ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/09/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχετικά με την ολοκλήρωση διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση 30 θέσεων εργασίας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχετικά με την ολοκλήρωση διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση 30 θέσεων εργασίαςΕρώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία των Τομεαρχών της Κ.Ο. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Παππά και Εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδη σχετικά με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση τριάντα θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργατες.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, του Νίκου Παππά και του Κώστα Ζαχαριάδη σχετικά με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση τριάντα θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργατες.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές:

- Με βάση την υπ’ αριθ. 1/336Μ/2009 διακήρυξη (ΦΕΚ 235 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/3-6-2009), η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ" (ΕΥΔΑΠ), προκήρυξε την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων και τριάντα (30) θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργατών. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ πίνακας με τα ονόματα όσων καλούνταν σε πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία των υποψηφίων ΥΕ/Εργατών, η οποία αναβλήθηκε λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.

- Στη συνέχεια, παρότι δημοσιεύτηκε εκ νέου στα καταστήματα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ η ανακοίνωση ότι η 19η Νοεμβρίου 2009 ήταν η ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα καλουμένων σε πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία των υποψηφίων ΥΕ/Εργατών, αυτή δεν πραγματοποιηθηκε, δεν ορίστηκε νέα ημερομηνία από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την ολοκλήρωσή της.

- Δεδομένου ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προέβη στην ολοκλήρωση των προσλήψεων των άλλων ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν με τον ως άνω διαγωνισμό για τις οποίες δεν εκκρεμούσε διαγωνιστική διαδικασία.

- Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των σχετικών προσλήψεων έγινε ύστερα από συνομολόγηση και αποδοχή από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ενδίκων βοηθημάτων των υποψηφίων κατά αυτής ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίου.

- Δεδομένου ότι στην περίπτωση της ειδικότητας των υδρονομέων επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης τους.

- Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων της ως άνω προκήρυξης απασχολούνται σήμερα στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

- Δεδομένου ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προσλαμβάνει εργαζόμενους με θέση ειδικότητας ΥΕ/Εργατών.

- Δεδομένου ότι πολλοί εκ των υποψηφίων για τη θέση ειδικότητας ΥΕ/Εργατών προσέφυγαν δικαστικώς κατά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Συγκεκριμένα, άσκησαν την από 17-4-2018 και με αριθμό κατάθεσης 44206/1414/2018 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, που απέρριψε την αγωγή αυτή και εκκρεμεί η εκδίκαση της από 14-9-2020 και με αριθμό κατάθεσης 8993/2020 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στις 21-9-2021.

- Δεδομένου ότι, ενώ η ΕΥΔΑΠ ΑΕ επιθυμεί διά ρητής και σαφούς δήλωσης των νομίμων εκπροσώπων της την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τη διεξαγωγή της δοκιμαστικής διαδικασίας των υποψηφίων και τη μετέπειτα πρόσληψη των επιτυχόντων σε αυτήν, το ΑΣΕΠ δεν προχωρά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, που είχε προκηρυχθεί την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

- Δεδομένης της από 7/9/2021 ανακοίνωσης του Σωματείου Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ, με την οποία καλούνται αφενός η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα δώσουν οριστική θετική λύση στην πολύχρονη ταλαιπωρία των υποψηφίων και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής τους, και αφετέρου η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ακόμη και με νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε στο παρελθόν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση των θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργατών,
ώστε να μπει τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των υποψηφίων και να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις;

Προτίθενται να φέρουν στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις;


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υποδομών και Μεταφορών
Εσωτερικών

Θέμα: Ολοκλήρωση διαγωνισμού 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση τριάντα θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργάτες.

Με βάση την υπ’ αριθ. 1/336Μ/2009 διακήρυξη (ΦΕΚ 235 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/3-6-2009), η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ" (ΕΥΔΑΠ), προκήρυξε την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων και τριάντα (30) θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργατών. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ πίνακας με τα ονόματα όσων καλούνταν σε πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία των υποψηφίων ΥΕ/Εργατών, η οποία αναβλήθηκε λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Στη συνέχεια, παρότι δημοσιεύτηκε εκ νέου στα καταστήματα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ η ανακοίνωση ότι η 19η Νοεμβρίου 2009 ήταν η ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα καλουμένων σε πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία των υποψηφίων ΥΕ/Εργατών, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, δεν ορίστηκε νέα ημερομηνία από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την ολοκλήρωσή της.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προέβη στην ολοκλήρωση των προσλήψεων των άλλων ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν με τον ως άνω διαγωνισμό για τις οποίες δεν εκκρεμούσε διαγωνιστική διαδικασία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση των σχετικών προσλήψεων έγινε ύστερα από συνομολόγηση και αποδοχή από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ενδίκων βοηθημάτων των υποψηφίων κατά αυτής ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της ειδικότητας των υδρονομέων επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων της ως άνω προκήρυξης απασχολούνται σήμερα στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προσλαμβάνει εργαζόμενους με θέση ειδικότητας ΥΕ/Εργατών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εκ των υποψηφίων για τη θέση ειδικότητας ΥΕ/Εργατών προσέφυγαν δικαστικώς κατά της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Συγκεκριμένα, άσκησαν την από 17-4-2018 και με αριθμό κατάθεσης 44206/1414/2018 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθ. 444/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, που απέρριψε την αγωγή αυτή και εκκρεμεί η εκδίκαση της από 14-9-2020 και με αριθμό κατάθεσης 8993/2020 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στις 21-9-2021.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ΕΥΔΑΠ ΑΕ επιθυμεί διά ρητής και σαφούς δήλωσης των νομίμων εκπροσώπων της την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τη διεξαγωγή της δοκιμαστικής διαδικασίας των υποψηφίων και τη μετέπειτα πρόσληψη των επιτυχόντων σε αυτήν, το ΑΣΕΠ δεν προχωρά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, που είχε προκηρυχθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη την από 7/9/2021 ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ, με την οποία καλούνται αφενός η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα δώσουν οριστική θετική λύση στην πολύχρονη ταλαιπωρία των υποψηφίων και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής τους, και αφετέρου η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ακόμη και με νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε στο παρελθόν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ για την πλήρωση των θέσεων ειδικότητας ΥΕ/Εργατών, ώστε να μπει τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των υποψηφίων και να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις;
2.Προτίθενται να φέρουν στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
 Παππάς Νίκος
Ζαχαριάδης Κώστας

Αλεξιάδης Τρύφων
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ