ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/02/2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Παρατυπίες και αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Παρατυπίες και αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔΕρώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα τις παρατυπίες και αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 87, περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, του Ν. 3528/07 ένας προϊστάμενος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναπληρωθεί στα καθήκοντα του από ανώτερο κατά βαθμό προϊστάμενο των υποκείμενων οργανικών μονάδων, αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τότε τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος και αν είναι ομοιόβαθμοι, τότε τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του εκείνος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, δείχνει τη «διαδρομή» για το πώς μπορούν κάποιοι εργαζόμενοι να γίνουν αναπληρωτές προϊστάμενοι. Γι’ αυτό εντύπωση προκαλούν οι τοποθετήσεις προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ, αφού σε αρκετές από τις θέσεις προϊσταμένων που έχουν δημιουργηθεί ή κενωθεί, έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι οι οποίοι ουδέποτε έχουν υπηρετήσει ως προϊστάμενοι στο παρελθόν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι τίθεται σε ισχύ το νέο οργανόγραμμα του οργανισμού και θα επακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης που προβλέπει το νέο οργανόγραμμα και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης​:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Παρατυπίες και αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, κένωσης (ή ακόμη και σύστασης) θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδaς, ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, δείχνει τη «διαδρομή» για το πώς μπορούν κάποιοι εργαζόμενοι να γίνουν αναπληρωτές προϊστάμενοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 87, περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, του Ν. 3528/07, που τροποποιήθηκε από τον Ν. 3839/2010, ένας προϊστάμενος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναπληρωθεί στα καθήκοντα του από ανώτερο κατά βαθμό προϊστάμενο των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Σε περίπτωση,όμως, που οι προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων είναι ομοιόβαθμοι, τότε τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του εκείνος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος, που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Με βάση τα ανωτέρω, εντύπωση προκαλούν οι τοποθετήσεις προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ.Σε αρκετές από τις θέσεις προϊσταμένων που έχουν δημιουργηθεί ή κενωθεί,έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοιοι οποίοι ουδέποτε έχουν υπηρετήσει ως προϊστάμενοι στο παρελθόν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα (αλλά όχι τα μόνα) είναι οι τοποθετήσεις σε θέσεις όπως:

• την αναπληρώτρια Διευθύντρια περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
• των αναπληρωτών προϊσταμένων που ανήκουν στην υποδιεύθυνση Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
• του αναπληρωτή προϊσταμένου στο τμήμα Ασφάλισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
• της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Διοικητικού τμήματος Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
• του αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΠΑ2 Πάτρας
• του αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΠΑ2 Άργους
• του αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΠΑ2 Ναύπακτου
• της αναπληρώτριας προϊσταμένης στο τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου,
• της αναπληρώτριας προϊσταμένης στο ΚΠΑ2 Τρικάλων
• του αναπληρωτή προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας
• της αναπληρώτριας προϊσταμένης του ΚΠΑ Μενιδίου (κατευθείαν από το γραφείο Διοικητή)
• του αναπληρωτή διευθυντή περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
• της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διοικητικού τμήματος της Περιφερειακής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
• του αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
• του αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΠΑ2 Πύλης Αξιού
• του αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΠΑ2 Ρόδου
• της προϊσταμένης στη θέση ΥΠΣΕΑ στην Διοίκηση

Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι σε έναν τεράστιο οργανισμό,όπως ο ΟΑΕΔ, δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τα προβλεπόμενα ή και περισσότερα προσόντα ώστε να τοποθετηθούν αξιοκρατικά και να ανελιχθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Επειδή, ταυτόχρονα με το ΠΔ 11/2022 και με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 25/Α/15.2.2022, τίθεται σε ισχύ το νέο οργανόγραμμα του οργανισμού,

Επειδή, θα επακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης που προβλέπει το νέο οργανόγραμμα

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Έχει γνώση αν για τις τοποθετήσεις σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων έχει τηρηθεί η ορθή διοικητική διαδικασία επιλογής;
2. Έχει γνώση αν στις τοποθετήσεις σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων έχει γίνει έστω και στοιχειωδώς συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υπαλλήλων, οι οποίοι βάσει του κλάδου τους θα μπορούσαν να καταλάβουν την επίμαχη θέση;
3. Είναι υποχρεωμένηη διοίκηση του ΟΑΕΔ να τηρεί την αρχή της αξιοκρατίας κατά την επιλογή και τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων;
4. Επειδή οι περισσότερες από τις ως άνω τοποθετήσεις έχουν κοινό σημείο την ενεργό συνδικαλιστική δράση με την παράταξη της ΔΑΚΕ, αποτελεί αυτό κριτήριο τοποθέτησης?
5. Θα εφαρμοστεί η ίδια τακτική και στις τοποθετήσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με την έναρξη της ισχύος του νέου οργανογράμματος ή θα εφαρμοστεί επιτέλους η αξιοκρατία και η διαφάνεια στον οργανισμό;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Μάρκου Κώστας
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Ειρήνη
Καφαντάρη Χαρούλα
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Ελισσάβετ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ