ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/01/2022

Ερώτηση Μεϊκόπουλου: Μεγάλη επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα στα εδάφη του Βόλου

Ερώτηση Μεϊκόπουλου: Μεγάλη επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα στα εδάφη του ΒόλουΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Μεγάλη επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα στα εδάφη του Βόλου

Τις τελευταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας μελέτη που προέκυψε από έρευνα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο Εδαφολογίας, της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με τη σώρευση πληθώρας βαρέων μετάλλων (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) στο έδαφος της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου (ΒΙΠΕ).
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα  η μελέτη προέκυψε στο πλαίσιο διατριβής, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε λήψη εδαφικών δειγμάτων από 20 διαφορετικά σημεία σε εδάφη κοντά στη χαλυβουργία Βόλου, στα οποία μελετήθηκαν οι εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα ορισμένων βαρέων μετάλλων αλλά και εκτιμήθηκαν οι παράγοντες ρύπανσης και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από τα μέταλλα αυτά.
Με βάση τα αποτελέσματα οι ολικές συγκεντρώσεις των 10 βαρέων μετάλλων που αναλύθηκαν (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn), με εξαίρεση το κάδμιο το οποίο ήταν μη ανιχνεύσιμο, ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ ορισμένα από αυτά όπως το νικέλιο και το χρώμιο ξεπερνούσαν κατά πολύ τις τιμές αναφοράς.
Συγκεκριμένα, το χρώμιο, το νικέλιο, το μαγγάνιο και το κοβάλτιο ήταν σε επίπεδα τοξικά. Οι μέσες ολικές συγκεντρώσεις του χρωμίου, του νικελίου, του μαγγανίου, του κοβαλτίου και του σιδήρου ήταν συγκριτικά πολύ μεγαλύτερες, σε σχέση με εδάφη στο κέντρο της Αθήνας όπως καταγράφονται σε μελέτες.
Ένα άλλο συγκριτικό στοιχείο που προκαλεί σοκ είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη, οι τιμές του χρωμίου, του νικελίου, του μόλυβδου και του ψευδάργυρου, ήταν πιο αυξημένες στη ΒΙΠΕ Βόλου σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές σε καλλιεργήσιμα εδάφη στο Μπαγκλαντές και σε 72 εξορυκτικές περιοχές της Κίνας.
Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τη μελέτη αποτέλεσμα της βιομηχανικής εκμετάλλευσης που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή και η οποία προκαλεί επιβάρυνση των εδαφών με βαρέα μέταλλα και με την πάροδο του χρόνου εντείνει το πρόβλημα της ρύπανσης των εδαφών.
Η εκτεταμένη δραστηριότητα σε Βιομηχανικές Περιοχές προκαλεί δεδομένω επιβάρυνση του εδάφους σε βαρέα μέταλλα, ωστόσο στην περίπτωση του Βόλου η επιβάρυνση αυτή φαίνεται να είναι σύμφωνα με τη μελέτη αυξημένη και δυσανάλογη συγκριτικά με περιοχές με αντίστοιχες δραστηριότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βόλος είναι μία περιοχή επιβαρυμένη περιβαλλοντικά με δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ουσιαστικά εντός του αστικού ιστού της πόλης, γεννά ερωτηματικά το γεγονός ότι τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης δεν έχουν τύχει της ανάλογης βαρύτητας και περαιτέρω διερεύνησης.
Σε εκκρεμότητα φαίνεται πως είναι ακόμη τα πορίσματα της μελέτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχει παραγγείλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ταυτοποίηση των οσμών μέσα στην πόλη του Βόλου, αλλά και οι έλεγχοι στο έδαφος για βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια στο Περιφερειακό Συγκρότημα του Βόλου και γύρω από αυτό.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Περιφέρειας η μελέτη θα είχε ολοκληρωθεί και τα πορίσματα θα είχαν ανακοινωθεί μέχρι τέλος του 2021, εντούτοις βρισκόμαστε ήδη στον πρώτο μήνα του 2022 και η μελέτη δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί.
Επειδή, τις τελευταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας μελέτη που προέκυψε από έρευνα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο Εδαφολογίας, της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με τη σώρευση πληθώρας βαρέων μετάλλων στο έδαφος της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου.
Επειδή, σύμφωνα με την έρευνα οι ολικές συγκεντρώσεις των 10 βαρέων μετάλλων που αναλύθηκαν, ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ ορισμένα από αυτά όπως το νικέλιο και το χρώμιο ξεπερνούσαν κατά πολύ τις τιμές αναφοράς.
Επειδή, σύμφωνα με τη μελέτη οι τιμές για το χρώμιο, το νικέλιο, το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο, ήταν πιο αυξημένες στη ΒΙΠΕ Βόλου σχέση με τις αντίστοιχες τιμές σε καλλιεργήσιμα εδάφη στο Μπαγκλαντές και σε 72 εξορυκτικές περιοχές της Κίνας.
Επειδή, η εκτεταμένη δραστηριότητα σε Βιομηχανικές Περιοχές προκαλεί επιβάρυνση του εδάφους σε βαρέα μέταλλα, ωστόσο στην περίπτωση του Βόλου η επιβάρυνση αυτή φαίνεται  να είναι σύμφωνα με τη μελέτη αυξημένη και δυσανάλογη.
Επειδή, τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης δεν έχουν τύχει της ανάλογης βαρύτητας και περαιτέρω διερεύνησης από τις τοπικές και κεντρικές αρχές.
Επειδή,  σε εκκρεμότητα παραμένουν και τα πορίσματα της μελέτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έχει παραγγείλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ταυτοποίηση των οσμών μέσα στην πόλη του Βόλου, αλλά και οι έλεγχοι στο έδαφος για βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια στο Περιφερειακό Συγκρότημα του Βόλου και γύρω από αυτό.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Γνωρίζει την ύπαρξη και τα πορίσματα της σχετικής μελέτης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο Εδαφολογίας, της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται σώρευση πληθώρας βαρέων μετάλλων στο έδαφος της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου;
Προτίθεται να παρέμβει άμεσα, ώστε σε συνεργασία και με τις αρμόδιες τοπικές αρχές να διερευνήσουν περαιτέρω τα εν λόγω πορίσματα και να λάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να μην παρατηρείται στα εδάφη της ΒΙΠΕ Βόλου ανησυχητικά αυξημένη και δυσανάλογη επιβάρυνση του εδάφους από βαρέα μέταλλα;
Με βάση τα πορίσματα της μελέτης αλλά και το γεγονός ότι ο Βόλος είναι περιοχή επιβαρυμένη περιβαλλοντικά, ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του εδάφους της περιοχής από την αποφυγή σώρευσης αυξημένων ποσοστών βαρέων μετάλλων;
Βρίσκεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να ανακοινωθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση τα πορίσματα της μελέτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ταυτοποίηση των οσμών μέσα στην πόλη του Βόλου, αλλά και οι έλεγχοι στο έδαφος για βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια στο Περιφερειακό Συγκρότημα του Βόλου και γύρω από αυτό;

Ο ερωτών βουλευτής
    
Μεϊκόπουλος ΑλέξανδροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ