ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/07/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ελλιπή επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων Κρήτης και Πάτρας

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ελλιπή επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων Κρήτης και ΠάτραςΜε πρωτοβουλία του βουλευτή Α` Ανατολικής Αττικής Ν. Αθανασίου, 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση, με την οποία καλούν την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει για ποιο λόγο καθυστερεί η ένταξη των τίτλων σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων Πάτρας και Κρήτης αντίστοιχα, σε αντίστοιχο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Προσοντολογίου, ώστε οι απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων να απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες απασχόλησης με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ελλιπή επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων Κρήτης και Πάτρας»

Ο κλάδος της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ασχολείται με την κατανόηση της επιστήμης τόσο των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης, όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους. Είναι σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, με αρκετά ευρύ πεδίο, ο οποίος ωστόσο τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως. Βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων και αποτελεί μια διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται κατά κύριο λόγο οι επιστήμες της Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας Γεωλογίας και Μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα. Επιστήμονες του πεδίου σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όλων των προϊόντων της τεχνολογικής εποχής μας, από μηχανικές κατασκευές – μηχανήματα και καταναλωτικά προϊόντα, έως προηγμένα ηλεκτρονικά, καθώς και νέου τύπου φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας.

Στη χώρα μας λειτουργούν τρία Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα Ιωάννινα (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) πενταετούς διάρκειας σπουδών, το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών στην Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) και το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών στο Ηράκλειο (Πανεπιστήμιο Κρήτης). Τα Τμήματα της Πάτρας και του Ηρακλείου είναι τετραετούς πανεπιστημιακής φοίτησης. Από τα τρία αυτά τμήματα, οι απόφοιτοι μόνον του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Παν. Ιωαννίνων εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού επί των Υλικών (με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά). Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας (Αποφ.Β90/Σ15/2017, Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με αριθμό 15/3.5.2017).

Κατόπιν ενεργειών των δύο Τμημάτων και των αντίστοιχων Πρυτανικών Αρχών των Πανεπιστημίων Κρήτης και Πατρών, οι απόφοιτοι των Τμημάτων απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα ως: «Εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών». Εν τούτοις, μέχρι και σήμερα, οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων Τμημάτων δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, με αποτέλεσμα:
1) Nα μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
2) να στερούνται της δυνατότητας να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Κ.Ε.Σ. και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επίσης, δεν εντάσσονται σε κανέναν κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού προσωπικού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με τους αποφοίτους των λοιπών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και της πλειοψηφίας των Πανεπιστημιακών Σχολών γενικότερα.
Στην τελευταία αίτηση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναγνώρισε για πρώτη φορά δικαίωμα διδασκαλίας μαθημάτων Τεχνολογίας Υλικών στα ΕΠΑΛ σε Α΄ ανάθεση (Σεπτέμβριος 2019) και αυτή την στιγμή εκκρεμεί στο Υπουργείο η αίτηση ένταξης στον κλάδο ειδικοτήτων ΠΕ4 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 370) και η δημιουργία νέου ειδικότερου κλάδου (προέκτασης) στον κλάδο ΠΕ04 (π.χ. ΠΕ04.06).
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Για ποιο λόγο καθυστερεί η ένταξη των τίτλων σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων Πάτρας και Κρήτης αντίστοιχα, σε αντίστοιχο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Προσοντολογίου, ώστε οι απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων να απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες απασχόλησης με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Αθανασίου (Νάσος) Αθανάσιος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βίτσας Δημήτριος
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ