ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/07/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Κρήτης: Καμία πρόβλεψη εκ μέρους της Κυβέρνησης για την τύχη του προσωπικού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Κρήτης: Καμία πρόβλεψη εκ μέρους της Κυβέρνησης για την τύχη του προσωπικού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣΣε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με την τύχη που θα έχει το προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», δεδομένης και της κατάργησης του φορέα υπό την μορφή που έχει σήμερα, προχώρησαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κρήτης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη.

Ειδικότερα, με τον Ν. 4954/2022 (άρθρο 35) ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, μετατρέπεται σε μια απλή Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς αντικείμενο την διαχείριση στερεών αποβλήτων, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, καθώς προβλέπεται η ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (υπ’ αριθμ. 1391/18-06-2019) περί συγχώνευσής του στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.).

Μέσα σε όλα αυτά δεν γίνεται μνεία για το υπάρχον προσωπικό, που σημειωτέον έχει προσληφθεί και έχει καταρτιστεί ως εξειδικευμένο στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Οι εργαζόμενοι είτε έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ για τις συγκεκριμένες θέσεις στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. (προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού αορίστου χρόνου, προκήρυξη 3Κ/2018, προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, με παράταση, με δικαστική απόφαση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκήρυξη προσωπικού ορισμένου χρόνου ΑμΕΑ), είτε με άλλες μορφές συμβάσεων για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και ο σκοπός του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

Το παράδοξο είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη για το υφιστάμενο προσωπικό, πολλών νησιωτικών περιοχών, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως του Νοτίου Αιγαίου και των Ιόνιων νήσων, αλλά και της νησιωτικής περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την σύσταση Ειδικών Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού των προϋπαρχουσών εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, στους νέους φορείς, με την ίδια σχέση εργασίας.

«Το προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία ετών σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ωστόσο τίθεται θέμα μεταβολής του εργασιακού αντικειμένου του προσωπικού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό για το οποίο προσλήφθηκε αρχικά. Επιπλέον, είναι απαράδεκτο, οι νέες συνθήκες δημιουργούν στους εργαζόμενους, ανασφάλεια για την μελλοντική τους εργασιακή υπόσταση και εξέλιξη», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Βαρδάκης.

Δεδομένων των παραπάνω, οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς, για ποιους λόγους δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για το προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, καθώς και αν υπάρχει πρόθεση να δώσουν στο προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ την επιλογή της μεταφοράς του στον ΕΣΔΑΚ ή στους Δήμους Χερσονήσου/Μινώα Πεδιάδος ή την παραμονή του στην νέα ανώνυμη εταιρεία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Περιβάλλοντος & Ενέργειας
• Εσωτερικών

Θέμα: «Καμία πρόβλεψη εκ μέρους της Κυβέρνησης για την τύχη του προσωπικού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»
 
Με τον Ν. 4954/2022 (άρθρο 35) καταργείται ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, υπό τη μορφή που υπάρχει σήμερα και μετατρέπεται σε μια απλή Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς αντικείμενο την διαχείριση στερεών αποβλήτων, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, καθώς προβλέπεται η ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (υπ’ αριθ. 1391/18-06-2019) περί συγχώνευσής του στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.).
Μέσα σε όλα αυτά δεν γίνεται μνεία για το υπάρχον προσωπικό, που σημειωτέον έχει προσληφθεί και έχει καταρτιστεί ως εξειδικευμένο στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Οι εργαζόμενοι είτε έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ για τις συγκεκριμένες θέσεις στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. (προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού αορίστου χρόνου, προκήρυξη 3Κ/2018, προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, με παράταση, με δικαστική απόφαση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκήρυξη προσωπικού ορισμένου χρόνου ΑΜΕΑ), είτε με άλλες μορφές συμβάσεων για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και ο σκοπός του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
Το παράδοξο είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη για το υφιστάμενο προσωπικό, πολλών νησιωτικών περιοχών, σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Ειδικότερα, για τη μεν Διαχείριση των νησιωτικών περιφερειών του Νοτίου Αιγαίου και των Ιόνιων νήσων καθορίζεται η σύσταση ενός Ειδικού Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, και το υφιστάμενο προσωπικό της προυπάρχουσας εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης της «ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ», καθώς και το προσωπικό του καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις (εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων), καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του παραπάνω Ειδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την ίδια σχέση εργασίας,
Για την δε Διαχείριση της νησιωτικής περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προβλέπεται η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Χίου ΑΕ, «ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. ΑΕ», και το υφιστάμενο προσωπικό των Δήμων που απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. ΑΕ με την ίδια σχέση εργασίας.
Παράλληλα, με την κατάργηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου ΑΕ ΟΤΑ και την ένταξη των Δήμων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου, στο νέο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την επωνυμία: Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου «Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ΑΕ», το προσωπικό που απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ήδη καταργημένης επιχείρησης απορριμμάτων Λήμνου ΑΕ ΟΤΑ, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ΑΕ με την ίδια σχέση εργασίας.
Επειδή το προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία ετών σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Επειδή τίθεται θέμα μεταβολής του εργασιακού αντικειμένου του προσωπικού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό για το οποίο προσλήφθηκε αρχικά.
Επειδή οι νέες συνθήκες δημιουργούν στους εργαζόμενους, ανασφάλεια για την μελλοντική τους εργασιακή υπόσταση και εξέλιξη.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί :

1. Για ποιους λόγους δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για το προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ;
2. Προτίθεται να δώσει στο προσωπικό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ την επιλογή της μεταφοράς του στον ΕΣΔΑΚ ή στους Δήμους Χερσονήσου/Μινώα Πεδιάδος ή την παραμονή του στην νέα ανώνυμη εταιρεία; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Πολάκης ΠαύλοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ