ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/10/2021

Τροπολογία Τζάκρη-Ξανθόπουλου: Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών – Προσθήκη στο άρθρο 152 του Ν. 4808/2021

Τροπολογία Τζάκρη-Ξανθόπουλου: Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών – Προσθήκη στο άρθρο 152 του Ν. 4808/2021Τροπολογία στο σ/ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών – Προσθήκη στο άρθρο 152 του Ν. 4808/2021».

Την τροπολογία υπογράφουν η βουλευτής Πέλλας Θ. Τζάκρη και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θ. Ξανθόπουλος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Θέμα: «Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών – Προσθήκη στο άρθρο 152 του Ν. 4808/2021»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με σκοπό να αποκατασταθεί η ευρυθμία και η ταχύτητα στις μεταβιβάσεις των ακινήτων καθώς και να περιοριστούν γραφειοκρατικά εμπόδια που καθιστούν αδύνατη την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων με το άρθρο 22 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) παρασχέθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης χωρίς την προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων από τον Νόμο πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συντάσσονταν από την 1η/1/2006 έως 1η/1/2007 και με την παρ. 12 του άρθρου 16 του Ν. 3522/2006 (Α΄ 276) παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 22 έως την 30η/11/2007.
Ακολούθως, αντίστοιχη δυνατότητα δόθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 3763/2009 (Α΄ 80) για το χρονικό διάστημα από 27/5/2009 έως 27/5/2010 και η προθεσμία αυτή αναβίωσε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) από 1/3/2013 έως 30/6/2014.
Εντούτοις, λόγω τον δυσχερειών που έχουν προκύψει εξαιτίας του πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμφώνων, ιδίως λόγω του Κτηματολογίου και λόγω αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού και προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίθηκε επιβεβλημένη η χορήγηση νέας δυνατότητας οριστικοποίησης των προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί έως 31/12/2000 χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συνταχθούν εντός προθεσμίας ενός έτους από την δημοσίευση του Νόμου στην ΕτΚ (άρθρο 152 του Ν. 4808/2021 – Α΄ 101).
Ωστόσο, παρατηρήθηκε το φαινόμενο αδυναμίας σύμπραξης και του εργολάβου/ εργολήπτη της οικοδομής ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού λόγω αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης.
Την αδυναμία αυτή καλύπτει η κάτωθι τροπολογία- προσθήκη στο άρθρο 152 του Ν. 4808/2021.


Β. Τροπολογία - Προσθήκη

1. Το άρθρο 152 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο άρθρο 18 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294) προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυµφώνων, που έχουν συνταχθεί µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτων µόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη των συµβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, δεν απαιτείται η προσκόµιση του αποδεικτικού ενηµερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), καθώς από τον εργολάβο/ εργολήπτη της οικοδομής.

Για τα προσύµφωνα που έχουν συνταχθεί µέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η αναγραφή του αριθµού φορολογικού µητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συµβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούµενα, αποστέλλονται, µε ευθύνη του συµβολαιογράφου, και στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.»

Αθήνα, 11/10/2021


Οι προτείνοντες Βουλευτές

Τζάκρη Θεοδώρα

Ξανθόπουλος ΘεόφιλοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ