ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/11/2021

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης ανεργίας εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021- Προσθήκη παρ. 3 και παρ. 4 στο άρθρο 5 του ν. 1545/1985 (Α91)

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης ανεργίας εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021- Προσθήκη παρ. 3 και παρ. 4 στο άρθρο 5 του ν. 1545/1985 (Α91)Τροπολογία- Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Θέμα: «Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης ανεργίας εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021- Προσθήκη παρ. 3 και παρ. 4 στο άρθρο 5 του ν. 1545/1985 (Α91)»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Σύμφωνα με το νόμο 4837/2021, άρθρο 71, κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους, σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, η χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας με πενήντα ημέρες (50) εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας.
Όμως, για τους απασχολούμενους, σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, που θα πάρουν για φέτος, πρώτη φορά επιδότηση ανεργίας, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς πέραν των 50 ημερών εργασίας, καλούνται παράλληλα να έχουν πραγματοποιήσει και ανά 80 ημερομίσθια κατ’ έτος, στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη.

Η συμπλήρωση των 80 ημερομίσθιων, λόγω πανδημίας και συγκυριών, κατέστη στις περισσότερες περιπτώσεις αν όχι ανέφικτη, τουλάχιστον δύσκολη.
Οι πρακτικές αυτές δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την ζωή των εποχιακά εργαζόμενων, που επλήγησαν μεταξύ των υπολοίπων εργαζόμενων, βαριά από την αρχή την έναρξη της πανδημίας, σε σημείο να αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης.

Επιπλέον, η άνιση αντιμετώπιση, ως προς των ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων ενσήμων, των εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα που πρώτη φορά θα λάβουν επιδότηση ανεργίας σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους στον ίδιο τομέα, θίγει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και προκαλείται αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ τους. Ο νόμος οφείλει, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, να ρυθμίζει και τον τομέα της εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης κατά τρόπο που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναφέρεται σε κάθε παροχή και αποβλέπει στην άρση εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες, αγαθά, δικαιώματα και υπηρεσίες.

Ήδη από τις αρχές του 2020 οι επαχθείς συνέπειες της πανδημίας και στον χώρο της εργασίας απειλούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά όπως οι άνεργοι.

Η έκτακτη αυτή κατάσταση δημιουργεί την αναγκαιότητα η νομοθεσία να είναι ευλόγως προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κρίσιμης αυτής εποχής.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη
Στο άρθρο 5 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ. 3 και παρ.4 ως εξής:
«3. Κατ` εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021 και μόνο, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 και επιδοτούνται για πρώτη φορά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει και ανά 50 ημερομίσθια κατ’ έτος, στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη, συμπεριλαμβανομένων και των ενσήμων μονομερών αναστολών των ετών 2020 και 2021.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Κατ` εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021 και μόνο, ο ασφαλισμένος άνεργος, που επιδοτείται για πρώτη φορά δικαιούται επίδομα και στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει μέσα στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής του σχέσης 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας από τις οποίες ανά 50 τουλάχιστον κατ` έτος, συμπεριλαμβανομένων και των ενσήμων μονομερών αναστολών των ετών 2020 και 2021. Τα ημερομίσθια των 2 τελευταίων μηνών δεν υπολογίζονται.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Αθήνα 24 /11/2021


Οι προτείνοντες βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Βαρδάκης Σωκράτης

 


Σαντορινιός ΝεκτάριοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ