ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/01/2022

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Οικονομική ενίσχυση των δημιουργών και των καλλιτεχνών μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Οικονομική ενίσχυση των δημιουργών και των καλλιτεχνών μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτωνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 
Στο σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές (Αναθεωρημένη)»
 
Θέμα: «Οικονομική ενίσχυση των δημιουργών και των καλλιτεχνών μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων».
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Με την παρούσα Τροπολογία επιδιώκεται η στήριξη των δημιουργών και καλλιτεχνών που είναι μέλη ή δικαιούχοι Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (ΟΣΔ), μέσω έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς εκχώρηση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
 
Ειδικά στις παρούσες συνθήκες της πανδημίας SARS COVID 19, οι οικονομικές  συνέπειες της οποίας έχουν πλήξει καίρια το εισόδημα των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η παρούσα ρύθμιση προκρίνεται ως απολύτως αναγκαία. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά της διεθνούς συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης CISAC, οι επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας αναμένεται να επιφέρουν παγκοσμίως κατά μέσο όρο μείωση στην απόδοση δικαιωμάτων από τους χρήστες σε ποσοστό έως και 35% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα από δικαιώματα του έτους 2019. Η εκτίμηση αυτή αναφέρεται σε ομαλοποιημένες αγορές σε σχέση με την αντίστοιχη αγορά της χώρας μας, η οποία έχοντας διαταραχτεί και πριν την πανδημία λόγω της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες και προκλήσεις, καθιστώντας την κρατική παρέμβαση μονόδρομο για την οικονομική ενίσχυση των δημιουργών και καλλιτεχνών.
 
Εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από δικαιώματα λόγω κρατικών αποφάσεων αναστολής και περιορισμού λειτουργίας επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που είναι χρήστες έργων δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιχορηγεί τους ΟΣΔ για την οικονομική ενίσχυση των οριζόμενων από τη διάταξη δικαιούχων με ποσό που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διανομής που αναλογούσε στους δικαιούχους με βάση τα έσοδα δικαιωμάτων για το έτος 2019 από άδειες δημόσιας εκτέλεσης των έργων τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Η διάταξη εφαρμόζεται και για τον ΟΣΔ, στον οποίο μεταφέρθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ, της οποίας η ως άνω αναλογούσα στους δικαιούχους διανομή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου.
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ κατόπιν αίτησης των ΟΣΔ, καθορίζεται το ύψος του ποσού της αντίστοιχης έκτακτης επιχορήγησης που λαμβάνει το ΥΠΠΟΑ και ρυθμίζονται τα ειδικότερα για τον σκοπό της ανωτέρω επιχορήγησης προς τους ΟΣΔ.
 
Δικαιούχοι είναι τα οριζόμενα από τη διάταξη φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη ή δικαιούχοι των ΟΣΔ.
 
Οι ΟΣΔ οφείλουν να διαθέσουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) της κρατικής επιχορήγησης αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση των ως άνω δικαιούχων, διακρατώντας το υπόλοιπο ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ποσά είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές των δικαιούχων.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 
Εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από δικαιώματα λόγω κρατικών αποφάσεων αναστολής και περιορισμού λειτουργίας επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που είναι χρήστες έργων δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) επιχορηγεί τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (ΟΣΔ) για την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων της παρ. 3, χωρίς εκχώρηση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, με ποσό που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διανομής που αναλογούσε στους δικαιούχους με βάση τα έσοδα δικαιωμάτων για το έτος 2019 από άδειες δημόσιας εκτέλεσης των έργων τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τον ΟΣΔ, στον οποίο μεταφέρθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ, της οποίας η ως άνω αναλογούσα στους δικαιούχους διανομή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου.
 
Για τον σκοπό της αμέσως προηγούμενου παραγράφου το ΥΠΠΟΑ λαμβάνει αντίστοιχη έκτακτη επιχορήγηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ κατόπιν αίτησης των ΟΣΔ, καθορίζεται το ύψος του ποσού της έκτακτης επιχορήγησης προς το ΥΠΠΟΑ και ρυθμίζονται τα ειδικότερα για τον σκοπό της επιχορήγησης προς τους ΟΣΔ της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Δικαιούχοι είναι τα κατά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως φυσικά πρόσωπα με τα οποία οι ΟΣΔ συνδέονται με σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4481/2017.

 Οι ΟΣΔ υποχρεούνται να διαθέσουν για την οικονομική ενίσχυση των ως άνω δικαιούχων ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού με το οποίο θα επιχορηγηθούν από το ΥΠΠΟΑ, διακρατώντας το υπόλοιπο ποσοστό της επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ποσά είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές των δικαιούχων.

Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2022
 
 
Οι προτείνοντες βουλευτές
 
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
 
 
 
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
 
 
 
Αμανατίδης Ιωάννης
 
 
 
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
 
 
 
Βασιλικός Βασίλειος (Βασίλης)
 
 
 
Βερναρδάκης Χριστόφορος
 
 
 
Βέττα Καλλιόπη
 
 
 
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
 
 
 
Κασιμάτη Νίνα
 
Μάλαμα Κυριακή
 
 
 
Μάρκου Κωνσταντίνος
 
 
 
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
 
 
 
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
 
 
 
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
 
 
 
Τζούφη Μερόπη
 
 
 
Φίλης Νικόλαος
 
 
 
Χρηστίδου Ραλλία
 
 
 
 
 
 
 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ