ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/06/2022

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Καταστροφή της Αστικής Χλωρίδας και Πανίδας με το ανοργάνωτο, απαράδεκτο κι αντιεπιστημονικό «Κλάδεμα» των Δέντρων στο Δήμο Αθηναίων

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Καταστροφή της Αστικής Χλωρίδας και Πανίδας με το ανοργάνωτο, απαράδεκτο κι αντιεπιστημονικό «Κλάδεμα» των Δέντρων στο Δήμο ΑθηναίωνΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Α.Κ.Ε.)
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Καταστροφή της Αστικής Χλωρίδας και Πανίδας με το ανοργάνωτο, απαράδεκτο κι αντιεπιστημονικό ‘Κλάδεμα’ των Δέντρων στο Δήμο Αθηναίων»
Το τελευταίο χρονικό διάστημα αναδείχθηκε από πολίτες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρωτοφανές, καταστροφικό και σαρωτικό «κλάδεμα» των δέντρων σε Δήμους και κυρίως στον Δήμο Αθηναίων, που προξένησε αξιοσημείωτη καταστροφή της αστικής χλωρίδας και πανίδας.
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε κύμα διαμαρτυρίας των πολιτών η οποία εκφράστηκε και με τη δημοσίευση κειμένου προτάσεων για την ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου, το οποίο συνυπέγραψαν τριάντα (30) περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς. Αντέδρασαν επίσης, επαγγελματικές ενώσεις όπως η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ).
 Επειδή, όπως καταγγέλλεται, οι διαδικασίες κλαδέματος διενεργήθηκαν από πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν γνώσεις δενδροκομίας και όπως φαίνεται, χωρίς την παρουσία γεωπόνων και χωρίς την τήρηση των αρχών και κανόνων της επιστήμης που οφείλουν να τις διέπουν.
Επειδή το ανοργάνωτο κι αντιεπιστημονικό αυτό κλάδεμα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες συνίστανται:
Στην καταστροφή των ίδιων των δέντρων, τα οποία λόγω του λανθασμένου κι αντιεπιστημονικού κλαδέματος, θα δυσκολευτούν ή ακόμα και θα αδυνατούν να επανακάμψουν και να αναπτυχθούν εκ νέου,
Στην καταστροφή της αστικής πανίδας και της βιοποικιλότητας, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες συνοδευόμενες μάλιστα από φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης, αυτοί που ανέλαβαν το «έργο» επέδειξαν τέτοια σπουδή που δεν δίστασαν να καταστρέψουν κλαδιά στα οποία φώλιαζαν πτηνά την περίοδο της αναπαραγωγής τους με αποτέλεσμα την απώλεια των νεοσσών τους που πετάχτηκαν στο δρόμο, κάτι που το Ενωσιακό Δίκαιο απαγορεύει ρητά (άρθρο 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ}.
Στον επηρεασμό του μικροκλίματος που επιφέρει η δραστική μείωση του πρασίνου και του δροσισμού που επιτυγχάνουν τα φυλλώματα. Εξάλλου το αστικό πράσινο μειώνει και την ηχορύπανση, συνεπώς η καταστροφή του επιφέρει αύξηση της όχλησης από τους αστικούς θορύβους.
Επειδή, αυτοί που προγραμμάτισαν τη διενέργεια του κλαδέματος στο Δήμο Αθηναίων φαίνεται ότι δεν διέθεταν καμία αντίληψη της αισθητικής του αθηναϊκού χώρου σε βάθος χρόνου, δεν άφησαν ανέπαφα ούτε τα πλατάνια της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, επιφέροντας συν τοις άλλοις και πλήγμα στην εικόνα ενός από τα πλέον τουριστικά σημεία και τοπόσημα της πόλης.
Επειδή, πέραν της περιβαλλοντικής, ανακύπτει και οικονομική διάσταση, η οποία εντοπίζεται στη διαχείριση της ξυλείας που προέκυψε από το κλάδεμα και η οποία προφανώς θα έχει αξιοσημείωτο όγκο. Η ξυλεία αυτή συνιστά δημόσια περιουσία η οποία οφείλει να αποτιμάται με ακρίβεια και να αποτελεί αντικείμενο χρηστής και νόμιμης οικονομικής διαχείρισης.
Επειδή τέλος, είναι εκ των ων ουκ άνευ η διαφάνεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας, η παρακολούθηση της οποίας είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης που ασκούν τον συνταγματικά προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας στους ΟΤΑ,

Ερωτώνται,
Α. Ο Υπουργός Εσωτερικών:
Α.1. Ο Δήμος Αθηναίων αν και διέθετε αντίστοιχη υπηρεσία, ανέθεσε το κλάδεμα των δέντρων σε ιδιωτικές εταιρείες και σε ποιες;
Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του έργου;
Α.2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής άσκησε έλεγχο νομιμότητας στις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 περί Υποχρεωτικού Ελέγχου Νομιμότητας του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο116 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ/Α΄/19.07.2018) και ισχύει;
Αν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ελέγχου νομιμότητας;
Α.3. Αποτιμήθηκε η αξία της ξυλείας που προέκυψε από το σαρωτικό κλάδεμα των δέντρων, πού διετέθη η ξυλεία αυτή και με ποιες διαδικασίες;

Β. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος:
Β.1. Προτίθεται να προβεί σε ενέργειες θεραπείας της επελθούσας από το κλάδεμα καταστροφής και ποιες θα είναι αυτές;
Β.2. Προτίθεται να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις προτάσεις των τριάντα περιβαλλοντικών οργανώσεων και αντίστοιχων επαγγελματικών φορέων;

Γ. Από κοινού οι Υπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος:
Γ.1. Έχουν υποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αίτηση διενέργειας διοικητικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του έργου;
Γ.2. Προτίθενται να ζητήσουν την συνδρομή Δικαστικών Αρχών για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν αξιόποινων πράξεων;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Κατόπιν των ως άνω αναφερθέντων, αιτούμαστε από τον Υπουργό Εσωτερικών να κατατεθούν στο Σώμα με σκοπό την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων και των πολιτών:
α) Η σχετική μελέτη από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, με τις προδιαγραφές του έργου,
β) Η προκήρυξη του έργου με την τεχνική περιγραφή, τον προϋπολογισμό της δαπάνης, την διαδικασία ανάθεσης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου,
γ) Οι συμβάσεις που συνήψε ο Δήμος Αθηναίων με τον ή τους Αναδόχους - ιδιωτικές εταιρείες που ανέλαβαν και υλοποίησαν το έργο, καθώς και τα παραστατικά με το ύψος της αμοιβής του ή των Αναδόχων,
δ) Το έγγραφο της υποχρεωτικής ειδικής πράξης ελέγχου νομιμότητας του έργου που εκδόθηκε από την ΑΥΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ε) Τα αποδεικτικά διάθεσης της κτηθείσας από το κλάδεμα ξυλείας και τα αντίστοιχα παραστατικά εφόσον αυτή διατέθηκε και σε ποιους.

Ο ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
 
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
 
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ