ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/09/2022

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη χορήγηση πτυχίων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη χορήγηση πτυχίων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών ΣχολείωνΘα εφαρμοστεί επί τέλους ο νόμος για τη χορήγηση πτυχίων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων;


Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν σαράντα επτά (47) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου, με θέμα: “Θα εφαρμοστεί επί τέλους ο νόμος για τη χορήγηση πτυχίων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων;”, ζητώντας την αποκατάσταση του εκχωρημένου εκ του νόμου δικαιώματος των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων της χώρας λήψης πτυχίου μουσικής ειδίκευσης αφ’ ενός, αλλά και απαντήσεις για τη λειτουργική υποβάθμιση των Μουσικών Σχολείων.

Όπως επισημαίνεται, από την ιδρυτική απόφαση των Μουσικών Σχολείων προβλέπεται το δικαίωμα απόκτησης πτυχίων μουσικής ειδικότητας για τους αποφοίτους τους και η ισοτιμία τους με τα αντίστοιχα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές πτυχία, ενώ από μία σειρά αποφάσεων του Υπουργείου καθορίζονται όλες οι εφαρμοστικές λεπτομέρειες για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων.

Παράλληλα, με την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, οδηγεί στη περαιτέρω λειτουργική υποβάθμισή των Μουσικών Σχολείων, επιβαρύνοντας δυσβάσταχτα τον οικογενειακό προϋπολογισμό των μαθητών τους, αποθαρρύνοντας τους οικονομικά ασθενέστερους να φοιτήσουν σ’ αυτά.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζητούν από την Υπουργό να διευκρινίσει αν σκοπεύει να στηρίξει, όπως ορίζει ο νόμος, το θεσμό των Δημοσίων Μουσικών Σχολείων, να  μεριμνήσει για την απρόσκοπτη παροχή μουσικών δεξιοτήτων στους μαθητές τους, να προκηρύξει τις απαιτούμενες για τη λήψη πτυχίων μουσικής ειδικότητας εξετάσεις για τους αποφοίτους τους, να αποδώσει τίτλους στους επιτυχόντες και γενικά αν σκοπεύει να στηρίξει τα δημόσια μουσικά σχολεία της χώρας μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς  την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Θα εφαρμοστεί επί τέλους ο νόμος για τη χορήγηση πτυχίων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων;»

Τα Μουσικά σχολεία ιδρύθηκαν με την 3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α`). Με την παρ. 5 του άρθ. 8 του νόμου 2158/1993 που παραμένει σε ισχύ, ορίζεται πως  “...χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229 Α`) "περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νικης".
Τα προσόντα των καθηγητών-εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές”.
Με τις Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄ και Γ2/7324/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄, ορίζεται το πλαίσιο των εξετάσεων, ο τίτλος και το περιεχόμενο των πτυχίων της μουσικής ειδικότητας, ενώ με την  Υ.Α. Αριθ. Γ2/3375/30-06-1999 ΦΕΚ1505/Β`/22-07-1999 (ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ ορίζεται κατόπιν και της εισήγησης της Καλλιτεχνικής επιτροπής η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής καθώς και η εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, με βάση την οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις τον  Σεπτέμβρη του 1999 και με παρόμοια απόφαση, τον Σεπτέμβρη του 2000 οι επόμενες.
Από τότε η διαδικασία έχει παγώσει και με διάφορες στη πορεία των προηγούμενων ετών αιτιάσεις, το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει στη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, στερώντας από τους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων της χώρας το εκ του νόμου εκχωρημένο δικαίωμά τους για λήψη πτυχίου μουσικής ειδίκευσης.
Για το θέμα αυτό στη πορεία των χρόνων έχουν κατατεθεί πλήθος ερωτήσεις στο Κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ έχουν γίνει δύο αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη από γονείς και Κηδεμόνες το υποστηρικτικό πόρισμα των οποίων έχει προωθηθεί στο Υπουργείο.
Επειδή τα Μουσικά Σχολεία μέσα από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, παραμένουν εστίες καλλιέργειας και πολιτισμού, προάγοντας και καλλιεργώντας τη δημιουργική έκφρασης των νέων της χώρας μας.
Επειδή ποτέ δεν εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα στο σύνολό τους οι ιδρυτικές τους δεσμεύσεις ως προς τις παροχές στους μαθητές τους.
Επειδή η πολιτεία ολιγωρεί συστηματικά ως προς τις υποχρεώσεις της απέναντι στο θεσμό.
Επειδή εκτός του δικαιώματος της πιστοποίησης, οι μαθητές των Δημόσιων Μουσικών Σχολείων δικαιούνται και τη παροχή των δωρεάν συγγραμμάτων στα μαθήματα μουσικής ειδίκευσης που δεν τους παραχωρούνται ωστόσο, αποθαρρύνοντας τους οικονομικά ασθενέστερους να φοιτήσουν σ’ αυτά.
Επειδή οι μαθητές αναγκάζονται, για την πιστοποίηση των μουσικών δεξιοτήτων που ούτως ή άλλως λαμβάνουν με τη φοίτηση στα Μουσικά Σχολεία, σε παράλληλη φοίτηση και σε πιστοποίηση μέσω ιδιωτικών ωδείων, με κόστος δυσβάσταχτο οικονομικό αλλά και απώλεια σημαντική του δημιουργικού τους χρόνου.
Επειδή η παροχή δωρεάν παιδείας στη χώρα μας και η ίση μεταχείριση των μαθητών από τη πολιτεία, είναι δικαίωμα που απορρέει από το Σύνταγμα.
Επειδή η επιλογή της στήριξης του  “ιδιωτικού ανταγωνισμού” και της ιδιωτικοποίησης της Παιδείας από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, οδήγησε στη περαιτέρω λειτουργική υποβάθμισή των Μουσικών Σχολείων.  
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός
1. Σκοπεύει να στηρίξει, όπως ορίζει ο νόμος, το θεσμό των Δημοσίων Μουσικών Σχολείων, με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποια σειρά ενεργειών;
2. Πρόκειται να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη παροχή μουσικών δεξιοτήτων στους μαθητές των Μουσικών Σχολείων της χώρας, με ποιες κινήσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
3. Θα προχωρήσει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες, ώστε να διενεργηθούν οι απαιτούμενες για τη λήψη πτυχίων μουσικής ειδικότητας εξετάσεις, για τους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων και θα αποδώσει τίτλους στους επιτυχόντες;
4. Θα αποκατασταθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση των Μουσικών Σχολείων καθώς και η διανομή δωρεάν συγγραμμάτων των μουσικών μαθημάτων στους μαθητές αυτών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ