ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/11/2021

51 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλουν: «Προβλήματα χωρίς τέλος για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο Συν-Εργασία»

51 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλουν: «Προβλήματα χωρίς τέλος για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο Συν-Εργασία»Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις δικλείδες προστασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», προχώρησαν 51 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη.

Συγκεκριμένα, με τον νόμο 4690/2020 άρθρο 31, θεσπίστηκε υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», με σκοπό δήθεν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος, επισημαίνονται από την Αξιωματική Αντιπολίτευση προς τους αρμόδιους, περιστατικά αυθαιρεσίας και ανήθικων πρακτικών των εργοδοτών, απόρροια τόσο της κακής νομοθέτησης του αρμόδιου Υπουργείου, πάνω στο «Συν-Εργασία», όσο και της πολιτικής επιλογής της Κυβέρνησης στο εργασιακό γίγνεσθαι εν γένει.

Μεταξύ των πολλών περιστατικών, είναι και η διάταξη που προβλέπει την ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα, που εντάσσονται οι εργαζόμενοι στον Μηχανισμό.

Μόνο λίγες δεν είναι οι περιπτώσεις εργοδοτών, που κάνουν χρήση του μηχανισμού, τυγχάνοντας, για ένα διάστημα των μέτρων που προβλέπονται (π.χ. 100% κάλυψη εργοδοτικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβολή σε εργαζόμενους των αποδοχών που αντιστοιχούν στις μειωμένες ώρες εργασίας τους, κλπ) και το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν πια δεν δεσμεύονται από την ρήτρα ακυρότητας, προχωρούν σε καταγγελίες των συμβάσεων των εργαζομένων, απολύοντας τους. Οι εργαζόμενοι που απολύονται χάνουν την δουλειά τους, αλλά οι εργοδότες συνεχίζουν να εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Επιπλέον, πολλά περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας σημειώνονται στο κομμάτι καταβολής του μισθού και ειδικότερα, ενώ πραγματοποιείται εκ μέρους του Υπουργείου η καταβολή σε εργαζόμενους των αποδοχών που αντιστοιχούν στις μειωμένες ώρες εργασίας, εν τούτοις εργοδότες δεν καταβάλλουν το ποσό μισθοδοσίας που αντιστοιχεί στο χρόνο που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Για αυτούς τους λόγους οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν από τον Αρμόδιο Υπουργό:

● Σε ποιές συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίζονται ουσιαστικά οι θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

● Για ποιους λόγους δεν έχει προνοήσει για δικλείδα ασφαλείας, ειδικά στις περιπτώσεις των εργαζομένων, που εντάσσονται στο «Συν-Εργασία» και παύουν να προστατεύονται αυτομάτως από την ρήτρα ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασής τους, με το που λήξει η ισχύς ένταξής τους, στο μηχανισμό.

● Αν προτίθεται να νομοθετήσει την υποχρέωση επιχειρήσεων, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», να καταβάλλουν στους εργαζόμενους έως την 5η του επόμενου μήνα, το ποσό της μισθοδοσίας που τους αναλογεί, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση να εκπίπτουν αυτοί από το πρόγραμμα.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: “Προβλήματα χωρίς τέλος για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Με τον νόμο 4690/2020 άρθρο 31, θεσπίστηκε υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, το πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό δήθεν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος, επισημάναμε προς τους αρμόδιους, περιστατικά αυθαιρεσίας και ανήθικων πρακτικών των εργοδοτών, απόρροια τόσο της κακής νομοθέτησης του αρμόδιου Υπουργείου, πάνω στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όσο και της πολιτικής επιλογής της Κυβέρνησης στο εργασιακό γίγνεσθαι εν γένει.
Μεταξύ των πολλών περιστατικών, είναι και η διάταξη που προβλέπει την ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα, που εντάσσονται οι εργαζόμενοι στον Μηχανισμό.

Μόνο λίγες δεν είναι οι περιπτώσεις εργοδοτών που κάνουν χρήση του μηχανισμού, τυγχάνοντας, για ένα διάστημα των μέτρων που προβλέπονται (π.χ. 100% κάλυψη εργοδοτικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβολή σε εργαζόμενους των αποδοχών που αντιστοιχούν στις μειωμένες ώρες εργασίας τους, κ.λ.π) και το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν πια δεν δεσμεύονται από την ρήτρα ακυρότητας, προχωρούν σε καταγγελίες των συμβάσεων των εργαζομένων, απολύοντας τους. Οι εργαζόμενοι που απολύονται χάνουν την δουλειά τους, αλλά οι εργοδότες συνεχίζουν να εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Επιπλέον, πολλά περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας σημειώνονται στο κομμάτι καταβολής του μισθού και ειδικότερα, ενώ πραγματοποιείται εκ μέρους του Υπουργείου η καταβολή σε εργαζόμενους των αποδοχών που αντιστοιχούν στις μειωμένες ώρες εργασίας, εν τούτοις εργοδότες δεν καταβάλλουν το ποσό μισθοδοσίας που αντιστοιχεί στο χρόνο που απασχολούν τους εργαζόμενους.

Επειδή, η κακή νομοθέτηση έχει ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι να είναι εκτεθειμένοι σε φαινόμενα εργοδοτικής ασυδοσίας και ανήθικων πρακτικών.
Επειδή, μιλάμε για εργαζόμενους, οι οποίοι εδώ και 14 μήνες καλούνται να επιβιώσουν με μειωμένα εισοδήματα από τη μία και την ανασφάλεια να διατηρήσουν την εργασία τους, από την άλλη.
Επειδή, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τελικά ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μόνο στην διατήρηση θέσεων εργασίας δεν στοχεύει.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίζονται ουσιαστικά οι θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη περίοδο που διανύουμε;

2. Για ποιους λόγους δεν έχει προνοήσει για δικλείδα ασφαλείας, ειδικά στις περιπτώσεις των εργαζομένων που εντάσσονται στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και παύουν να προστατεύονται αυτομάτως από την ρήτρα ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασής τους, με το που λήξει η ισχύς ένταξής τους, στο μηχανισμό;

3. Προτίθεται να νομοθετήσει την υποχρέωση επιχειρήσεων, που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, να καταβάλλουν στους εργαζόμενους έως την 5η του επόμενου μήνα, το ποσό της μισθοδοσίας που τους αναλογεί, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση να εκπίπτουν αυτοί από το πρόγραμμα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαγενά Άννα
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ