ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/08/2021

Απάντηση Κομισιόν για την Αναθεώρηση του πλαισίου διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ

Απάντηση Κομισιόν για την Αναθεώρηση του πλαισίου διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ  • Κομισιόν: «Υπό αξιολόγηση η οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης – για άρση των εμποδίων πρόσβασης στην Υγεία και επιστροφής των ιατρικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες νόσους»
  • «Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά μόλις ολοκληρωθούν η διαβούλευση και η αξιολόγησή της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022»
  • ​Απάντηση της Κομισιόν σε Ερώτηση 25 Ευρωβουλευτών από 5 πολιτικές ομάδες για την Αναθεώρηση του πλαισίου διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ
  • Στους συνυπογράφοντες, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι: Δημήτρης Παπαδημούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Αλέξης Γεωργούλης

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Kυριακίδου, σε Ερώτηση 25 Ευρωβουλευτών από 5 πολιτικές ομάδες (Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι, ΕΛΚ) για την Αναθεώρηση του πλαισίου διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ.

Την Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Κομισιόν συνυπόγραφαν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Παπαδημούλης, και οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης και Πέτρος Κόκκαλης.

Καθώς η αξιολόγηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται σε εξέλιξη, οι 25 Ευρωβουλευτές ζητούσαν από την Κομισιόν «να εξετάσει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των ασθενών».

«Είναι ζωτικής σημασίας» έγραφαν, «να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ασθενών σε γονιδιακές θεραπείες και άλλα φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ΦΠΘ) για σοβαρές και σπάνιες γενετικές νόσους».

Στην απάντησή της, εκ μέρους της Κομισιόν, η Επίτροπος Κυριακίδου αναφέρεται καταφατικά στο αίτημα, καθώς όπως γράφει «η Επιτροπή θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τη συνοχή μεταξύ της οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» και «θα αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί μόλις ολοκληρωθούν η διαβούλευση και η αξιολόγησή της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022».

Το ίδιο ισχύει και για την «αναθεώρηση των διαδικασιών επιστροφής εξόδων που προβλέπει η οδηγία, προκειμένου να αρθούν οι οικονομικοί φραγμοί που εμποδίζουν τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία», όπως ζητούσαν οι Ευρωβουλευτές.
 
Στο ερώτημα αυτό, η Στ. Κυριακίδου απαντά πως και σε αυτή την περίπτωση «η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της οδηγίας, θα εκτιμήσει σε ποιον βαθμό η οδηγία έχει συμβάλει στην άρση των εμποδίων πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη (…) και επιστροφής των ιατρικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες νόσους».

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση: «Τυχόν ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής εξόδων της οδηγίας θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης».

Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002940/2021

προς την Επιτροπή

Radka Maxová (S&D), Frédérique Ries (Renew), Kateřina Konečná (The Left), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Radan Kanev (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Susana Solís Pérez (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Eva Kaili (S&D), Sara Cerdas (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Juozas Olekas (S&D), Brando Benifei (S&D), Pascal Arimont (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Claudia Gamon (Renew), Ondřej Knotek (Renew), Anne Sander (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Samira Rafaela (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left)

Θέμα:         Αναθεώρηση του πλαισίου διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ

Το πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ (οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας) είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ασθενών σε γονιδιακές θεραπείες και άλλα φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ΦΠΘ) για σοβαρές και σπάνιες γενετικές νόσους.

Δυστυχώς, στην πράξη, το ισχύον πλαίσιο δεν λειτουργεί για τους ασθενείς. Καθώς η οδηγία επιβαρύνει τους ασθενείς με εμπροσθοβαρείς πληρωμές, ο κανονισμός αποτελεί επί του παρόντος τη μόνη βιώσιμη οδό για τη διασυνοριακή θεραπεία με ΦΠΘ. Ωστόσο, και αυτός παρουσιάζει ελλείψεις και χαρακτηρίζεται από μια περίπλοκη και συχνά αδιαφανή διαδικασία έγκρισης και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα έγκρισης σε ολόκληρη την ΕΕ, που μπορούν να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε δυνητικά θεραπευτική αγωγή.

Συνεπώς, καθώς η αξιολόγηση της οδηγίας βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσει η Επιτροπή τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των ασθενών με γνώμονα και τις δύο αυτές οδούς.
 

1.    Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων βελτίωσης της χρήσης του κανονισμού, ιδίως με την αντιμετώπιση των διαφορών στα χρονοδιαγράμματα έγκρισης και στις διαδικασίες έγκρισης, βραχυπρόθεσμα, για παράδειγμα μέσω νέων κατευθυντήριων γραμμών ή εγγράφων καθοδήγησης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη;

2.    Προτίθεται η Επιτροπή να δεσμευτεί για την αναθεώρηση των διαδικασιών επιστροφής εξόδων που προβλέπει η οδηγία, προκειμένου να αρθούν οι οικονομικοί φραγμοί που εμποδίζουν τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία;


E-002940/2021

Απάντηση της κ. Κυριακίδου

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(4.8.2021)

 
1. Η Επιτροπή θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τη συνοχή μεταξύ της οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης[1] και του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας[2], στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οδηγίας. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί μόλις ολοκληρωθούν η διαβούλευση και η αξιολόγησή της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

2. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της οδηγίας, θα εκτιμήσει σε ποιον βαθμό η οδηγία έχει συμβάλει στην άρση των εμποδίων πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στα άλλα κράτη μέλη και επιστροφής των ιατρικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες νόσους, και τους παράγοντες που την εμπόδισαν. Τυχόν ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής εξόδων της οδηγίας θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης.


[1] Οδηγία 2011/24/ΕΕ.

[2] Κανονισμός 883/2004.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ