ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/02/2022

Ερωτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Να περιέλθει στο Δημόσιο η Λίμνη Βουλιαγμένης και να εφαρμοστούν οι νόμοι για την προστασία της από τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ερωτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Να περιέλθει στο Δημόσιο η Λίμνη Βουλιαγμένης και να εφαρμοστούν οι νόμοι για την προστασία της από τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Οικονομικών
• Εσωτερικών
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Να περιέλθει στο Δημόσιο η Λίμνη Βουλιαγμένης και να εφαρμοστούν οι νόμοι για την προστασία της από τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος που γίνονται με την ανοχή και την αδιαφορία της κυβέρνησης και του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης
Η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι τόπος ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διατηρητέο μνημείο της φύσης, υγρότοπος προστατευόμενος από τη Συνθήκη RAMSAR και έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο NATURA 2000. Ως εξαιρετικά ευπαθές οικοσύστημα επιβάλλεται ειδική προστασία, η οποία πηγάζει από το άρθρο 24 του Συντάγματος, οι σχετικές επιταγές του οποίου έχουν αυτοτέλεια και άμεση εφαρμογή. Στόχος της προστασίας αυτής είναι η διατήρηση αναλλοίωτων στο διηνεκές των χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν την φυσιογνωμία και την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποικιλομορφία του φυσικού περιβάλλοντος με τη διατήρηση διαφορετικών οικοσυστημάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας τους και η αλληλεπίδραση των οικοσυστημάτων που είναι αναγκαία για την οικολογική ισορροπία και την αναγέννηση της φύσης. Οι ως άνω σκοποί επιτυγχάνονται με την απαγόρευση κάθε παρέμβασης που μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ευπαθών οικοσυστημάτων.
Ήδη από το 1979 έχουν λάβει χώρα καταστροφικές προσπάθειες και ενέργειες σε βάρος της Λίμνης, οι οποίες επισημαίνονται στο από 8.11.2021 Δελτίο Τύπου της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης (ΚΙΠΟΒ) με θέμα “Θωρακισμένη με ακατάλυτη προστασία η Λίμνη της Βουλιαγμένης”. Πρόσφατη εξέλιξη στο ζήτημα της προστασίας της Λίμνης αποτελεί η Α107/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία δικαίωσε τις θέσεις της ΚΙΠΟΒ ακυρώνοντας τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στη Λίμνη Βουλιαγμένης που είχε γίνει βάσει σχετικής δήλωσης υπαγωγής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με την ως άνω απόφαση έγινε δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη υπαγωγή των αυθαιρέτων στο νόμο 4178/2013 αντίκειται στο απορρέον από το άρθρο 24 του Συντάγματος ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης ως διατηρητέου μνημείου της φύσης, που διαλαμβάνει την υποχρεωτική αποκατάσταση του οικοσυστήματος, που έχει διαταραχθεί από ανθρώπινες επεμβάσεις (ανέγερση αυθαιρέτων, μπάζωμα μικρής λίμνης και λασπόλουτρων, καταστροφή τμήματος της φυσικής παραλίας της λίμνης κ.α.), καθώς και ότι η προσβαλλόμενη βεβαίωση υπαγωγής στο ν. 4178/2013 αντίκειται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του από 15-1-2003 Π.Δ. υποχρέωση απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του, ήτοι μέχρι 4-2-2005. Επιπλέον δε ότι οι σχετικές χρήσεις και κατασκευές δεν μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4178/2013, αντίθετα με όσα εσφαλμένως θεώρησε η ΥΔΟΜ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς οι διατάξεις του από 15-1-2003 Π.Δ. κατισχύουν των διατάξεων του ν. 4178/2013 ως ειδικές για τη Λίμνη Βουλιαγμένης. Αξίζει να σημειωθεί, όπως προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω απόφαση, ότι η αρμόδια ΥΔΟΜ δεν συμμορφώθηκε, το 2016, σε έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαινόταν ότι “η διατήρηση των παραπάνω αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων κατά παράβαση του από 15-1-2003 ΠΔ και καθ’ υπέρβαση της εγκριθείσας ΕΠΜ απειλεί άμεσα την αειφορία του περιβαλλοντικού πόρου και θίγει τη φέρουσα ικανότητα της Λίμνης Βουλιαγμένης”.
Κατά συνέπεια, η απόφαση αυτή επιβάλλει πλήρη εφαρμογή του από 15-1-2003 Π.Δ. στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται κυρίως και η κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και Κατεδαφίσεων του υπουργείου θα επέμβει, για να κατεδαφίσει τα αυθαίρετα κτίσματα, που ανέρχονται σήμερα σε 963,55 τ.μ., ενώ η Εκκλησία της Ελλάδας και η Α.Ε. «Ιαματικά Λουτρά Βουλιαγμένης» θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υπέρογκα πρόστιμα, καθώς τα αυθαίρετα έπρεπε να είχαν κατεδαφιστεί από το 2005.
Σημειωτέον δε ότι, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΚΙΠΟΒ, το 1994, για να προστατευθεί η Λίμνη από τους κινδύνους που την απειλούσαν, η 1η Εφορεία Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού γνωμοδότησε, μετά από σχετική αυτοψία, με το αριθ. 728/24.5.1994 έγγραφο ότι η Λίμνη, που τυχαίνει να είναι σπηλαιολίμνη και σπηλαιοβάραθρο, εντάσσεται στα διατηρητέα μνημεία της φύσης αναφέροντας ότι «για την ουσιαστική προστασία της, απαιτείται η άμεση κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων ή μη κτισμάτων της περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης, πλην του Υδροθεραπευτηρίου που πρόκειται να χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο κτίριο, σύμφωνα με τον ν. 1469/1950». Στη γνωμοδότηση αυτή κυρίως βασίστηκε το ΣτΕ (Πρακτικό Επεξεργασίας 369/23.6.1995) για να αξιώσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ να τεθεί με προεδρικό διάταγμα η Λίμνη και ο ευρύτερος περιβάλλων αυτήν χώρος (λόφος Φασκομηλιάς) σε απόλυτη προστασία ως Μνημείο της Φύσης και όχι σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, που είχε εισηγηθεί η τότε δημοτική αρχή της Βουλιαγμένης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:

1. Προχωράει η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της;
2. Πως σκοπεύει το ΥΠΕΝ να διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του ΠΔ 2003 και του χρονοδιαγράμματος; Ποια θα είναι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου που θα παρακολουθεί και θα παρέμβει;
3. Ποιες είναι οι ευθύνες του Δήμου και των άλλων φορέων για τη μη εφαρμογή όσων ορίζονται από το ΠΔ 2003;
4. Γιατί το Δημόσιο τάχθηκε τον Οκτώβριο του 2019, δια του εκπροσώπου του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη δίκη του Εφετείου, κατά της προστασίας της Λίμνης Βουλιαγμένης και υπέρ των συμφερόντων της φερόμενης ως ιδιοκτήτριας του χώρου Εκκλησίας της Ελλάδος και της μισθώτριας Α.Ε. «Ιαματικά Λουτρά της Λίμνης Βουλιαγμένης»;
5. Πως σκοπεύει η πολιτεία να προστατεύσει το δημόσιο χαρακτήρα της Λίμνης και την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φίλης Νίκος
Αναγνωστοπούλου Σία
Βαγενά Άννα
Βαρεμένος Γιώργος
Βίτσας Δημήτρης
Γκιόλας Γιάννης
Ζουράρις Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μουζάλας Κώστας
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Πούλου Γιώτα
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χρηστίδου Ραλλία

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ