ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/06/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδικάζει την ΕΑΒ σε υποστελέχωση και αποκλεισμό από τα εξοπλιστικά, αλλά φροντίζει για το βόλεμα του κομματικού στρατού της

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδικάζει την ΕΑΒ σε υποστελέχωση και αποκλεισμό από τα εξοπλιστικά, αλλά φροντίζει για το βόλεμα του κομματικού στρατού τηςΜε ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, 24 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, έφεραν για ακόμη μία φορά στη Βουλή το ζήτημα της προκλητικής κομματικής «άλωσης» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας από τη Νέα Δημοκρατία. Η ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Βοιωτίας Γιώτας Πούλου και συνυπογράφουν ο Τομεάρχης και ο Αναπλ. Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Κ.Ο, Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Τσίπρας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις τοποθετήσεις στις ανώτερες διοικητικές θέσεις της εταιρείας «γαλάζιων» στελεχών με ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες τεχνοκρατικές ικανότητες, αλλά με μοναδική αποστολή τους τον ασφυκτικό έλεγχο της ΕΑΒ και τις απευθείας αναθέσεις σε «ημέτερους» εργολάβους.

Τελευταίο και πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσληψη στη νευραλγική θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΑΒ «γαλάζιου παιδιού» με αμφίβολες σπουδές και προσόντα, χωρίς προϋπηρεσία σε παρόμοιο πόστο, και χωρίς καν δικαίωμα υπογραφής των Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού της εταιρείας.

Το τοπίο της αδιαφάνειας, μάλιστα, συμπληρώνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ ούτε η σύμβαση πρόσληψης της νέας Γενικής Διευθύντριας, αλλά ούτε και η σύμβαση της εταιρείας «συμβούλων» που την επέλεξε.

Ο Υπουργός Οικονομικών πρέπει να δώσει το συντομότερο τις απαραίτητες εξηγήσεις. Η ΕΑΒ χρειάζεται στελέχη με πείρα και προσόντα και όχι «ημέτερους» που έχουν μετατρέψει τη μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας σε «βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Σοβαρά ερωτηματικά για την επιλογή της νέας Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΑΒ»

 
Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδίου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για αποδυνάμωση και απαξίωση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Τα τρία σκέλη του σχεδίου αυτού περιλαμβάνουν τη συστηματική υποστελέχωση της εταιρείας, την εντατική «εργολαβοποίηση» της λειτουργίας της, καθώς και την κομματική «άλωσή» της από τη Νέα Δημοκρατία. Στο πλαίσιο του τρίτου σκέλους, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσλήψεις και τοποθετήσεις στα ανώτερες διοικητικές θέσεις στελεχών με αμφίβολες τεχνοκρατικές ικανότητες και προσόντα, αλλά, όπως φαίνεται, με μοναδική αποστολή τους τον κομματικό έλεγχο της εταιρείας και τις αναθέσεις συμβάσεων σε εργολάβους.
Συγκεκριμένα, σοβαρά ερωτήματα εγείρει η επιλογή και πρόσληψη, πριν από μερικούς μήνες, της νέας Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΔΥ) της ΕΑΒ. Καταρχάς, η Διοίκηση της εταιρείας προκήρυξε θέση Γενικού Διευθυντή με μια εμφανώς «φωτογραφική» διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΦΗ469Η1Γ-6Κ8), αφού στις προδιαγραφές της θέσης δεν περιλαμβάνεται κανένα ουσιαστικό προσόν. Στα «καθήκοντα» της θέσης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων γενικόλογων, να «δημιουργεί και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με το σωματείο των εργαζομένων και προωθεί την ευημερία όλου του ανθρώπινου δυναμικού», να «παρέχει την αναλυτική οικονομική σκέψη για να χαρακτηρίζει τις ιδέες ως καλές και κατάλληλες», να έχει γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. Δηλαδή, δεν απαιτείται κανένα ουσιαστικό τεχνοκρατικό προσόν που να προσιδιάζει στη νευραλγική αυτή θέση.  
 
Ωστόσο, τα «σκοτεινά» σημεία επεκτείνονται και στο βιογραφικό σημείωμα της νέας ΓΔΟΔΥ της ΕΑΒ. Όπως η ίδια αναφέρει στο βιογραφικό της, έλαβε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2017 «πιστοποιητικό» ή «δίπλωμα» «ΜΒΑ in Management and Leadership» από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ωστόσο, απουσιάζει η αναγραφή πτυχίου Πανεπιστημίου και δημιουργείται το εύλογο ερώτημα πώς αποκτήθηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών χωρίς την προηγούμενη κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου. Επίσης, όπως η ίδια αναφέρει στο βιογραφικό της, τον Ιούλιο του 2019 απέκτησε, σε λιγότερο από δύο έτη, «πιστοποιητικό» ή «δίπλωμα» στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεγάλων Οργανισμών» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), χωρίς και πάλι να αναφέρεται το επίπεδο των σπουδών (πιστοποιητικό, πτυχίο ή μεταπτυχιακό κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με τις σπουδές της στο ΕΑΠ, έκανε και το μεταπτυχιακό της στο εξωτερικό. Προφανώς, και το «MBA» του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ήταν και αυτό εξ αποστάσεως, χωρίς προϋπόθεση κατοχής πρώτου πτυχίου. Επομένως, τίθεται σοβαρό θέμα σχετικά με το εάν ο φερόμενος ως τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που δηλώνει ότι διαθέτει είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 
Επιπλέον, από τις σπουδές που σύμφωνα με το βιογραφικό πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη και οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες και πρέπει να διερευνηθούν, καθώς και από την εργασιακή εμπειρία της, προκύπτει ότι δεν διαθέτει «Άδεια Υπογραφής Α’ Τάξεως Οικονομικών Καταστάσεων», την οποία απαιτεί ο Κύκλος Εργασιών της ΕΑΒ, αφού δεν διαθέτει καν το σχετικό πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν δύναται να πιστοποιήσει με την υπογραφή της την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών και των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και του  Ισολογισμού της ΕΑΒ.  
 
Τα προβλήματα συνεχίζονται και στο πεδίο της προϋπηρεσίας. Μολονότι στις προδιαγραφές της θέσης προβλεπόταν ότι θα διοικήσει τις Οικονομικές Υπηρεσίες, η νέα Γενική Διευθύντρια δεν έχει καμία προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση Οικονομικής Διεύθυνσης, ούτε καν σε λογιστήριο. Φυσικά δεν έχει υπογράψει κανένα Ισολογισμό, έστω και μικρής επιχείρησης, αφού δεν έχει τις εκ του νόμου προϋποθέσεις. Από το βιογραφικό της καταδεικνύεται ότι έχει διατελέσει προϊσταμένη τμήματος με περιορισμένο αντικείμενο σε εγγυοδοσίες και υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακού νόμου. Ωστόσο, αυτό το αντικείμενο ελάχιστη σχέση έχει με το αντικείμενο της νευραλγικής θέσης του ΓΔΟΔΥ της ΕΑΒ.
 
Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου έγινε από την λίστα υποψηφίων που πρότεινε η εταιρεία συμβούλων στην οποία ανατέθηκε η αναζήτηση νέου ΓΔΟΔΥ της ΕΑΒ, στην οποία συγκαταλέγονταν κορυφαία στελέχη, υποψήφιοι από τον ιδιωτικό τομέα, τα βιογραφικά των οποίων αγνοήθηκαν. Επομένως, για να αναλάβει η συγκεκριμένη υποψήφια τη νευραλγική θέση του ΓΔΟΔΥ της ΕΑΒ παραμερίστηκαν έμπειρα στελέχη της εταιρείας, αλλά και στελέχη του ιδιωτικού τομέα που ήταν υποψήφιοι για την ίδια θέση. Ωστόσο, ουδείς γνωρίζει ποια είναι η εταιρεία συμβούλων επιλογής προσωπικού που έκανε την πρόταση για την πρόσληψή της νέας Διευθύντριας, ούτε και έναντι ποιας αμοιβής, αφού δεν είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η σύμβαση της εν λόγω εταιρείας. Σημειωτέον ότι στην περίπτωση που η σύμβαση αυτή δεν αναρτηθεί, είναι αυτοδικαίως άκυρη.  
 
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διοίκηση της ΕΑΒ έχει κυριολεκτικά «γεμίσει» την εταιρεία με εξωτερικούς συμβούλους, γιατί η νέα ΓΔΟΔΥ πολύ απλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης. Επιπλέον, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για νέους «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς που προκηρύσσει η ΕΑΒ μετά την πρόσληψη της νέας Γενικής Διευθύντριας, αλλά και για αναθέσεις εργασιών της νέας Γενικής Διευθύντριας, οι οποίες δεν έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Αποκορύφωμα της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει την επιλογή της νέας ΓΔΟΔΥ είναι ότι ούτε καν η σύμβαση εργασίας της δεν είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, μεταξύ άλλων, και ερωτήματα αναφορικά με τις αποδοχές της. Ουδείς γνωρίζει εάν είναι σύμφωνες με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου, στο οποίο υπάγεται η ΕΑΒ ως δημόσια επιχείρηση, ούτε εάν υφίστανται και άλλες παροχές, όπως έξοδα μετακίνησης ή καταβολή εξόδων leasing αυτοκινήτου στην ίδια και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίες είναι παράνομες.  
 
Τέλος, προβληματική φαίνεται ότι είναι και η άσκηση των καθηκόντων από τη νέα Γενική Διευθύντρια, αφού οφείλει, ως εκ της θέσεώς της και σύμφωνα με τη νομοθεσία, να δηλώνει την αντίρρησή της σε δαπάνες που είναι εκτός προϋπολογισμού ή είναι παράνομες, όπως στην περίπτωση των απευθείας αναθέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 4270/2014, οφείλει να ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να κινηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ωστόσο, φαίνεται ότι η νέα Γενική Διευθύντρια συμβιβάζεται ή είναι «διαχειρίσιμη» ή εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα με τη σιωπή και την ανοχή της, ενώ άλλα στελέχη που εναντιώνονται στις απευθείας αναθέσεις χωρίς διαγωνιστική διαδικασία υποβαθμίζονται και παύονται από τα καθήκοντα τους, όπως προσφάτως ο Διευθυντής Συμβάσεων. Τονίζουμε ιδιαίτερα την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του προαναφερθέντος Νόμου 4270/2014, ο οποίος ορίζει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών έναντι του νόμου, σύμφωνα με τα οποία η παράβαση των ανωτέρω συνιστούν σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.  
 
Ως εκ τούτων:
 
Επειδή στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου αποδυνάμωσης, απαξίωσης και κομματικής «άλωσης» της ΕΑΒ, συνεχίζονται οι τοποθετήσεις στις ανώτερες διοικητικές θέσεις στελεχών με αμφίβολες τεχνοκρατικές ικανότητες και προσόντα, αλλά με μοναδική αποστολή τους τον κομματικό έλεγχο της εταιρείας και τις αναθέσεις συμβάσεων σε εργολάβους.
 
Επειδή στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της μεγαλύτερης αμυντικής κρατικής βιομηχανίας προσλήφθηκε άτομο με αμφίβολα προσόντα και χωρίς καθόλου προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.
 
Επειδή ουδείς γνωρίζει με ποια κριτήρια έγινε η εν λόγω πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ, ενώ αγνοήθηκαν πλήθος άλλοι υποψήφιοι.
 
Επειδή φαίνεται να προκύπτουν ζητήματα προβληματικής άσκησης καθηκόντων από την πλευρά της νέας Γενικής Διευθύντριας.
 
Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η νέα Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΑΒ, χωρίς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση, χωρίς προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, και χωρίς να έχει δικαίωμα υπογραφής των Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού της ΕΑΒ;
 
2) Έχει ελέγξει η Διοίκηση της ΕΑΒ εάν το μεταπτυχιακό της νέας Γενικής Διευθύντριας είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ; Επίσης, εάν ο τίτλος σπουδών της από το ΕΑΠ είναι πτυχίο ή απλά ένα πιστοποιητικό για κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο;
 
3) Γιατί δεν είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ η σύμβαση της εταιρείας συμβούλων που επέλεξε τη νέα Γενική Διευθύντρια, καθώς και η σύμβαση της πρόσληψης της νέας Γενικής Διευθύντριας;  
 
4) Λαμβάνουν η νέα Γενική Διευθύντρια της ΕΑΒ και ο Διευθύνων Σύμβουλος παροχές εκτός νόμου;
 
5) Υπήρξε έστω και μια δήλωση αντίρρησης της νέας Γενικής Διευθύντριας προς τη Διοίκηση της ΕΑΒ και προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις απευθείας αναθέσεις τους; Υπάρχει περίπτωση παράβασης καθήκοντος και συγκάλυψη παρανόμων ενεργειών;
 
6) Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω, προτίθεται να παύσει τη νέα Γενική Διευθύντρια εκ των καθηκόντων της, σύμφωνα με την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του προαναφερθέντος Νόμου 4270/2014 και να ασκήσει τα περαιτέρω προβλεπόμενα του ιδίου Νόμου;  

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων:

Επίσης, παρακαλούμε όπως προσκομιστούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. Η εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή της επιτροπής αξιολόγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ για την πρόσληψη της νέας Γενικής Διευθύντριας.

2. Η αξιολόγηση και πρόταση της εταιρείας συμβούλων αναζήτησης προσωπικού, τα πρακτικά και η σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Δρίτσας Θεόδωρος
Τσίπρας Γεώργιος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ