ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/11/2021

Ερώτηση Σαρακιώτη: Αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας, περιοχή Παγκρατίου

Ερώτηση Σαρακιώτη: Αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας, περιοχή Παγκρατίου 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας (περιοχή Παγκρατίου)».

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, μία από τις εμβληματικότερες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στο χώρο της υγείας ήταν η θεσμοθέτηση και η δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.). Ειδικότερα, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4486/2017 (Α’ 115), από το 2017 και έπειτα, 127 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), με περίπου 1.100 επαγγελματίες υγείας και διοικητικούς υπαλλήλους, υποδέχθηκαν περισσότερο από 1 εκατ. επισκέψεις πολιτών, ενώ στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και της διεπιστημονικότητας της σύνθεσής τους, πραγματοποιήσαν πάνω από 3.000 δράσεις με εξωστρεφή κοινοτικό προσανατολισμό με κύριες στοχεύσεις την προαγωγή της υγείας και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης. Τα οφέλη αυτής της πρωτοβουλίας, της Κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., έγιναν ορατά και στην πόλη της Λαμίας, όταν τον Ιούλιο του 2018 εγκαινιάστηκε η 1η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Λαμίας και δρομολογήθηκε η κατασκευή της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Λαμίας, στο νοτιοδυτικό μέρος της πόλης (περιοχή Παγκρατίου), σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην πόλη και τη Φθιώτιδα.
Κατά την επίσκεψή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 28 Νοεμβρίου 2020, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο που καλείται να επιτελέσει το επόμενο χρονικό διάστημα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και στην επικείμενη μεταρρύθμιση που πρόκειται να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο πεδίο. Συγκεκριμένα, σε δημόσια τοποθέτησή του ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι: «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία θα σηκώσει το βάρος του εμβολιασμού, θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας για την οποία μιλάμε δεκαετίες τώρα. Ήρθε η ώρα να την κάνουμε πράξη, μαζί με ενεργές πολιτικές στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και της πρόληψης».
Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι, από τους πρώτους κιόλας μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της χρονικής περιόδου, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης εργασίας (Ιούλιος 2019) με τους Διοικητές και τους Υποδιοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών, ο Υπουργός Υγείας, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις επιμέρους δομές.
Σήμερα, και παρά το ότι η χώρα μας έχει διέλθει τρία (3) κύματα πανδημικής κρίσης, δεν έχει καταστεί ακόμη, απολύτως αποτελεσματικός ο μέγιστος βαθμός εμπλοκής του συνόλου των επαγγελματιών που συναπαρτίζουν τον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Την ώρα μάλιστα, που όπως εκτιμάται, έχει καταστεί σαφές ότι μία ολιστική – και όχι μόνο ιατροκεντρική – προσέγγιση των ανησυχιών των πολιτών, χωρίς την επιστράτευση τιμωρητικών λογικών, θα μπορούσε να επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα σε βασικές προτεραιότητες, όπως η προώθηση του εμβολιασμού στην κοινότητα.
Παράλληλα, η από πλευράς της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εκούσια απαξίωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), οι οποίες παρά το ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παραμένουν στο περιθώριο χωρίς να επιτελούν ουσιαστικά τον καταστατικό τους σκοπό, γεγονός που έχει δυσμενή αντίκτυπο στην πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ενισχύοντας παράλληλα, το μονοθεματικό χαρακτήρα που φαίνεται ότι έχει λάβει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το χρονικό διάστημα που εκτυλίσσεται η πανδημική κρίση του κορονοϊού. Ο ισχυρισμός της εμπέδωσης του μονοθεματικού χαρακτήρα, αντανακλάται και σε πρόσφατη έκθεση του Eurofound όπου στη χώρα μας ήδη καταγράφεται αισθητή απόκλιση ως προς το δείκτη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης που δεν ικανοποιούνται (καλοκαίρι 2020 – άνοιξη 2021).
Ένα ακόμη στοιχείο της αβελτηρίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι το γεγονός ότι επτά (7) μήνες μετά την προκήρυξη πρόσληψης 1.935 ατόμων με σκοπό τη στελέχωση των ΤΟΜΥ (ΑΔΑ: 62ΤΡ465ΦΥΟ-ΓΛΨ, 19/03/2021), δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ούτε καν οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προαναφερθείσας αδιαφορίας είναι και το παράδειγμα της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας, (περιοχή Παγκρατίου) για την οποία εγείρονται προβληματισμοί από πλευράς των πολιτών, καθώς δύο (2) χρόνια τώρα, δεν έχει καταστεί από πλευράς της Κυβέρνησης δυνατή η διασφάλιση της λειτουργίας της προς όφελος των δημοτών της πόλης της Λαμίας.
Επειδή, υπάρχει έντονη ανησυχία και προβληματισμός για την έως σήμερα μη λειτουργία της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας (περιοχή Παγκρατίου), αλλά και επειδή εκτιμάται ότι δύναται να καταστεί δομή προστιθέμενης αξίας σε ότι αφορά τον αντίκτυπο της, στην υγειονομική περίθαλψη στην περιοχή.
Επειδή, η Κυβέρνηση οφείλει να εναρμονιστεί με τις εισηγήσεις των επιστημονικού κόσμου της χώρας και του εξωτερικού, οι οποίες προτάσσουν τη βέλτιστη εμπλοκή του συνόλου των επαγγελματιών υγείας, που υπηρετούν στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να καταστεί κατά το δυνατό εφικτότερη η ολιστική κάλυψη των πρωτογενών αναγκών, η διεξοδική προσέγγιση των εγειρόμενων υγειονομικών προκλήσεων και η συστηματική καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχει καταστεί εφικτή έως σήμερα η λειτουργία της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας (περιοχή Παγκρατίου);
Προτίθεται η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στη λειτουργία και μόνιμη στελέχωση της 2ης ΤΟ.Μ.Υ. Λαμίας (περιοχή Παγκρατίου), με τον αναγκαίο αριθμό ειδικοτήτων (π.χ. Ιατρών, Νοσηλευτών, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Επισκεπτών Υγείας, κ.α.) που να διασφαλίζουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση των αναγκών των πολιτών σε ότι αφορά την υγειονομική περίθαλψη, την ανάσχεση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών στην ψυχική τους υγεία, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους, τη συμβουλευτική και την υλοποίηση εξωστρεφών δράσεων με προσανατολισμό την κοινότητα;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σαρακιώτης ΙωάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ