ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

14/06/2022

Kατατεθείσα Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Υπαγωγή των πολιτιστικών αγαθών και του Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

Kατατεθείσα Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Υπαγωγή των πολιτιστικών αγαθών και του Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑΤροπολογία για την υπαγωγή των πολιτιστικών αγαθών και του Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σία Αναγνωστοπούλου, Μάριος Κάτσης, Νατάσα Γκαρά και Πάνος Σκουρολιάκος, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Πρόκειται για μια κοινοβουλευτική παρέμβαση όπου με οριζόντιο, καθολικό και διαφανή τρόπο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του Τύπου καθώς και των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα την τελευταία τριετία.

Η συρρίκνωση των επιχειρήσεων του Τύπου, η φθίνουσα βιβλιοεκδοτική παραγωγή, αλλά και το καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς χρειάζονται άμεση και ενεργό στήριξη με μέτρα τόνωσης της αγοράς.

Η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία καλούνται να εφαρμόσουν την Οδηγία 2022/542 και το παράδειγμα που υιοθετείται πλέον διεθνώς για μηδενικό ΦΠΑ στα πολιτιστικά αγαθά και στον Τύπο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επανέρχεται συνεχώς στο εν λόγω ζήτημα του ΦΠΑ με κατάθεση τροπολογιών και σχετικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και αναμένει από την Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει σαν αποτελεσματικό και δημοσιονομικά ουδέτερο μέσο, που θα δώσει ανάσα στην επιβίωση εκατοντάδων επιχειρήσεων και χιλιάδων εργαζομένων.

 

Τροπολογία με θέμα την "Υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ" κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Σ/Ν του υπουργείου Οικονομικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών : «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με την από 7/12/2021 απόφαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρώπης (ECOFIN) και την σχετική Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EK και την εν συνεχεία Οδηγία 2022/542 (δημοσιευθείσα στις 5 Απριλίου 2022 στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ) δίνεται η ευχέρεια στα κράτη

– μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, κάτω και από το ελάχιστο όριο του 5% καθώς και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, σε επτά αγαθά και υπηρεσίες της επιλογής τους, που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, νερό, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα υγιεινής, μεταφορά προσώπων και ορισμένα πολιτιστικά αγαθά (βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά).

Η ενεργειακή κρίση, η γενικευμένη ακρίβεια σε πρώτες ύλες κά έχει εκτοξεύσει κατακόρυφα το κόστος εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εντύπων πλήττοντας ακόμη περισσότερο τον χώρο των εκδόσεων και του Τύπου, όπου οι πωλήσεις φθίνουν συνεχώς. Η παρατεταμένη πανδημική κρίση όξυνε ιδιαίτερα τα οικονομικά προβλήματα του Τύπου και των εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων – με αποτέλεσμα οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και χιλιάδες

εργαζόμενοι να βρίσκονται σε καθεστώς επισφάλειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με την υπ’ αριθμ. ερώτηση 4474 / 5.4.2022 έθετε επιτακτικά το ζήτημα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Τύπου ενώ σε σχετική απάντηση το Υπ. Οικονομικών είχε επισημάνει ότι: «[…] μελετά τα αιτήματα

φορέων και πολιτών για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την βιώσιμη ανάπτυξη, την συμβατότητα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων».

Ως προς το χαρτί και την παραγωγή των βιβλίων το ΦΠΑ είναι στο 24% ενώ ή πώλησή τους είναι στο 6%, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος από την ρευστότητα να εγκλωβίζεται σε πιστωτικό ΦΠΑ που καθυστερεί όμως να επιστραφεί. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, εκδότες καταφεύγουν στη λύση να γίνονται αγοραστές των βιβλίων τους από τους τυπογράφους, κάτι που είναι ανεπαρκές και οδηγεί σε στρεβλώσεις.

Επειδή είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ρευστότητα στον χώρο των εκδόσεων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

Επειδή, αποτελεί πάγιο αίτημα των εκδοτών – βιβλιοχαρτοπωλών η εξομοίωση του ΦΠΑ στα στάδια παραγωγής και πώλησης του βιβλίου.

Επειδή, χρειάζεται άμεσα λήψη καθολικών μέτρων για την οριζόντια ενίσχυση της εκδοτικής παραγωγής βιβλίων, αλλά και του Τύπου, με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Προστίθεται στο αρ. 21 του ν. 2859/2000 (όπως ισχύει) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)» παράγραφος 1Β. ως εξής:

1Β. Υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ τα κάτωθι πολιτιστικά αγαθά: Βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά. Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη. Χαρτί για την παραγωγή

– εκτύπωση των ως άνω ή άλλων πολιτιστικών αγαθών.

Ως προς τα ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παράγραφος 1 του άρθρου 21) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ισχύει ότι:

Α. ΑΓΑΘΑ

40. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ4903), εκδόσεις αυτών, οπτικές ή ακουστικές, εγγεγραμμένες σε υλικό υπόθεμα των Δ.Κ. ΕΧ8523 και Δ.Κ. ΕΧ8543 και σε συσκευές της Δ.Κ. ΕΧ8519. Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (Δ.Κ. 4904). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%)."

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Κάτσης Μάριος

Γκαρά Αναστασία

Σκουρολιάκος ΠαναγιώτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ