ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/12/2021

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι διατάξεις του Ν. 4662/20 δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και σχέσεις ανισονομίας για τους εκλεγμένους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι διατάξεις του Ν. 4662/20 δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και σχέσεις ανισονομίας για τους εκλεγμένους Πυροσβεστικούς ΥπαλλήλουςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Προστασίας του Πολίτη
• Εσωτερικών

Θέμα: «Οι διατάξεις του Ν. 4662/20 δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και σχέσεις ανισονομίας για τους εκλεγμένους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους»

Με τον ν. 4662/20,  «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 162, εδάφιο 8, ορίζονται τα εξής: «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α` 87) ως Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι, μετατίθενται και υπηρετούν, εκτός οργανικών θέσεων, στην πλησιέστερη Υπηρεσία ή Κλιμάκιο του Δήμου εκλογής τους για όσο διαρκεί η θητεία τους στις εν λόγω θέσεις.»
 
Με την συγκεκριμένη διάταξη δημιουργείται ένα οξύ πρόβλημα στην υπηρεσιακή κατάσταση πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν εκλεγεί Πρόεδροι Κοινοτικών συμβουλίων και σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς στερούνται το δικαίωμα αμετάθετου από την έδρα του Δήμου που έχουν εκλεγεί.
 
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί Πρόεδροι Κοινοτήτων που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν λάβει μετάθεση σε άλλη υπηρεσία που, πολλές φορές, βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των αυτοδιοικητικών τους καθηκόντων.

Επιπλέον,  προκύπτει έντονος προβληματισμός καθώς δεν προβλέπεται καμία μεταβατικότητα στις διατάξεις, γεγονός που συμπαρασύρει τους εκλεγμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που είχαν εκλεγεί στις εκλογές του 2019, με άλλο καθεστώς.
 
Η συγκεκριμένη διάταξη, επίσης, εγείρει πλείστα ζητήματα ισονομίας καθώς είναι η μόνη που προβλέπει μετακίνηση πυροσβεστικών υπαλλήλων, σε αντίθεση με άλλους δικαιούχους που, δικαίως, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3852/2010 περί αμετάθετου για όσο διάστημα διαρκεί η αυτοδιοικητική θητεία.
 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 93, εδάφιο 7 ορίζονται τα εξής: «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή».
 
 Παράλληλα, μεγάλο ζήτημα προκύπτει στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού από τις συγκεκριμένες, αναγκαστικές μεταθέσεις καθώς δημιουργείται ένα μεγάλο κενό, αφενός στην διοικητική λειτουργία, αλλά, κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών της εκάστοτε περιοχής.
 
Οι σύμβουλοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων επιτελούν ένα σημαντικό έργο, αφενός ως γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής και, αφετέρου, ως ενδιάμεσοι με έτερες δημόσιες αρχές, σε μια σειρά από ζητήματα που εκτείνονται λ.χ. από το κτηματολόγιο και την καθαριότητα έως την δασοπυρόσβεση και την ασφάλεια.
 
Είναι πρόδηλο ότι η απομάκρυνση των εκλεγμένων πυροσβεστικών υπαλλήλων -που δεν είναι Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι- δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας στην τοπική αυτοδιοίκηση ενώ, εκτός των άλλων, ως παρεμπίπτον πρόβλημα, νοθεύει την κρίση των πολιτών καθώς, σε πλείστες περιπτώσεις τα καθήκοντα των εκλεγμένων επιτελούν άλλοι σύμβουλοι αντί για τους εκλεγμένους.
 
Επειδή οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού πλήττονται από την συγκεκριμένη διάταξη σε όλους τους τομείς ευθύνης τους,
 
Επειδή το άρθρο 162, εδάφιο 8 του ν. 4662/20 δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ανισονομίας στους εκλεγμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους
 
 Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
 
1. Για ποιο λόγο προβλέπονται διαφορετικές διατάξεις αφενός μεταξύ των εκλεγμένων πυροσβεστικών υπαλλήλων και αφετέρου, των εκλεγμένων πυροσβεστικών υπαλλήλων με συναδέρφους τους δημοσίους υπαλλήλους και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας;
 
2. Γιατί δεν προβλέφθηκαν μεταβατικές διατάξεις για τους εκλεγμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τις εκλογές του 2019 ενώ ο νόμος ψηφίστηκε το 2020;
 
3. Θα επαναφέρουν τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για το αμετάθετο του συνόλου των δικαιούχων, άρα και των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εντός ή πλησίον των ορίων της περιοχής που έχουν εκλεγεί;
 
4. Πως αντιμετωπίζουν τις επικρίσεις των τοπικών κοινωνιών ότι μένουν χωρίς επαρκή θεσμική και διοικητική κάλυψη λόγω των απομακρύνσεων των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους;
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Αναστασία
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραϊτης Θάνος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ