ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/09/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΣΤΕ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΣΤΕΜέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Τουρισμού και Παιδείας 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Λασιθίου, Μ. Θραψανιώτη.

Οι ΑΣΤΕ ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ αποκτούν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης επιπέδου 5 και τα επαγγελματικά δικαιώματα τους είναι ίδια με αυτά που καθορίζονται στο Π.Δ. 356/1989 (Α΄ 160) για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται μάλιστα, ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 2 του νόμου 3105/2003, οι πτυχιούχοι των ΑΣΤΕ προσλαμβάνονται και διορίζονται στο δημόσιο τομέα σε θέσεις Τ.Ε. κατηγορίας.

Με την υπ’ αριθ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού», με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 3917/30.3.2006 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα σπουδών των ΑΣΤΕ εμπλουτίστηκε με νέα μαθήματα, ενώ επιμηκύνθηκε η διάρκεια σπουδών από επτά εξάμηνα σε οκτώ (τέσσερα έτη).

Ωστόσο, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΤΕ για την συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα, ανησυχία και προβληματισμός για τους σπουδαστές, τόσο εκείνων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και πρέπει να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία, αλλά και όσων δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και την πρακτική άσκηση λόγω πανδημίας. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός τους αριθμός υπερβαίνει τους 50.

Δικαιολογημένα τίθενται ερωτήματα ως προς το καθεστώς που θα ισχύσει για τους σπουδαστές, όσους φοιτούν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έκδοση της υπ’ αριθ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) ΚΥΑ . Ποια θα είναι η διαβάθμιση του πτυχίου τους και ποιες οι προοπτικές για όσους φοιτούν αλλά και για τους ήδη απόφοιτους.

Σημαντική παράμετρο επίσης αποτελεί ακόμα και η στέγαση της ΑΣΤΕΚ.

Επειδή ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας, η αναβάθμιση και η στήριξη της τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τους υπουργούς:

-Πότε θα ανακοινωθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΤΕ και η συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

-Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν, ώστε όσοι σπουδαστές βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο να μην αδικηθούν;

-Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν για την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων διδασκαλίας και την ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού, ώστε να ικανοποιηθούν τα πάγια και δίκαια αιτήματα των σπουδαστών;

 Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Τουρισμού
• Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΣΤΕ»

Η λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ρυθμίζεται ως γνωστό  από τις διατάξεις του ν. 3105/2003, όπως ισχύει. 
Οι ΑΣΤΕ ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ  αποκτούν πτυχίο  ανώτερης εκπαίδευσης επιπέδου 5 και τα επαγγελματικά δικαιώματα τους είναι ίδια με αυτά που καθορίζονται στο Π.Δ. 356/1989 (Α΄ 160) για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επισημαίνεται μάλιστα, ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 2 του νόμου 3105/2003, οι πτυχιούχοι των ΑΣΤΕ προσλαμβάνονται και διορίζονται στο δημόσιο τομέα σε θέσεις Τ.Ε. κατηγορίας.

Με την  υπ’ αριθ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού», με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 3917/30.3.2006 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα σπουδών των ΑΣΤΕ εμπλουτίστηκε με νέα μαθήματα, ενώ επιμηκύνθηκε η διάρκεια σπουδών από επτά εξάμηνα σε οκτώ (τέσσερα έτη).

Ωστόσο, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΤΕ  για  την συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα, ανησυχία και προβληματισμός για τους σπουδαστές, τόσο εκείνων,  οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και πρέπει να καταθέσουν την πτυχιακή τους  εργασία, αλλά και όσων δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και την πρακτική άσκηση λόγω πανδημίας. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός τους αριθμός  υπερβαίνει τους 50. 
Δικαιολογημένα τίθενται  ερωτήματα ως προς το  καθεστώς που  θα ισχύσει για τους σπουδαστές, όσους φοιτούν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους  πριν από την έκδοση της υπ’ αριθ. 20071/29.12.2020 (Β΄ 5824) ΚΥΑ .  Ποια  θα είναι η διαβάθμιση του πτυχίου τους και ποιες οι προοπτικές  για όσους φοιτούν αλλά και για τους ήδη απόφοιτους.

Σημαντική παράμετρο επίσης αποτελεί ακόμα και η στέγαση της ΑΣΤΕΚ.

Επειδή ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας, η αναβάθμιση και η στήριξη της τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα 

Επειδή η αναβάθμιση σπουδών σε επίπεδο 6 θα έχει σαν αποτέλεσμα και την αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών 

Επειδή ο χώρος φιλοξενίας της σχολής, παραχώρηση του Δήμου Αγ. Νικολάου δεν καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας

Επειδή εκτός από τα πάγια αιτήματα των σπουδαστών, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια, είναι αδιανόητο η ΑΣΤΕΚ με έδρα τον Αγ. Νικόλαο με 400 περίπου σπουδαστές - συμπεριλαμβανομένων των 135 επιτυχόντων φέτος - να είναι υποστελεχωμένη

Επειδή το διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί, καθώς, ενώ  προβλέπονται εννιά οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού,  έχουν καλυφθεί  μόνον οι  τρείς, εκ των οποίων η μία αφορά  βοηθητικό προσωπικό που συνταξιοδοτείται πολύ  σύντομα.   
  
Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε θα ανακοινωθεί  το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΤΕ και η συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν, ώστε όσοι σπουδαστές βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο να μην αδικηθούν;

3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν για την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων διδασκαλίας και την ενίσχυση  του διοικητικού προσωπικού, ώστε να ικανοποιηθούν  τα πάγια και δίκαια αιτήματα των σπουδαστών;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Θραψανιώτης Μανόλης


Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κώστας

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ