ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/09/2022

Αναφορά Γ. Ραγκούση: Να τηρηθεί η νομιμότητα και να της αποδοθούν τα χρήματα των τυχερών παιγνίων ως ομάδα της Superleague 1, απαιτεί με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ιωνικός

Αναφορά Γ. Ραγκούση: Να τηρηθεί η νομιμότητα και να της αποδοθούν τα χρήματα των τυχερών παιγνίων ως ομάδα της Superleague 1, απαιτεί με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΙωνικόςΣτη Βουλή έφερε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Βουλευτής Β΄ Πειραιά, Γιάννης Ραγκούσης, το δίκαιο αίτημα της ΠΑΕ Ιωνικός να τηρηθεί η νομιμότητα και να της αποδοθούν τα δικαιούμενα ποσά ως ομάδα της Superleague 1 από τα τυχερά παίγνια. 

Αναφορά προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Βουλευτή Β΄ Πειραιά, Γιάννη Ραγκούση, του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας απαντήσεις στο δίκιο αίτημα της ΠΑΕ Ιωνικός να τηρηθεί η νομιμότητα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση των ομάδων από τα τυχερά παίγνια και να της αποδοθούν τα αναλογούντα ποσά ως ομάδα της Superleague 1 από το 2021-22.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ιωνικός, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο είχε αλλάξει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και η έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων ορίστηκε η 1.7.2022, επιχορηγήθηκαν παράνομα ομάδες με ποσά 1.500.000€ που είχαν υποβιβαστεί στη Superleague 2, ενώ η ομάδα του Ιωνικού που είχε ήδη προβιβαστεί στη Superleague 1 έλαβε μόλις 250.000€ ως ομάδα της Superleague 2 του προηγούμενου έτους. Εύλογα, επομένως, ζητά να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος και να μην επιμένουν οι κκ Υπουργός Οικονομικών και Υφυπουργός Αθλητισμού να αγνοούν το δίκαιο αίτημα της ΠΑΕ Ιωνικός.

Ακολουθεί ολόκληρη η αναφορά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Να τηρηθεί η νομιμότητα και να της αποδοθούν τα χρήματα των τυχερών παιγνίων ως ομάδα της Superleague 1, απαιτεί με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ιωνικός».

Ο Βουλευτής της Β΄ Πειραιά, Ιωάννης Ραγκούσης, έχοντας υπόψη του την από 2.9.2022 ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΑΕ) Ιωνικός, την καταθέτει ως αναφορά προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον κ. Υπουργό Οικονομικών, μεταφέροντας το δίκιο αίτημα της ομάδας να τηρηθεί η νομιμότητα για όλους και να της αποδοθούν άμεσα τα χρήματα που της αναλογούν ως ομάδα της Superleague 1 από τα τυχερά παίγνια.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ιωνικός, αναφέρει, μεταξύ άλλων:

· Στις 19.03.2021 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 114021/2021 (ΦΕΚ 1075/Β/19-3-2021) για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από ποσοστό των εσόδων από την φορολογικά έσοδα από τυχερά παίγνια και με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α` 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες.

· Όμως ήδη από τις 28.02.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4781/2021, το ανωτέρω άρθρο 79 ν. 4764/2020 είχε τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 483 ν. 4781/2021 και η έναρξη ισχύος του και συνακόλουθα της εμπεριεχόμενης σε αυτό εξουσιοδοτικής διατάξεως είχε μετατεθεί για την 01.07.2021.

· Περαιτέρω καθώς η έναρξη της φορολόγησης των τυχερών παιγνίων, της διανομής των ποσών στις δικαιούχες ομάδες και της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης μετατέθηκε για την 01.07.2021, δεν ήταν νόμιμο να χορηγηθούν ποσά αναλογούντα σε ομάδα της Superleague 1 σε ομάδες, οι οποίες κατά το χρονικό αυτό σημείο, ήτοι την 01.07.2021 είχαν υποβιβαστεί και μετείχαν πλέον στην Superleague 2.

· Με τον τρόπο αυτό παράνομα ομάδες που υποβιβάστηκαν επιχορηγήθηκαν με ποσό 1.500.000 ευρώ ενώ η ομάδα μας που προβιβάστηκε έλαβε ποσό μόλις 250.000 ευρώ.

· Για τον παραπάνω λόγο ζητούμε να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος και να μην επιμένουν οι κκ Υπουργός Οικονομικών και Υφυπουργός Αθλητισμού να αγνοούν το δίκαιο αίτημα της ομάδας μας να της αποδοθούν τα χρήματα που αναλογούν σε ομάδα της Superleague 1.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ιωνικός.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

Αθήνα, 6.9.2022

Ο καταθέτων Βουλευτής

Ιωάννης Ραγκούσης

 Νίκαια, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στις 19.03.2021 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 114021/2021 (ΦΕΚ 1075/Β/19-3-2021) για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από ποσοστό των εσόδων από την φορολογικά έσοδα από τυχερά παίγνια και με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α` 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες. Δυνάμει της ως άνω ΚΥΑ, χορηγήθηκε προκαταβολή στις ομάδες της Superleague 1 συνολικού ποσού 22.000.000 ευρώ και της Superleague 2, συνολικού ποσού 3.000.000 ευρώ.

Όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ εκδόθηκε κατά νομοθετική εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 79 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 60 παρ. 2 του Ν. 2961/2001, το οποίο από την ισχύ του είχε ως εξής:

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», ενώ η ισχύς του ως άνω άρθρου βάσει του άρθρου 79 ν. 4764/2020 αρχίζει την 01.03.2021.

Όμως ήδη από τις 28.02.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4781/2021, το ανωτέρω άρθρο 79 ν. 4764/2020 είχε τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 483 ν. 4781/2021 και η έναρξη ισχύος του και συνακόλουθα της εμπεριεχόμενης σε αυτό εξουσιοδοτικής διατάξεως είχε μετατεθεί για την 01.07.2021.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά το χρόνο έκδοσης της υπ΄ αριθμ. 114021/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1075/Β/19-3-2021), οι Υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν είχαν τη νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 79 ν. 4764/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 483 ν. 4781/2021, η ισχύς του άρθρου 60 ν. 2961/2001 αρχίζει μετά την έκδοση της κανονιστικής πράξης και δη την 01.07.2021. Συνεπεία τούτου, η επίμαχη ΚΥΑ είναι άκυρη καθώς το όργανο που την εξέδωσε δεν είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοσή της.

Περαιτέρω καθώς η έναρξη της φορολόγησης των τυχερών παιγνίων, της διανομής των ποσών στις δικαιούχες ομάδες και της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης μετατέθηκε για την 01.07.2021, δεν ήταν νόμιμο να χορηγηθούν ποσά αναλογούντα σε ομάδα της Superleague 1 σε ομάδες, οι οποίες κατά το χρονικό αυτό σημείο, ήτοι την 01.07.2021 είχαν υποβιβαστεί και μετείχαν πλέον στην Superleague 2, όπως για παράδειγμα η Αθλητική Ένωση Λάρισας και αντίστοιχα να χορηγηθούν ποσά αναλογούντα σε ομάδα της Superleague 2 σε ομάδες, οι οποίες κατά το χρονικό αυτό σημείο, ήτοι την 01.07.2021 είχαν προβιβαστεί και μετείχαν πλέον στην Superleague 1, όπως η ομάδα μας. Με τον τρόπο αυτό παράνομα ομάδες που υποβιβάστηκαν επιχορηγήθηκαν με ποσό 1.500.000 ευρώ ενώ η ομάδα μας που προβιβάστηκε έλαβε ποσό μόλις 250.000 ευρώ.

Για τον παραπάνω λόγο ζητούμε να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος και να μην επιμένουν οι κκ Υπουργός Οικονομικών και Υφυπουργός Αθλητισμού να αγνοούν το δίκαιο αίτημα της ομάδας μας να της αποδοθούν τα χρήματα που αναλογούν σε ομάδα της Superleague 1 καθώς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της άνω διάταξης, ήτοι την 01.07.2021, είχε ήδη προβιβαστεί στην Superleague 1, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια, ζητώντας την προφανή ακύρωση της άνω ΚΥΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό εν γένει.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ