ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/10/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τους νοσούντες εργαζόμενους από covid – 19, ασυμπτωματικούς ή με ήπια συμπτώματα, οι οποίοι δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια και επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τους  νοσούντες εργαζόμενους από covid – 19, ασυμπτωματικούς ή με ήπια συμπτώματα, οι οποίοι δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια και επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέαΒουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Ασυμπτωματικοί ή με ελαφρά συμπτώματα εργαζόμενοι που δεν είναι εφικτό να παρέχουν τηλεργασία, υποχρεούνται σε απλήρωτες υπερωρίες επιστρέφοντας στην εργασία τους»

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την αναγκαιότητα
βελτιστοποίησης του νομοθετικού πλαισίου, αναφορικά με τους νοσούντες από covid – 19 εργαζόμενους, πραγματοποίησαν
32 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου
Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 του Ν.4722/2020, προβλέπεται η αναπλήρωση πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας,
του χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, χωρίς ο εκείνος να δικαιούται καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε εργαζομένους νοσούντες από covid -19, ασυμπτωματικούς ή με ελαφρά συμπτώματα,
οι οποίοι απουσιάζουν υποχρεωτικά από την εργασία τους, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται αναρρωτική άδεια και επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται από την οικεία του (τηλεργασία),
κανονικά, στον χρόνο του ωραρίου του.

Στην περίπτωση, όμως, που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται
να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου, μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που
αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον, χωρίς ο χρόνος αναπλήρωσης να λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται,
κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βαρδάκης, πολλές από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα,
σε βαρέα και ανθυγιεινά, σε επαγγέλματα με εξαιρετική σωματική κόπωση, στα οποία η παράταση του ωραρίου ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Σύμφωνα με έρευνες, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν μετά το πέρας του ωραρίου.

Επιπλέον, δεν
είναι δέον να επωμιστεί ο εργαζόμενος το εργασιακό κόστος, δουλεύοντας απλήρωτες υπερωρίες, λόγω του νομοθετικού κενού που έχει δημιουργηθεί, αφού δεν έχει προβλεφθεί για την περίπτωση μη παροχής αναρρωτικής και επιδόματος αδείας στον ασθενή, το κόστος της
απουσίας του να καλύπτεται είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε από κάποιο άλλο πρόγραμμα του κράτους που αφορά επιχειρήσεις. Άλλωστε, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στην οικία του, για το διάστημα που νοσεί, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας
υγείας.

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές καλούν τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει αν σκοπεύει να προχωρήσει στη
βελτιστοποίηση/τροποποίηση του άρθρου 15, Ν. 4722/2020, ώστε να προβλέπεται το εργασιακό κόστος της απουσίας του νοσούντος από covid-19, ασυμπτωματικού ή με ελαφρά συμπτώματα εργαζόμενου, να καλύπτεται είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε από κάποιο άλλο πρόγραμμα
του κράτους που να αφορά επιχειρήσεις, για περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Άμεση ανάγκη βελτιστοποίησης του άρθρου 15, Ν. 4722/2020, που αφορά νοσούντες εργαζόμενους από covid – 19, ασυμπτωματικούς ή με ήπια συμπτώματα, οι οποίοι δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια και επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα»
 
Σημαντικά προβλήματα δημιουργεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,  σε εργαζομένους νοσούντες από covid -19, ασυμπτωματικούς ή με ελαφρά συμπτώματα, οι οποίοι απουσιάζουν υποχρεωτικά από την εργασία τους, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται αναρρωτική άδεια και επίδομα ασθενείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4722/2020  προβλέπεται η αναπλήρωση πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας, του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του,  χωρίς ο εργαζόμενος να δικαιούται καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην περίπτωση επιβεβαιωμένου, από θετικό τεστ, κρούσματος, με ήπια συμπτώματα, που δε χρήζει νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ακόμη και των ασυμπτωματικών περιπτώσεων ή με ήπια συμπτώματα επιβάλλεται υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών, για λόγους υγείας και προστασίας μετάδοσης του ιού. Οι ασυμπτωματικοί και ασθενείς με ήπια συμπτώματα δεν λαμβάνουν ούτε αναρρωτική άδεια ούτε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται από την οικεία του (τηλεργασία), κανονικά στον χρόνο του ωραρίου του.
Στην περίπτωση όμως που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου, μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.
Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο νόμο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.
Επειδή, πολλές από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα, σε βαρέα και ανθυγιεινά, σε επαγγέλματα με εξαιρετική σωματική κόπωση, στα οποία η παράταση του ωραρίου ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Σύμφωνα με έρευνες, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν μετά το πέρας του ωραρίου.  
Επειδή, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στην οικία του, για το διάστημα που νοσεί, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.
Επειδή,  δεν είναι δέον να επωμιστεί ο εργαζόμενος το εργασιακό κόστος, δουλεύοντας απλήρωτες υπερωρίες, λόγω του νομοθετικού κενού που έχει δημιουργηθεί,  αφού δεν έχει προβλεφθεί για την περίπτωση μη παροχής αναρρωτικής και επιδόματος αδείας στον ασθενή, το κόστος της απουσίας του να καλύπτεται είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε από κάποιο άλλο πρόγραμμα του κράτους που αφορά επιχειρήσεις.

 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Σκοπεύει να προχωρήσει στην βελτιστοποίηση / τροποποίηση του άρθρου 15, Ν. 4722/2020, ώστε να προβλέπεται το εργασιακό κόστος της απουσίας του νοσούντος από covid -19, ασυμπτωματικού ή με ελαφρά συμπτώματα εργαζόμενου, να καλύπτεται είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε από κάποιο άλλο πρόγραμμα του κράτους που να αφορά επιχειρήσεις, για περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας;

 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 
Βαρδάκης Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζειμπέκ Χουσεΐν
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος
 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ