ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/09/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - Εμπόδια κατά την πληρωμή των vouchers των Τουριστικών γραφείων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - Εμπόδια κατά την πληρωμή των vouchers των Τουριστικών γραφείωνΕρώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τουρισμού και Οικονομικών για τα προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της αναπλ. Τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο Κατερίνας Παπανάτσιου. Την ερώτηση συνυπογράφει και η Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ένα κρίσιμο ζήτημα που προέκυψε, προκαλώντας ανησυχία στο χώρο του τουρισμού, χωρίς ωστόσο να έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα, είναι η αδυναμία πληρωμής των τουριστικών γραφείων που ενεπλάκησαν στη δράση «τουρισμός για όλους».

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις στην συγκεκριμένη δράση προκειμένου να είναι συμβατές με το δίκαιο του ανταγωνισμού, χορηγούνται βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – de minimis). Ο καν. 1407/2013 στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προβλέπει ότι «Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Ο έλεγχος της σώρευσης γίνεται, για όλες τις δράσεις de minimis, με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 6 παρ. 2 και η οποία είναι απαραίτητο να υποβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δράσεις de minimis».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων του κανονισμού προκύπτει ότι το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του, είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποτελούν προϋπόθεση πληρωμής της κρατικής ενίσχυσης.

Ωστόσο, με την υπ’ αριθ. 14235/21-9-2020 ΚΥΑ, τα Υπουργεία Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέθεσαν στα τουριστικά γραφεία (παρόχους) τη συγκέντρωση των υπεύθυνων δηλώσεων όλων των συντελεστών του πακέτου, προκειμένου να ελεγχθεί ο περιορισμός του προγράμματος ενισχύσεων de minimis, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί ουσιαστικά η διαδικασία πληρωμής και χιλιάδες ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων να βρίσκονται σε απόγνωση.

Κι αυτό γιατί εν μέσω τουριστικής περιόδου, κανένα κατάλυμα, καμία ακτοπλοϊκή εταιρεία, καμία εταιρεία τουριστικών λεωφορείων και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, δεν ασχολείται με την ενημέρωση του τουριστικού γραφείου για το de minimis, πόσο μάλλον να αποστείλουν στο τουριστικό γραφείο υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες με γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου σήμερα χιλιάδες τουριστικά γραφεία βρίσκονται εγκλωβισμένα, εξαιτίας της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, αφού δεν δύνανται να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών και παρακωλύεται εξ αυτού και η δική τους πληρωμή.

Όπως γίνεται αντιληπτό το εν λόγω πρόβλημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι δεν συνιστά ευθύνη των τουριστικών γραφείων η συγκέντρωση δικαιολογητικών προς κρατικό έλεγχο. Τα ίδια τα γραφεία θα έπρεπε να είναι επιφορτισμένα με την συγκέντρωση των δικών τους – και μόνο - απαραίτητων δικαιολογητικών και όχι του συνόλου των συντελεστών του πακέτου.

Παράλληλα δε, η ίδια η μη πληρωμή των vouchers των τουριστικών γραφείων, εξαιτίας ελλείψεως δικαιολογητικών έμμεσου εμπλεκόμενου, συνιστά παράβαση του κανονισμού, ο οποίος προβλέπει ότι ο έλεγχος σώρευσης αφορά εκάστη επιχείρηση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί ενίσχυση (έμμεση ή άμεση). Για παράδειγμα εάν ένα ταξιδιωτικό γραφείο δεν αντιμετωπίζει ζητήματα σώρευσης (ούτε κάποιο άλλο ζήτημα που κωλύει την πληρωμή του) και ένας συνεργαζόμενος με αυτό πάροχος υπηρεσίας έχει ζήτημα σώρευσης ενισχύσεων de minimis, τότε ζήτημα υπάρχει μόνο στην πληρωμή του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσίας που δεν δύναται να λάβει ενίσχυση πάνω από το όριο σώρευσης του Κανονισμού de minimis και όχι στην πληρωμή του ταξιδιωτικού γραφείου, όπως άλλωστε βεβαιώνει και με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τους υπουργούς:

-Τελεί σε γνώση τους το ανωτέρω ζήτημα που έχει προκύψει εξαιτίας της εκδοθείσας με αριθμό 14235/21-9-2021 ΚΥΑ των Υπουργείων αρμοδιότητάς τους, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, και αν ναι, πώς προτίθενται να παρέμβουν προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια σε σχέση με την πληρωμή των vouchers των τουριστικών γραφείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «τουρισμός για όλους»;

-Με δεδομένο ότι υπάρχουν vouchers που δεν έχουν εξαργυρωθεί, πρόκειται να επεκταθεί το πρόγραμμα το 2022 με νέα δεδομένα;

 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

• Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• Τουρισμού
• Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Εμπόδια κατά την πληρωμή των vouchers των Τουριστικών γραφείων»

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» εντοπίστηκε πληθώρα προβλημάτων, τα οποία ανέδειξαν το προηγούμενο διάστημα οι εμπλεκόμενοι, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Ωστόσο, ένα κρίσιμο ζήτημα που προέκυψε, προκαλώντας ανησυχία στο χώρο του τουρισμού, χωρίς ωστόσο να έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα, είναι η αδυναμία πληρωμής των τουριστικών γραφείων που ενεπλάκησαν στη δράση «τουρισμός για όλους».

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις στην συγκεκριμένη δράση προκειμένου να είναι συμβατές με το δίκαιο του ανταγωνισμού, χορηγούνται βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – de minimis). Ο καν. 1407/2013 στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προβλέπει ότι «Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Ο έλεγχος της σώρευσης γίνεται, για όλες τις δράσεις de minimis, με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 6 παρ. 2 και η οποία είναι απαραίτητο να υποβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δράσεις de minimis».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων του κανονισμού προκύπτει ότι το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του, είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποτελούν προϋπόθεση πληρωμής της κρατικής ενίσχυσης.

Ωστόσο, με την υπ’ αριθ. 14235/21-9-2020 ΚΥΑ, τα Υπουργεία Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέθεσαν στα τουριστικά γραφεία (παρόχους) τη συγκέντρωση των υπεύθυνων δηλώσεων όλων των συντελεστών του πακέτου, προκειμένου να ελεγχθεί ο περιορισμός του προγράμματος ενισχύσεων de minimis, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί ουσιαστικά η διαδικασία πληρωμής και χιλιάδες ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων να βρίσκονται σε απόγνωση.
Κι αυτό γιατί εν μέσω τουριστικής περιόδου, κανένα κατάλυμα, καμία ακτοπλοϊκή εταιρεία, καμία εταιρεία τουριστικών λεωφορείων και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, δεν ασχολείται με την ενημέρωση του τουριστικού γραφείου για το de minimis, πόσο μάλλον να αποστείλουν στο τουριστικό γραφείο υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες με γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ.
Ως εκ τούτου σήμερα χιλιάδες τουριστικά γραφεία βρίσκονται εγκλωβισμένα, εξαιτίας της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, αφού δεν δύνανται να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών και παρακωλύεται εξ αυτού και η δική τους πληρωμή.

Όπως γίνεται αντιληπτό το εν λόγω πρόβλημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι δεν συνιστά ευθύνη των τουριστικών γραφείων η συγκέντρωση δικαιολογητικών προς κρατικό έλεγχο. Τα ίδια τα γραφεία θα έπρεπε να είναι επιφορτισμένα με την συγκέντρωση των δικών τους – και μόνο - απαραίτητων δικαιολογητικών και όχι του συνόλου των συντελεστών του πακέτου.

Παράλληλα δε, η ίδια η μη πληρωμή των vouchers των τουριστικών γραφείων, εξαιτίας ελλείψεως δικαιολογητικών έμμεσου εμπλεκόμενου, συνιστά παράβαση του κανονισμού, ο οποίος προβλέπει ότι ο έλεγχος σώρευσης αφορά εκάστη επιχείρηση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί ενίσχυση (έμμεση ή άμεση). Για παράδειγμα εάν ένα ταξιδιωτικό γραφείο δεν αντιμετωπίζει ζητήματα σώρευσης (ούτε κάποιο άλλο ζήτημα που κωλύει την πληρωμή του) και ένας συνεργαζόμενος με αυτό πάροχος υπηρεσίας έχει ζήτημα σώρευσης ενισχύσεων de minimis, τότε ζήτημα υπάρχει μόνο στην πληρωμή του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσίας που δεν δύναται να λάβει ενίσχυση πάνω από το όριο σώρευσης του Κανονισμού de minimis και όχι στην πληρωμή του ταξιδιωτικού γραφείου, όπως άλλωστε βεβαιώνει και με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δυνάμει των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Τελεί σε γνώση τους το ανωτέρω ζήτημα που έχει προκύψει εξαιτίας της εκδοθείσας με αριθμό 14235/21-9-2021 ΚΥΑ των Υπουργείων αρμοδιότητάς τους, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, και αν ναι, πώς προτίθενται να παρέμβουν προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια σε σχέση με την πληρωμή των vouchers των τουριστικών γραφείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «τουρισμός για όλους»;
2. Με δεδομένο ότι υπάρχουν vouchers που δεν έχουν εξαργυρωθεί, πρόκειται να επεκταθεί το πρόγραμμα το 2022 με νέα δεδομένα;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Παπανάτσιου Αικατερίνη

Νοτοπούλου Αικατερίνη
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Νίκος
Παπαηλίου Γιώργος
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ