ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

10/06/2022

Επίκαιρη ερώτηση Β. Κόκκαλη: Αποκαταστάθηκε με προσλήψεις η υποστελέχωση του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του ΠΓΝ Λάρισας;

Επίκαιρη ερώτηση Β. Κόκκαλη: Αποκαταστάθηκε με προσλήψεις η υποστελέχωση του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του ΠΓΝ Λάρισας;ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αποκαταστάθηκε με προσλήψεις η υποστελέχωση του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του ΠΓΝ Λάρισας»;

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2021 υπέβαλα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου την υπ’ αριθ. 9256/716/23-9-2021 ερώτηση και ΑΚΕ, σχετικά με την υποστελέχωση του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του ΠΓΝΛ, το οποίο αποτελεί εργαστήριο κομβικής σημασίας, επηρεάζοντας την λειτουργία όλων των τμημάτων και κλινικών, καθώς εξυπηρετεί την λειτουργία εφημέρευσης, την πανδημία, το τμήμα επειγόντων περιστατικών, ασθενείς χρόνια πάσχοντες, όπως καρκινοπαθείς, αλλά και κάθε ανάγκη της υγειονομικής περιφέρειας, ως Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης. Με την ερώτηση μετέφερα την επικίνδυνη υποστελέχωση του εργαστηρίου ακτινολογίας σε τεχνολογικό προσωπικό, καθώς, με τον αριθμό των τεχνολόγων ακτινολόγων που υπηρετούν στο εργαστήριο ακτινολογίας, και δεδομένων των αυξημένων αναγκών του εργαστηρίου, δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι εφικτό να καλύπτεται το εφημεριακό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας των τεχνολόγων νομίμως και ασφαλώς. Συγχρόνως μετέφερα την αγανάκτηση των υπηρετούντων τεχνολόγων, οι οποίοι αναγκάζονται για να επιτευχθεί η οριακή λειτουργία του εργαστηρίου, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών, με περικοπή των ημερών αδείας τους, με περικοπή ρεπό, με πραγματοποίηση μόνιμης νυχτερινής υπερωριακής  εργασίας, συνθήκες που δημιουργούν κόπωση, με αντανάκλαση στην δημόσια υγεία. Στις 18-11-2021 το Υπουργείο απέστειλε την υπ’ αριθ. Αρ. Πρωτ.: 59133 ΑΠΑΝΤΗΣΗ, με την οποία στην ουσία ομολογείτε την έλλειψη τεχνολογικού προσωπικού στο εργαστήριο ακτινολογίας, καθώς αναφέρεται ότι από τις 56 οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό του ΠΓΝΛ τεχνολόγων, μόνον οι 33 είναι καλυμμένες από τις 33, οι 23 υπάλληλοι ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, εργάζονται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. Επίσης, αναφέρει το Υπουργείο ότι αιτήθηκε την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ τεχνολογικού προσωπικού, χωρίς να τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρωσης των προκηρυχθεισών θέσεων. Τον Φεβρουάριο 2022, το νοσοκομείο με το αριθ. Πρωτ. 7569/23-02-2022 έγγραφο προς την 5η Υ.Π.Ε, ύστερα από την υπ’ αριθ. ΕΗΔ 3/2η/27.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αιτήθηκε την πρόσληψη - επικουρικού προσωπικού-πέντε (5) υπαλλήλων κατηγορίας – κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ελλείψει αυτών ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ενώ με την αριθ. Πρωτ. 15720/12-04-2022 απόφαση του Διοικητή μετακινήθηκε μία υπάλληλος κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών από άλλο εργαστήριο (μετά από έγκριση του οικείου Διευθυντή) προς το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής. Επιπλέον, με το αριθ. Πρωτ. 17433/21-04-2022 έγγραφο προς την 5η Υ.Π.Ε, η Διοίκηση του νοσοκομείου αιτήθηκε, για λόγους επιτακτικής ανάγκης στελέχωσης όλων των εργαστηρίων του νοσοκομείου, την κάλυψη – με έκδοση προκήρυξης μόνιμου προσωπικού- συνολικά δέκα πέντε (15) κενών σήμερα οργανικών θέσεων του κάτωθι προσωπικού: Τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας – κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και Έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και πάλι ότι, η Διοίκηση του νοσοκομείου κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2021, αιτήθηκε τον διορισμό  δύο (2) μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας – κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Χειριστών – Ιατρικών Συσκευών. Ακολούθως, ενώ στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το  έτος 2022, αιτήθηκε τον διορισμό τεσσάρων (4) μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.   
Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός
Ποια είναι η στελέχωση σήμερα του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του ΠΓΝΛ, πόσοι τεχνολόγοι – ακτινολόγοι υπηρετούν, πόσες προσλήψεις έλαβαν χώρα ύστερα από τις ανωτέρω αιτήσεις, και εάν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου;
Ο ερωτών βουλευτής
Κόκκαλης Βασίλης
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ