ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

10/12/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ερωτηματικά αναφορικά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:  Ερωτηματικά αναφορικά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο ΟικονομικώνΠως τεκμηριώνεται η αιτιώδης συνάφεια του πτυχίου και της ειδίκευσης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με το γνωστικό αντικείμενο δύο προκηρυσσόμενων θέσεων της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής, καλούν τον Υπουργό Οικονομικών να απαντήσει 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Αναπλ. Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο, Χάρη Μαμουλάκη.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρουν πως με το άρθρο 84 του ν.4714 συστήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας δέκα οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της Δ.Φ.Π. με προσωπικό υψηλών προσόντων, δεξιοτήτων και σχετικής εμπειρίας για την ανάλυση της υφιστάμενης φορολογικής πολιτικής, την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, το σχεδιασμό και την υποβολή σχετικών προτάσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης. Στις 24 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε η με αριθ. 7Ε Προκήρυξη (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 61/24.11.2021) που αφορά την πλήρωση των ανωτέρω 10 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Ωστόσο, για δύο εκ των δέκα θέσεων που προκηρύχθηκαν προκύπτουν ερωτηματικά ως προς τη φωτογραφικότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω προκήρυξη προβλέπονται και δύο θέσεις για την με κωδικό θέσης 10004 με αντικείμενο κυρίως τη συστηματική αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την παρακολούθηση των ενωσιακών και διεθνών εξελίξεων στο τομέα της φορολογικής πολιτικής. Παρότι το γνωστικό αντικείμενο για τις συγκεκριμένες θέσεις άπτεται σπουδών οικονομικών, διεθνών σχέσεων και νομικής, εντούτοις έχει προστεθεί και η ειδίκευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρου 89 του Π.Δ. 142 (Α’ 181/23.11.2017) ως αποδεκτά πτυχία ή διπλώματα Τμημάτων ΑΕΙ προκειμένου για διορισμό στην κατηγορία ΠΕ Δημοσιονομικών, Εφοριακών και Τελωνειακών δεν περιλαμβάνεται αυτό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ ούτε στο Π.Δ. 84 (A` 123/17.07.2019) με το οποίο συστήθηκε η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη συμπερίληψης ως αποδεκτού πτυχίου διορισμού αυτό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα πρέπει να συναντώνται στο πρόσωπο των ατόμων που θα κληθούν να αξιολογήσουν εν τοις πράγμασι τις ομάδες εργασίας της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. για ζητήματα φορολογίας αλλά και να διαμορφώσουν τις θέσεις της χώρας μας επί των ζητημάτων αυτών, ερωτάται ο Υπουργός, πώς τεκμηριώνεται η αιτιώδης συνάφεια του πτυχίου και της ειδίκευσης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με το γνωστικό αντικείμενο των δύο προκηρυσσόμενων θέσεων της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής.

Tο πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Ερωτηματικά αναφορικά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών»
Με το άρθρο 84 του ν.4714 (Α’ 148/31.07.2020) συστήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Δ.Φ.Π.&Δ.Π.) δέκα (10) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της Δ.Φ.Π. με προσωπικό υψηλών προσόντων, δεξιοτήτων και σχετικής εμπειρίας προκειμένου για την ανάλυση της υφιστάμενης φορολογικής πολιτικής, την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, το σχεδιασμό και την υποβολή σχετικών προτάσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης. Στις 24 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε η με αριθ. 7Ε Προκήρυξη (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 61/24.11.2021) που αφορά την πλήρωση των ανωτέρω 10 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Ωστόσο, για δύο εκ των δέκα θέσεων που προκηρύχθηκαν προκύπτουν ερωτηματικά ως προς τη φωτογραφικότητά τους.
Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω προκήρυξη προβλέπονται και δύο θέσεις για την με κωδικό θέσης 10004 με αντικείμενο κυρίως τη συστηματική αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την παρακολούθηση των ενωσιακών και διεθνών εξελίξεων στο τομέα της φορολογικής πολιτικής. Παρότι το γνωστικό αντικείμενο για τις συγκεκριμένες θέσεις άπτεται σπουδών οικονομικών, διεθνών σχέσεων και νομικής, εντούτοις έχει προστεθεί και η ειδίκευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Επειδή, στα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρου 89 του Π.Δ. 142 (Α’ 181/23.11.2017) ως αποδεκτά πτυχία ή διπλώματα Τμημάτων ΑΕΙ προκειμένου για διορισμό στην κατηγορία ΠΕ Δημοσιονομικών, Εφοριακών και Τελωνειακών δεν περιλαμβάνεται αυτό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Επειδή, ούτε στο Π.Δ. 84 (A` 123/17.07.2019) με το οποίο συστήθηκε η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην οποία, μεταξύ άλλων, μεταφέρθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α` 181), υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη συμπερίληψης ως αποδεκτού πτυχίου διορισμού αυτό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 50 (Α` 39/05.03.2001) προβλέπεται ότι για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται πτυχίο αλλά και ειδίκευση που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα πρέπει να συναντώνται στο πρόσωπο των ατόμων που θα κληθούν να αξιολογήσουν εν τοις πράγμασι τις ομάδες εργασίας της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. για ζητήματα φορολογίας αλλά και να διαμορφώσουν τις θέσεις της χώρας μας επί των ζητημάτων αυτών
Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
Πως τεκμηριώνεται η αιτιώδης συνάφεια του πτυχίου και της ειδίκευσης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με το γνωστικό αντικείμενο των δύο προκηρυσσόμενων θέσεων της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης

Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Ηγουμενίδης Νίκος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Τζάκρη Θεοδώρα
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ