ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/07/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα περισσοτέρων από 88.000 αποφοίτων Δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα περισσοτέρων από 88.000 αποφοίτων Δημοσίων Επαγγελματικών ΣχολώνΚοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με την υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων περισσοτέρων από 88.000 αποφοίτων Δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών, πραγματοποίησαν 45 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, στον αέρα βρίσκονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), που ιδρύθηκαν με τον ν.3475/06 και λειτουργούσαν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα Υπουργεία. Ειδικότερα, με τον ν. 4763/2020 (ΦΕΚ A 254 - 21.12.2020), υποβαθμίζονται αναδρομικά τα πτυχία των 88.746 αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. όλων των υπουργείων, παρά το γεγονός ότι ήδη τους έχουν αποδοθεί ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. από το 2016.

Ο νέος νόμος 4763/2020 που ψηφίστηκε στις 21/12/2020 δημιουργεί σειρά προβλημάτων α) για τους απόφοιτους των (ΕΠΑ.Σ.) που ιδρύθηκαν με το ν. 3475/06 και λειτουργούσαν σε όλα τα Υπουργεία, δεδομένου ότι με το άρθρο 170 καταργούνται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αλλά και η δυνατότητα εγγραφής τους στα ΙΕΚ και β) για όσους φοιτούν ήδη στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς αφενός διακόπτεται η φοίτηση τους που στηρίζεται στο νόμο εισαγωγής τους στις σχολές (ν.3475/2006) και αφετέρου θα λάβουν υποβαθμισμένα πτυχία με βάση τον νέο ν.4763/2020.

Τα πτυχία τους, όπως επισημαίνει ο κ. Βαρδάκης, αντί να είναι ισότιμα με αυτά των ΕΠΑ.Λ., θα παρέχουν ισοτιμία με τις μεταγυμνασιακές Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του νέου νόμου για τις οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί επαγγελματικά δικαιώματα.

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές καλούν την αρμόδια Υπουργό να απαντήσει αν προτίθεται, αφενός να αποσύρει τις κατάπτυστες διατάξεις, που αφορούν στην υποβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2008 και αφετέρου να επαναφέρει το επίπεδο των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. όλων των Υπουργείων από τους πρώτους απόφοιτους του 2008 μέχρι και τους σημερινούς φοιτούντες στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, στο επίπεδο 4.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Θέμα: «Στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα περισσοτέρων από 88.000 αποφοίτων Δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών»

Στον αέρα βρίσκονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), που ιδρύθηκαν με τον ν.3475/06 και λειτουργούσαν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα Υπουργεία. Ειδικότερα, με το ν. 4763/2020 (ΦΕΚ A 254 - 21.12.2020), υποβαθμίζονται αναδρομικά τα πτυχία των 88.746 αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. όλων των υπουργείων, παρά το γεγονός ότι ήδη τους έχουν αποδοθεί ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. από το 2016.
Με τον ιδρυτικό νόμο των ΕΠΑ.Σ. από το 2006, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. είχαν ίδιου επιπέδου πτυχίο (επίπεδο 3) με τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Το 2014 με το ν. 4283/14 έγινε αλλαγή στη νομοθεσία, προσαρμόζοντας τα επίπεδα προσόντων στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Έτσι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. εντάχθηκαν στο επίπεδο 4 και αντίστοιχα οι απόφοιτοι της μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. εντάχθηκαν από το επίπεδο 4 στο 5, χωρίς ωστόσο να γίνει τότε προσαρμογή στο επίπεδο των ΕΠΑ.Σ.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση το ν.4115/2013 είχε αποδώσει αυτοτελώς ως Οργανισμός ισοτιμιών στις καταργημένες ΕΠΑ.Σ. το επίπεδο 4. Με βάση αυτή την απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το 2016-17 υπήρξε συμφωνία με την Ε.Ε., για ένταξη όλων των υπαρχόντων πτυχίων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, γεγονός που οδήγησε την ένταξη των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. στο επίπεδο 4.
Με την Υπουργική Απόφαση Φ12/29247/Δ4/2016 (ΦΕΚ 513/Β’ 29.2.2016) ρυθμίστηκε η αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών. Εξασφαλίστηκε έτσι στους αποφοίτους η ισότιμη συμμετοχή τους, στην αγορά εργασίας και η πρόσβαση στις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στην ειδικότητά τους. Δηλαδή οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ., των ΤΕΕ Β΄ κύκλου και των ΕΠΑ.Λ. έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και ανήκουν προφανώς στο ίδιο επίπεδο προσόντων.
Στο άρθρο 14 του ν.4763/2020 (ισχύων νόμος) προβλέπεται ότι οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων και τα πτυχία των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, θα χορηγούνται μετά από πιστοποίηση. Αυτά μάλιστα θα αντιστοιχούν στο επίπεδο 3, αντί του 4, που ίσχυε μέχρι σήμερα, επιβάλλοντας συμπληρωματική πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υποβαθμίζοντας έτσι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. 8000 εν ενεργεία φοιτούντες στις σχολές ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που εισήχθησαν με το προηγούμενο καθεστώς αδικούνται κατάφωρα.
Ο νέος νόμος 4763/2020 που ψηφίστηκε στις 21/12/2020 δημιουργεί σειρά προβλημάτων α) για τους απόφοιτους των (ΕΠΑ.Σ.) που ιδρύθηκαν με το ν. 3475/06 και λειτουργούσαν σε όλα τα Υπουργεία, δεδομένου ότι με το άρθρο 170 καταργούνται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και οι εγγραφές τους στα ΙΕΚ β) για όσους φοιτούν ήδη στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης αφενός διακόπτεται η φοίτηση τους που στηρίζεται στο νόμο εισαγωγής τους στις σχολές (ν.3475/2006), αφετέρου θα λάβουν υποβαθμισμένα πτυχία με βάση το νέο ν.4763/2020.
Τα πτυχία τους αντί να είναι ισότιμα με αυτά των ΕΠΑ.Λ., θα παρέχουν ισοτιμία με τις μεταγυμνασιακές Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του νέου νόμου για τις οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 42 του ν.4763/2020. Επιπλέον, σε εφαρμογή του ν.4763/2020 οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. δεν μπορούν πλέον να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ.
Επειδή, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, μέχρι σήμερα δεν έγινε κάποια τροποποίηση στο νόμο, του οποίου οι συνέπειες εφαρμογής είναι εμφανείς τη δεδομένη στιγμή.
Επειδή, η αναδρομική υποβάθμιση του επιπέδου των πτυχίων δημιουργεί πολύ σημαντικά προβλήματα στους αποφοίτους που ήδη εργάζονται η αναζητούν εργασία.
Επειδή, ο νόμος είναι οριζόντιος και δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για όσους επέλεξαν τη φοίτησή τους σε αυτές.
Επειδή, αποκλείονται οι απόφοιτοι από τη συνέχιση των σπουδών τους σε Ι.Ε.Κ..

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

1. Προτίθεται να αποσύρει τις κατάπτυστες διατάξεις, που αφορούν στην υποβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2008;
2. Προτίθεται να επαναφέρει το επίπεδο των πτυχίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. όλων των Υπουργείων από τους πρώτους απόφοιτους του 2008 μέχρι και τους σημερινούς φοιτούντες στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, στο επίπεδο 4;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ