ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

19/04/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών του 2016

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών του 2016ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Θέμα: «Αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών του 2016»
Στο διαγωνισμό για το διορισμό Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως, που διενεργήθηκε στις αρχές Απριλίου 2015 έως τέλος Ιανουαρίου 2016 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. Γ΄ 81/09.02.2016), πέτυχαν 961 επιτυχόντες και μέχρι σήμερα, έχουν διορισθεί 485 εξ αυτών, ενώ αναμένεται άμεσα να τοποθετηθούν επιπλέον 39 επιτυχόντες που αφορούν στην κάλυψη των κενών θέσεων λόγω συνταξιοδότησης έτους 2022. Μετά τον διορισμό και των επιτυχόντων αυτών, ο αριθμός των αδιόριστων του πίνακα ανέρχεται συνολικά στους 367 με επιφύλαξη προς περαιτέρω μείωση του αριθμού αυτού δεδομένου ότι υπάρχουν εκροές- διορισμοί προς άλλες θέσεις εργασίας [π.χ. Σχολή Δικαστών, Νομικό Συμβούλιο Κράτους, Διαγωνισμοί Συμβολαιογράφων, άλλες θέσεις δημοσίου κτλ.]. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των αδιόριστων επιτυχόντων του Διαγωνισμού πρέπει να ανέρχεται συνολικά στους 367.
Είναι κοινός τόπος, ότι τα Ειρηνοδικεία μετά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν. 3869/2010) και της διάδοχης ρύθμισης του Ν. 4605/2019 έχουν επωμιστεί έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων. Ο δε φόρτος εργασίας τους είναι δυσανάλογος προς τον αριθμό των υπηρετούντων Ειρηνοδικών, αφού, ενδεικτικά μόνο, οι εκκρεμείς αιτήσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των αιτήσεων του Ν. 4605/2019, ανέρχονταν στο τέλος του Β΄ Τριμήνου 2021 στις 88.627.
Το μεγάλο αυτό πρόβλημα υπερφόρτωσης έχει επισημανθεί και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με το υπ’ αριθ. 460/19-10-2020 έγγραφο των θέσεών της στην ακρόαση φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου αναφέρονται τα εξής: «Επισημάνθηκε ότι με το σχέδιο νόμου δεν αυξάνεται απλά η ύλη στα Ειρηνοδικεία αλλά εισάγεται νέο αντικείμενο, που θα επιβαρύνει ιδιαίτερα το έργο των Ειρηνοδικών. Στη βάση αυτή ζητήθηκε η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και σε σχέση με ορισμένα ιδιαίτερα επιβαρυμένα δικαστήρια η αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών».
Ειδικότερα κατά το B΄ τρίμηνο του 2021 ο αριθμός των Υπηρετούντων Δικαστικών λειτουργών ανήλθε σε 709 άτομα, παρουσιάζοντας μια μείωση κατά 0.7% και ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων ανήλθε σε 919 άτομα, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 2.3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ τρίμηνο). Αντίθετα ο όγκος των υποθέσεων δεν μειώθηκε, αλλά, αντιθέτως συνεχώς αυξάνεται, ακόμα και σε μια δικαστική περίοδο που οι λειτουργίες των δικαστηρίων επηρεάστηκαν από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
Ενδεικτικά αναφέρεται από το Σωματείο με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ 2014” με την από 23/12/2021 επιστολή του απευθυνόμενη μεταξύ άλλων και προς τον Πρωθυπουργό, ότι πέραν των υποθέσεων των αιτήσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και της προστασίας της πρώτης κατοικίας μεγάλος είναι και ο όγκος εκκρεμών υποθέσεων επί των υπολοίπων διαδικασιών, όπως ενδεικτικά οι υποθέσεις αυτοκινήτων οι οποίες ανέρχονται στις 26.821, οι μικροδιαφορές στις 31.142 κλπ. αριθμός που φυσικά απαιτεί επαρκή χρόνο ενασχόλησης εκάστου υπηρετούντος Ειρηνοδίκη. Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων υπολείπεται του αριθμού των νεοεισερχόμενων υποθέσεων, ήτοι με άλλες λέξεις ότι οι εν ενεργεία 709 Ειρηνοδίκες μπορούν να εκδώσουν λιγότερες αποφάσεις από αυτές που εισέρχονται στο σύστημα, πολλώ δε μάλλον να αρχίσουν να μειώνουν τον όγκο των συσσωρευμένων από πολλά χρόνια εκκρεμών υποθέσεων.
Ένα ακόμη δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ηγεσία των αρμοδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ότι μεγάλος αριθμός υπηρετούντων Ειρηνοδικών βρίσκεται σε μακρόχρονη άδεια για προσωπικούς λόγους (άδειες κυήσεως, λοχείας, ανατροφής τέκνου κλπ.) με αποτέλεσμα η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στα Ειρηνοδικεία της χώρας να επιδεινώνεται έτι περαιτέρω. Ενώ λοιπόν σε κάποια Ειρηνοδικεία της χώρας οι οργανικές θέσεις φαίνονται καλυμμένες, στην πραγματικότητα δεν είναι, λόγω των προαναφερόμενων αδειών. Συνεπεία αυτής της κατάστασης είναι η υπερφόρτωση με υποθέσεις των λοιπών υπηρετούντων Ειρηνοδικών και η μη ανταπόκριση των Ειρηνοδικείων στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης λόγω της σώρευσης υποθέσεων.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος απαιτεί την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών. Ωστόσο η άμεση παρέμβαση σε ένα δραστικό πρόβλημα όπως η υποστελέχωση των δικαστηρίων αυτών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με το διορισμό των επιτυχόντων του Πίνακα Επιτυχόντων Ειρηνοδικών του 2016.
Επειδή η επιτάχυνση της δικαιοσύνης και η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων, θα δώσει επιπλέον ώθηση στην οικονομία της χώρας, αφού θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος, τόσο εξαιτίας της πληρωμής των εν γένει δικαστικών εξόδων (γραμματίων προείσπραξης, δικαστικά ένσημα κ.λ.π), αλλά όσο και της έναρξης πληρωμών των δανειακών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων οφειλετών οι οποίοι θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους στις πιστώτριες Τράπεζες
Επειδή τα Ειρηνοδικεία βρίσκονται αντιμέτωπα με μεγάλο φόρτο εργασίας τα τελευταία χρόνια και οι υπάρχοντες Ειρηνοδίκες έχουν φτάσει – αν όχι ξεπεράσει – τα όρια της επαγγελματικής και φυσικής τους εξάντλησης.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε:
α. Να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 200 οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών κατανεμημένες στο σύνολο των Ειρηνοδικείων της χώρας.
β. Να παραταθεί ο Πίνακας του Διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2016 (ΦΕΚ τ. Γ΄ 81/09.02.2016), μέχρις εξαντλήσεώς του, με την σταδιακή απορρόφηση όλων των εναπομεινάντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2016, οι οποίοι, ως προαναφέρθηκε, είναι συνολικά 367 επιτυχόντες Ειρηνοδίκες.
γ. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα υφιστάμενα κενά και οι κενωθείσες οργανικές θέσεις στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της χώρας.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννούλης Χρήστος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τόλκας Άγγελος

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ