ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/06/2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Το πρώτο πιλοτικό μελισσοκομικό πάρκο στην Ελλάδα εν έτει 2022

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Το πρώτο πιλοτικό μελισσοκομικό πάρκο στην Ελλάδα εν έτει 2022ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 
Θέμα: «Το πρώτο πιλοτικό μελισσοκομικό πάρκο στην Ελλάδα εν έτει 2022»

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι μέλισσες, μαζί με τους υπόλοιπους επικονιαστές, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή πολλών φυτών, υποστηρίζουν την αναγέννηση των δασών και προάγουν τη βιωσιμότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βελτιώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα των γεωργικών παραγωγών. Ωστόσο, οι μέλισσες και κατά συνέπεια ο κλάδος της μελισσοκομίας, απειλούνται ως απόρροια της έλλειψης τροφής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολιτεία οφείλει να σχεδιάσει και να υιοθετήσει μία ολιστική προσέγγιση προστασίας του πληθυσμού των μελισσών και του περιβάλλοντος και παράλληλα να επενδύσει στο μέλλον της ελληνικής μελισσοκομίας.
Πιο συγκεκριμένα, η σταδιακή εξαφάνιση πολύτιμων μελισσοκομικών φυτών, η καταστροφή τεράστιων δασικών εκτάσεων λόγω των πυρκαγιών που έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη γύρης και νέκταρος, με συνέπεια τον υποσιτισμό των μελισσών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την παραγωγικότητά τους. Το 2019 με την υπ’ αριθ. 788/334896 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, (ΦΕΚ Β` 4871/30.12.2019). Στις 05 Αυγούστου 2021 τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση και στο 3ο μέτρο του εξ’ ορθολογισμού της εποχιακής μετακίνησης  προστέθηκε η δράση 3.3. «Καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και διαχείριση - εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας της Χώρας», (ΦΕΚ B` 3592/05.08.2021). Για την εν λόγω δράση του μελισσοκομικού προγράμματος προβλέφθηκε δαπάνη ύψους 100.000 € για το έτος 2022. Δικαιούχοι της δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, αγροτικοί συνεταιρισμοί που έχουν μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα και Επιστημονικοί Φορείς κ.α.
Με βάση τα παραπάνω και σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 7 της υπ` αριθ. 788/334896/23-12-2019 ΚΥΑ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη με αριθ.: 99/116066 απόφασή του καθόρισε το ακριβές περιεχόμενο, τις λεπτομέρειες εφαρμογής και το δικαιούχο της δράσης 3.3. “Εμπλουτισμός της Μελισσοκομικής Χλωρίδας”, (ΦΕΚ B` 2290/10.05.2022). Δικαιούχος ορίστηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για την υλοποίηση της Δράσης 3.3. καθορίστηκε το ποσό των 60.064€. Στόχος της Δράσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πιλοτικού έργου «Μελισσοκομικό πάρκο στην περιοχή “Κοτρωνιά” του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς -Λευκίμης - Σουφλίου», για χρήση από τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και η δημιουργία κατάλληλων θέσεων (μελισσοτόπων) για την τοποθέτηση των κυψελών, για τη βελτίωση της παραγωγής. Πρόκειται για μία θετική, αν και καθυστερημένη, εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει αντίστοιχα, τη δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων σε πυρόπληκτες περιοχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τη χωροθέτηση των εκτάσεων αυτών. Επιπλέον, είχε αναφέρει πως, συνδυαστικά με την παραπάνω δράση, προβλέπεται και η φύτευση μελισσοκομικών φυτών για την αποκατάσταση του δάσους στις πυρόπληκτες περιοχές.
Επειδή, δεν είναι μόνον οι πυρκαγιές που συντελούν στη σταδιακή εξαφάνιση των μελισσοκομικών φυτών.
Επειδή, τα μελισσοκομικά φυτά σταδιακά εξαφανίζονται εξαιτίας της άναρχης και δίχως σχεδιασμό χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, καθώς και εξαιτίας εξορυκτικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν ανεξέλεγκτες και ρυπαίνουν το έδαφος και τα ύδατα, όπως πχ στη ΒΑ Χαλκιδική.

Με δεδομένα τα παραπάνω, της συνεισφοράς που μπορεί να έχει η μελισσοκομία στην ελληνική οικονομία και σε συνδυασμό με πρακτικές άλλων χωρών που έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα μελισσοκομικών δασών καθιστώντας τες πρωταθλήτριες στην παραγωγή μελιού παγκοσμίως,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιο είναι το σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων στην ελληνική επικράτεια και ποιες περιοχές αφορούν;
Σκοπεύουν να αυξήσουν τη δαπάνη των 100.000€ για το έτος 2022 της δράσης 3.3. του μελισσοκομικού προγράμματος;
Πως σχεδιάζουν να εντάξουν και τις πυρόπληκτες περιοχές στην εν λόγω δράση;
Σχεδιάζουν κάποιο αντίστοιχο, κατά την πρακτική άλλων χωρών, πρόγραμμα μελισσοκομικών δασών,
Ποια πρόσθετα μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για τη στήριξη του πληττόμενου κλάδου των μελισσοκόμων;
Σκοπεύει το ΥΠΑΑΤ να προτείνει μέτρα για τη διαφύλαξη των δασών από την απεριόριστη αποψίλωση των βουνών και την καταστροφή καλλιεργήσιμης γης που λαμβάνουν χώρα ώστε να εγκαθίστανται ανεξέλεγκτα μεγάλα Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα;
Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν για την προστασία των περιοχών ΝATURA 2000;


Οι ερωτώντες  Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Φάμελλος Σωκράτης
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Πέρκα Πέτη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φίλης Νίκος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ