ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/11/2021

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Equifund, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο κρίσιμο για την καινοτομία και την ανάπτυξη παραμένει τα τελευταία δύο χρόνια στα αζήτητα;

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Equifund, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο κρίσιμο για την καινοτομία και την ανάπτυξη παραμένει τα τελευταία δύο χρόνια στα αζήτητα;Με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Χαρίτση, 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατέθεσαν ερώτηση για την αξιοποίηση από την Κυβέρνηση του Equifund.

Η σύμβαση για το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 2016 μεταξύ της τότε Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο της ενίσχυση και ενδυνάμωση νεοφυών και καινοτόμων δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή, αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το αρχικό κεφάλαιο του Equifund ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ, 200 εκατ. από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, μέχρι το 2019 το συνολικό ποσό που είχε διατεθεί στις επιχειρήσεις ξεπερνούσε μόλις τα 96 εκατ. ευρώ.

Στην ερώτηση τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνουν ότι η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Equifund αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικά θετικό τρόπο από το οικοσύστημα των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας μας.

Δεδομένου ότι εδώ και δύο χρόνια δεν έχει υπάρξει η παραμικρή επίσημη ενημέρωση για την πορεία του σημαντικού αυτού προγράμματος, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό ποια είναι η σημερινή απορρόφηση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, πόσες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα, σε ποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Τέλος, ρωτούν για την εκτίμηση του Υπουργείου σχετικά με την απορρόφηση ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και αν υπάρχει σχεδιασμός/ προγραμματισμός για αντίστοιχα εργαλεία στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: «Equifund: ένα χρηματοδοτικό εργαλείο κρίσιμο για την καινοτομία και την ανάπτυξη παραμένει τα τελευταία δύο χρόνια στα αζήτητα;»

Το Δεκέμβριο του 2016, υπεγράφη η σύμβαση για την ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund μεταξύ της τότε Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με πόρους από το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) αλλά και κεφάλαια από πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές, το ταμείο έχει σαν στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση νεοφυών και καινοτόμων δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια απαραίτητα για την εκκίνηση ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Το αρχικό κεφάλαιο του Equifund ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ, 200 εκατ. από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Προφανώς, η μόχλευση πόρων αναμενόταν να είναι πολύ μεγαλύτερη, κυρίως, λόγω της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ιδιωτών επενδυτών σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης.

Ένας από τους βασικούς στόχους του ταμείου είναι η σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα συμβάλλει στην καταπολέμηση του brain drain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Equifund αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικά θετικό τρόπο από το οικοσύστημα των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, μέχρι το 2019 το συνολικό ποσό που είχε διατεθεί στις επιχειρήσεις ξεπερνούσε τα 96 εκατ. ευρώ. Έκτοτε όμως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι η επενδυτική περίοδος των υφιστάμενων ταμείων λήγει το 2023, ενώ για μια επιπλέον περίοδο 4 ετών θα πραγματοποιούνται συμπληρωματικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις που θα έχουν λάβει χρηματοδότηση πριν το 2023.

Επειδή δεν υπάρχει αναλυτική ενημέρωση μέχρι σήμερα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund
Επειδή πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο που στόχο έχει την ενίσχυση δυναμικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επειδή οι καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης στον οποίο οφείλουμε να επενδύσουμε.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια είναι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, δηλαδή ποια είναι τα δημόσια κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει οι ιδιώτες επενδυτές, ποια τα χρήματα που έχουν συνεισφέρει οι ιδιώτες επενδυτές και ποια τα κεφάλαια που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις συνολικά και ανά επενδυτικό παράθυρο;
2. Πόσες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα, σε ποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί ανά περιφέρεια; Πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν έδρα στην Ελλάδα και πόσες στο εξωτερικό με παράρτημα στην Ελλάδα;
3. Ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου σχετικά με την απορρόφηση του Equifund ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020; Θα απορροφηθεί το σύνολο των διαθέσιμων πόρων; Ποιος ο σχεδιασμός / προγραμματισμός για αντίστοιχα εργαλεία στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027;

Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε τα σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα επίσημα στοιχεία.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Νατάσα
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ