τον επενδυτικό φορέα ιδιώτη ελεγκτή δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων;

8. Εξετάσατε άλλη εναλλακτική προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης πέραν της μεθόδου εκχώρησής της στον ιδιωτικό τομέα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Χαρίτσης Αλέξης

Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη Πέτη
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ