ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/11/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ένταξη τριών κομβικών προτάσεων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ένταξη τριών κομβικών προτάσεων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου σε πρόγραμμα χρηματοδότησηςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους  κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: «Ένταξη 3 κομβικών προτάσεων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης»

Σε συνέχεια των μεγάλων έργων αντικατάστασης-επέκτασης του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου που εντάχθηκαν σε ένα πλήρες χρηματοδοτικό σχήμα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο να στηριχθεί το εγχείρημα διασφάλισης της πρόσβασης όλων των πολιτών της πόλης σε πόσιμο και ποιοτικό νερό, όσο και να στηριχθεί η Υπηρεσία και το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ, αλλά και να προχωρήσουν οι ώριμες προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε αυτό το πλαίσιο από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί τρεις σημαντικές προτάσεις στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης. Συγκεκριμένα:  
Α.    Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αξιοποίησης ΑΠΕ  σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, προϋπολογισμού 4.000.000 €.
Το έργο αφορά παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης με εκσυγχρονισμό του ΗΛΜ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων της πόλης Ηρακλείου και Αξιοποίησης ΑΠΕ με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών - εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού σε τέσσερεις δεξαμενές ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ.
Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι αφενός η δραστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες Η/Μ υποδομές των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων της ΔΕΥΑΗ μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας και αφετέρου η εξοικονόμηση πόρων μέσω κάλυψης μέρους των ηλεκτρικών αναγκών των υποδομών της ΔΕΥΑΗ από την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εν τέλει η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της.
Συνοπτικά, το έργο συμβάλλει στη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας διαχείρισης λυμάτων κατά 290.851,30 kWh/ έτος και στην εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος 0,963 MWp
Β. Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση, προϋπολογισμού 18.609.000,00 €.
Το έργο αφορά:
1.    την αναβάθμιση του συστήματος ενεργού ιλύος της ΕΕΛ Ηρακλείου προσθέτοντας μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας της δευτεροβάθμιας εκροής του ώστε και τα 30.000m3/day να πληρούν τα όρια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για απεριόριστη άρδευση. Η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας σχεδιάστηκε με τη χρήση εξωτερικών μεμβρανών υπερδιήθησης (UF).
2.    την κατασκευή υποδομών άντλησης μεταφοράς και αποθήκευσης επεξεργασμένων λυμάτων μέχρι την κεφαλή του αδρευτικού δικτύου προς τις αρδευόμενες περιοχές (Αγ. Βλάσης, Αγ. Σύλλας, Βασιλιές, Σίλαμος, Μαραθίτης, προφήτης Ηλίας, Τέμενος, Φοινικιά, Μαλάδες). Σε ότι αφορά το περιαστικό πράσινο, οι αγωγοί μεταφοράς θα καταλήξουν σε υφιστάμενες δεξαμενές στο παραλιακό μέτωπο και στα Ενετικά Τείχη της πόλης.
Το προτεινόμενο έργο στόχο έχει την πλήρη επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου για άρδευση καλλιεργειών (ελαιοδέντρων και αμπελώνων) καθώς και την άρδευση του αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου.
Το έργο έχει σαφώς θετικές επιπτώσεις τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Με την αξιοποίηση συνολικά 36.000 m3 ημερησίως αρδευτικού νερού από επεξεργασμένα λύματα, πέραν του προφανούς οφέλους στον πρωτογενή τομέα, στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη, εξοικονομούνται σημαντικοί υδατικοί πόροι και ποσότητες πόσιμου νερού, που θα χρησιμοποιούνται πλέον για τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου.
Γ. Υποδομές Ύδρευσης ΔΕΥΑΗ, προϋπολογισμού 9.590.460,00 €.
Το κύριο υποέργο της πράξης είναι «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος καταγραφής καταναλώσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με ψηφιακούς υδρομετρητές»
Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι η ολοκλήρωση του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης και διαρκούς ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, με τη συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.
Με την προτεινόμενη προμήθεια, προβλέπεται η δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων, από κατάλληλα λογισμικά (συμπεριλαμβανομένων υπολογισμού υδατικού ισοζυγίου εσωτερικών δικτύων και λογισμικού μηχανικής μάθησης) και σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των δικτύων ύδρευσης. Οι διεργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται από λογισμικά εγκατεστημένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) και θα συμβάλλουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με:
(α) 33.000 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), οι οποίοι περιλαμβάνουν Ψηφιακούς Υδρομετρητές Ασύρματης Μετάδοσης Κατανάλωσης
(β) 40 Σταθμούς ελέγχου διαρροών  ακουστικής καταγραφής με επικοινωνιακή διάταξη (ΣΕΔΑΚ) σε δικλείδες διακοπής για τον ακριβή εντοπισμό του σημείου των διαρροών.
Επειδή και οι τρείς προτάσεις αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία.
Επειδή πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη των έργων αυτών είτε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, είτε στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό μέσο, επειδή είναι έργα εμβληματικά για το Δήμο Ηρακλείου.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Έχουν εξεταστεί από τα Υπουργεία αυτές οι ώριμες προτάσεις της ΔΕΥΑΗ;
Σε ποιο χρηματοδοτικό σχήμα και με τι χρονοδιάγραμμα θα ενταχθούν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί;
Θα ενισχυθεί η ΔΕΥΑΗ με το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται με σκοπό να αναβαθμιστεί η δημοτική υπηρεσία που έχει ως αντικείμενο την ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηγουμενίδης Νίκος

Βαρδάκης Σωκράτης

Θραψανιώτης Μανόλης

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Ραγκούσης Γιάννης

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου ΘεανώΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ