ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

02/06/2022

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να μην αποκλείονται νοικοκυριά από τα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια και τα Προνοιακά Επιδόματα λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών

Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να μην αποκλείονται νοικοκυριά από τα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια και τα Προνοιακά Επιδόματα λόγω των νέων αντικειμενικών αξιώνΒουλευτική τροπολογία κατέθεσαν στο Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Θεανώ Φωτίου, Αναπλ. Τομεάρχης για την Κοιν. Αλληλεγγύη, Σωκράτης Φάμελλος, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Οικονομικών, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχης Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων και Κώστας Ζαχαριάδης, Τομεάρχης Εσωτερικων, μαζί με 44 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σκοπός της τροπολογίας η αποκατάσταση της αδικίας να αποκλείονται νοικοκυριά από τα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια του ΔΕΔΔΗΕ και τα Προνοιακά Επιδόματα του ΟΠΕΚΑ διότι, παρόλο που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2021, οι νέες αντικειμενικές αξίες που αυξήθηκαν κατά 20% μεσοσταθμικά  στο 55% των περιοχών της χώρας, ξεπερνούν τα όρια περιουσιακών στοιχείων που ορίζει η νομοθεσία για τα ΚΟΤ Α και Β και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Κι αυτό σήμερα, που η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και οι τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα εκτινάσσουν τις δαπάνες των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να τελειώνουν τα εισοδήματά τους τη 2η εβδομάδα του μήνα και να απειλούνται τα μεσαία στρώματα με φτωχοποίηση και τα αδύναμα με νέα ανθρωπιστική κρίση.

Με την τροπολογία των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ορίζεται ότι όταν νοικοκυριά που η αξία της περιουσίας τους αυξήθηκε αποκλειστικά λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών, υποβάλλουν αιτήσεις για ΚΟΤ Α και Β, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες και Επίδομα Στέγασης, θα λαμβάνονται υπόψη και θα εισάγονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ στις ψηφιακές πλατφόρμες των αιτήσεων οι αξίες περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ του 2021.

Αντίθετα, όταν υποβάλλουν αιτήσεις για τα ΚΟΤ Α και Β και τα παραπάνω επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, νοικοκυριά που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους μειώθηκε φέτος αποκλειστικά λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών, θα λαμβάνονται υπόψη και θα εισάγονται από την ΑΑΔΕ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των αιτήσεων οι αξίες περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στον Προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ 2022.

Με τον τρόπο αυτόν θα λαμβάνεται για κάθε αίτηση υπόψη η μικρότερη αξία της ακίνητης περιουσίας (του 2021 ή ‘22, ανάλογα) ώστε οι αιτούντες να μην κινδυνεύουν να χάσουν την ένταξή τους στα ΚΟΤ Α και Β και στα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Το πλήρες κείμενο:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σ/ν του Υπουργείου  Εσωτερικών : «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».


Θέμα:  « Σύνδεση περιουσιακών ορίων Κοινωνικών Οικιακών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και προνοιακών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ με αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την έναρξη εφαρμογής των αυξημένων αντικειμενικών αξιών κατά 20% μεσοσταθμικά  στο 55% των περιοχών της χώρας, και την εκκαθάριση της αξίας της περιουσίας των πολιτών με την πρόσφατη έκδοση του ΕΝΦΙΑ, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ήταν ενταγμένα σε Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια (ΚΟΤ) με βάση την οικονομική τους κατάσταση, απεντάσσονται. Γίνεται αυτό σήμερα που η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα εκτινάσσουν τις δαπάνες του νοικοκυριού με αποτέλεσμα να τελειώνουν τα εισοδήματά του τη 2η εβδομάδα του μήνα, απειλώντας τα μεσαία στρώματα με φτωχοποίηση και τα αδύναμα με νέα ανθρωπιστική κρίση.
Ομοίως αποκλείονται από προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτοι δικαιούχοι που εξαρτάται η επιβίωσή τους από αυτές.
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρ. ΚΕΑ), και έτσι στερούνται το εξαιρετικά χαμηλό ΚΟΤ Α, που είχε δημιουργηθεί το 2018 ειδικά για δικαιούχους ΚΕΑ. Χάνουν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες και το Επίδομα Στέγασης που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.
Αιτία είναι ότι στις προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΟΤ και χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων περιλαμβάνονται, πέραν από εισοδηματικά κριτήρια, και όρια αξίας ακίνητης  περιουσίας των νοικοκυριών. Οι νέες, αυξημένες αξίες της ακίνητης περιουσίας, όπως εισάγονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΠΕΚΑ, παρόλο που η ακίνητη περιουσία δεν έχει στην πραγματικότητα μεταβληθεί, αποκλείουν τα νοικοκυριά από τα ΚΟΤ Α και Β, το ΕΕΕ (που αυτόματα παραπέμπει στο ΚΟΤΑ Α), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες και το Επίδομα Στέγασης
Για να αρθεί αυτή η αδικία, πρέπει να αποσυνδεθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας από το ΚΟΤ Β και τα τέσσερα Προνοιακά Επιδόματα. Δηλαδή, τα στοιχεία που μεταφέρονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ στις ψηφιακές πλατφόρμες των αιτήσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΟΠΕΚΑ να μην είναι εκείνα των νέων, αυξημένων αντικειμενικών αξιών, αλλά των αξιών που ίσχυαν πριν τις πρόσφατες αυξήσεις. Η αλλαγή αυτή δεν πρόκειται να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.


Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
΄Αρθρο…

Στις αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΟΠΕΚΑ, για ένταξη αντίστοιχα, στα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια ΚΟΤ Α και Β και έγκριση των προνοιακών παροχών σε χρήμα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες και Επίδομα Στέγασης, τις οποίες υποβάλλουν νοικοκυριά που η αντικειμενική αξία της  ακίνητης περιουσίας τους αυξήθηκε αποκλειστικά λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών χωρίς να έχει επέλθει καμία άλλη μεταβολή σε αυτή εντός του 2021, θα λαμβάνονται υπόψη και θα εισάγονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ οι αξίες περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2021.
Στις αιτήσεις για ένταξη στα ΚΟΤ Α και Β και για χορήγηση των αναφερόμενων στην παρ. 1 προνοιακών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ, τις οποίες υποβάλλουν νοικοκυριά που η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους μειώθηκε αποκλειστικά λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών, χωρίς να έχει επέλθει καμία άλλη μεταβολή σε αυτή εντός του 2021, ,θα λαμβάνονται υπόψη και θα εισάγονται ηλεκτρονικά στα ψηφιακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΠΕΚΑ από την ΑΑΔΕ οι αξίες περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2022.

Αθήνα,  2 Ιουνίου 2022

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Φωτίου Θεανώ

Φάμελλος Σωκράτης

Γεροβασίλη Όλγα

Αχτσιόγλου Έφη

Ζαχαριάδης Κώστας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Αβραμάκης Λευτέρης

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αποστόλου Βαγγέλης

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Δώρα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Γκαρά Νατάσα

Γκιόλας Γιάννης

Δραγασάκης Γιάννης


Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Πέτη

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Πάνος

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσίπρας Γιώργος

Φλαμπουράρης Αλέκος

Χαρίτου Τάκης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ