ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

29/09/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ψευδεπίγραφο, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο το «Σχέδιο Εξυγίανσης» του Γηροκομείου Αθηνών, θέτει σε κίνδυνο την περιουσία του ιδρύματος, την διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ψευδεπίγραφο, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο το «Σχέδιο Εξυγίανσης» του Γηροκομείου Αθηνών, θέτει σε κίνδυνο την περιουσία του ιδρύματος, την διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τουΗ Θεανώ Φωτίου, Αναπλ. Τομεάρχης για την Κοιν. Αλληλεγγύη, με την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχη Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων και ακόμη 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ φέρνουν στη Βουλή το παραπάνω θέμα με ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών κατήγγειλε ότι στις 10 Αυγούστου 2022 κατατέθηκε εν κρυπτώ στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκθεση Εξυγίανσης», η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Προσωρινής Διοίκησης της «Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών Γηροκομείο- Πτωχοκομείο».

Η ενέργεια αυτή είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη καθώς η έκθεση κατατέθηκε χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, χωρίς να είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων- ο οποίος κατά τον νόμο εποπτεύει το ίδρυμα- και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, ιδίως με τους θιγόμενους από το υποτιθέμενο σχέδιο εργαζόμενους στο Γηροκομείο Αθηνών. Επίσης, η έκθεση επικαλείται το κύρος της Grant Thornton, η οποία όμως αποποιείται κάθε ευθύνη. Ενώ οι παραδοχές για την παρούσα οικονομική κατάσταση και οι εκτιμήσεις των μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων είναι αστήρικτες. Χαρακτηριστικά, ενώ οι απαιτήσεις των εργαζομένων ξεπερνούν τα 8 εκ. ευρώ, σύμφωνα και με ένορκη κατάθεση στο δικαστήριο, στην έκθεση καταγράφονται μόλις 5,3 εκ. ευρώ. Επιπλέον, στην έκθεση τίθεται ο στόχος αύξησης του αριθμού των φιλοξενουμένων από 100 που είναι σήμερα σε 550, εκ των οποίων οι 400 με αντίτιμο από 400 έως 1100 ευρώ μηνιαίως.

Είναι προφανής ο στόχος ενός τέτοιου σχεδίου εξυγίανσης. Από τη μία το γεγονός ότι δεν είναι βιώσιμο, θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων στην εκποίηση των φιλέτων της ακίνητης περιουσίας του Γηροκομείου στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Από την άλλη ο κοινωφελής χαρακτήρας του ιδρύματος θα θυσιαστεί υπέρ της δημιουργίας μίας δομής που θα λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και θα απευθύνεται κυρίως σε έχοντες.

Δηλαδή με έξοδα του κράτους θα έχει δημιουργηθεί μια υγιής ιδιωτική επιχείρηση ενώ η τεράστια περιουσία ενός κοινωφελούς ιδρύματος με τεράστια ιστορία θα έχει εκχωρηθεί στο Real Estate.

Στην Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τίθενται τα εξής σοβαρά ερωτήματα προς τον κ. Υπουργό:

1.      Γνωρίζει ότι η έκθεση που υποβλήθηκε έχει υποβληθεί χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και ότι η Grant Thornton την οποία επικαλείται ο υπογράφων αποποιείται κάθε ευθύνης; Σκοπεύει να αναπέμψει την υποβληθείσα έκθεση ως απαράδεκτη και να ζητήσει την υποβολή νέου ολοκληρωμένου Σχεδίου Εξυγίανσης τηρουμένων όλων των νομίμων διαδικασιών;

2.      Πως εξηγείται η εκτίμηση των υποχρεώσεων προς του εργαζομένους σε 5,3 εκ. Ευρώ όταν οι ίδιοι τις προσδιορίζουν σε 8,864 εκ ευρώ και ο ίδιος ο προσωρινός πρόεδρος έχει καταθέσει ενόρκως ότι ανέρχονται σε 8 εκ. ευρώ; Θα απαιτήσει να προηγηθεί διαβούλευση με τους εργαζόμενους ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα και η ρητή συναίνεσή τους;

3.      Δεσμεύεται να μην συναινέσει στην επιδότηση με δημόσιους πόρους της παράδοσης του Γηροκομείου Αθηνών σε ιδιωτικά συμφέροντα, είτε μέσω διαγραφής απαιτήσεων του δημοσίου είτε μέσω άμεσης επιχορήγησης;

4.      Θα ενεργοποιήσει το νομοθετημένο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία, την έκδοση γνώμης και την εποπτεία του σχεδίου, ώστε να μην αποφασίζει ο Υπουργός ανεξέλεγκτα;

Αναλυτικά η ερώτηση και ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Ψευδεπίγραφο, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο το «Σχέδιο Εξυγίανσης» του Γηροκομείου Αθηνών, θέτει σε κίνδυνο την περιουσία του ιδρύματος, την διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τους εργαζομένους»

Η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών γνωστή ως Γηροκομείο Αθηνών, ιδρύθηκε το έτος 1864 και διοικείται από το έτος 2016 από προσωρινές διοικήσεις, που διορίζονται από το Πρωτοδικείο μετά από πρόταση του Δήμου Αθηναίων, αρμόδιου κατά τον νόμο για την εποπτεία των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου. Ήδη από τον Οκτώβριο 2021 διοικείται από προσωρινή διοίκηση που διορίστηκε από το δικαστήριο με αίτηση του Δήμου Αθηναίων
Όπως μας καταγγέλθηκε από τον Σύλλογο Προσωπικού Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, στις 10 Αυγούστου 2022 κατατέθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκθεση Εξυγίανσης» που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Προσωρινής Διοίκησης της «Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών Γηροκομείο- Πτωχοκομείο».
Η ενέργεια αυτή είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για τους εξής λόγους:
1. Κατατίθεται εν κρυπτώ μία έκθεση που φέρει μόνη την υπογραφή του προσωρινού προέδρου του ιδρύματος, χωρίς :
α) Να έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος, χωρίς να έχει συζητηθεί καν.
β) Να είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος κατά τον νόμο (άρθρο 94 παρ 3Β περ. 11 του ν3852/2010) εποπτεύει το ίδρυμα.
γ) Να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση ιδίως με τους θιγόμενους από το υποτιθέμενο σχέδιο εργαζόμενους στο Γηροκομείο Αθηνών.
2. Επιχειρείται να περιβληθεί η έκθεση το κύρος της εταιρείας συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών Grant Thornton, την ίδια στιγμή που ρητά και κατηγορηματικά η αναφερόμενη εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη «έναντι οποιουδήποτε τρίτου στον οποίο τυχόν γνωστοποιήθηκε ή τον οποίο τυχόν αφορά η Έκθεση με οποιονδήποτε τρόπο» . Δηλώνει δε η Grant Thornton ότι «δεν πραγματοποίησε ανεξάρτητη επισκόπηση τεχνικού ελέγχου, ούτε συνέταξε έκθεση εμπειρογνώμονα και όσα περιλαμβάνονται στη Έκθεση αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών».
3. Στην έκθεση περιλαμβάνονται αστήρικτες παραδοχές για την παρούσα οικονομική κατάσταση και ανεδαφικές εκτιμήσεις των μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
α) Η συναίνεση του 62,4% των πιστωτών εικάζεται, με βάση την αυθαίρετη παραδοχή ότι το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία συναινούν. Σημειώνεται ότι με τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και ενσωματώθηκε στο άρθρο 198 του ν4964/2022 τον περασμένο Ιούλιο, μειώθηκε η απαιτούμενη συναίνεση των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων, από το 80% στο 60%. Ο ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ είχε επισημάνει κατά την συζήτηση της τροπολογίας τους κινδύνους που συνεπάγεται για τους εργαζόμενους η μείωση αυτή και την είχε καταψηφίσει σύσσωμη η αντιπολίτευση.
β) Ενώ ο προσωρινός πρόεδρος έχει ενόρκως καταθέσει ενώπιον του πταισματοδικείου ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων ανέρχονται σε 8 εκ. Ευρώ, στην «Έκθεση Εξυγίανσης» εμφανίζεται απαίτηση, μετά από «αναμόρφωση», που περιορίζεται στα 5,322 εκ ευρώ.
γ) Οι εκτιμήσεις για την αξία και τα προσδοκώμενα έσοδα από την εκμετάλλευση των ακινήτων είναι αόριστες, λείπει δε ο πλήρης κατάλογος της περιουσίας. Αντιθέτως, περιγράφεται σαφώς ο στόχος αύξησης του αριθμού των φιλοξενουμένων από 100 που είναι σήμερα σε 550, εκ των οποίων οι 400 με αντίτιμο από 400 έως 1100 ευρώ μηνιαίως !
Είναι προφανής ο στόχος ενός τέτοιου -εκ πρώτης όψεως ανεδαφικού – σχεδίου εξυγίανσης. Από τη μία το γεγονός ότι δεν είναι βιώσιμο θα οδηγήσει ως αναγκαστική πλέον επιλογή στην εκποίηση των φιλέτων της ακίνητης περιουσίας του Γηροκομείου στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα του Real Estate. Από την άλλη ο κοινωφελής χαρακτήρας του ιδρύματος θα θυσιαστεί υπέρ της δημιουργίας μίας δομής που θα λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια που θα απευθύνεται κυρίως σε έχοντες. (Και αυτό την στιγμή που διακηρυγμένος στόχος όλων είναι η αποϊδρυματοποίηση και η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας στην κοινότητα με σκοπό την αξιοπρεπή ένταξη και συμμετοχή τους.)
Σοβαρός κίνδυνος αναδεικνύεται και για τη λειτουργία του Γηροκομείου αφού η διοίκησή του είναι προσωρινή και δεν νομιμοποιείται να προβεί σε ενέργειες που αφορούν τη περιουσία της Εταιρείας. Μέχρι την εκλογή κανονικής διοίκησης είναι πιθανόν να κληθούν εξωτερικοί διαχειριστές και συνεργάτες με όρους που δεν θα είναι συμφέροντες και ενδεχομένως θα θέσουν σε κίνδυνο τη περιουσία του ιδρύματος. Θα έχει δημιουργηθεί μια υγιής ιδιωτική επιχείρηση με έξοδα του κράτους και η τεράστια περιουσία ενός κοινωφελούς ιδρύματος με τεράστια ιστορία θα έχει εκχωρηθεί στο Real Estate.
Ως προς την νομιμότητα της έγκρισης του σχεδίου επισημαίνεται ότι, ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν 4262/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 198 παρ2 του ν 4964/2022, προβλέπεται ότι « Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται με την έκδοση απλής γνώμης από το ως άνω όργανο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του Σχεδίου Εξυγίανσης σε αυτό.», το Παρατηρητήριο δεν έχει συσταθεί. Γεννάται συνεπώς το ερώτημα που θα βασιστεί ο Υπουργός για να εγκρίνει ή απορρίψει την ούτως ή άλλως απαράδεκτη Έκθεση Εξυγίανσης που υποβλήθηκε.
Επειδή η εξυγίανση του Γηροκομείου Αθηνών είναι απαραίτητη για την λειτουργία του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και ιδίως των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.
Επειδή πρέπει να διασφαλιστεί ο κοινωφελής χαρακτήρας του και οι υποχρεώσεις του προς τους εργαζομένους, καθώς και συνολικότερα τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Επειδή είναι αυθαίρετη και μη αποδεκτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα και η κατάθεση εν κρυπτώ μιας ψευδεπίγραφης και απαράδεκτης «Έκθεσης Εξυγίανσης», δήθεν με την συνεργασία και περιβεβλημένης με το κύρος της Grant Thornton,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Γνωρίζει ότι η έκθεση που υποβλήθηκε έχει υποβληθεί χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και ότι η Grant Thornton την οποία επικαλείται ο υπογράφων αποποιείται κάθε ευθύνης; Σκοπεύει να αναπέμψει την υποβληθείσα έκθεση ως απαράδεκτη και να ζητήσει την υποβολή νέου ολοκληρωμένου Σχεδίου Εξυγίανσης τηρουμένων όλων των νομίμων διαδικασιών;
2. Πως εξηγείται η εκτίμηση των υποχρεώσεων προς του εργαζομένους σε 5,3 εκ. Ευρώ όταν οι ίδιοι τις προσδιορίζουν σε 8,864 εκ ευρώ και ο ίδιος ο προσωρινός πρόεδρος έχει καταθέσει ενόρκως ότι ανέρχονται σε 8 εκ. ευρώ; Θα απαιτήσει να προηγηθεί διαβούλευση με τους εργαζόμενους ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα και η ρητή συναίνεσή τους;
3. Δεσμεύεται να μην συναινέσει στην επιδότηση με δημόσιους πόρους της παράδοσης του Γηροκομείου Αθηνών σε ιδιωτικά συμφέροντα, είτε μέσω διαγραφής απαιτήσεων του δημοσίου είτε μέσω άμεσης επιχορήγησης;
4. Θα ενεργοποιήσει το νομοθετημένο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία, την έκδοση γνώμης και την εποπτεία του σχεδίου, ώστε να μην αποφασίζει ο Υπουργός ανεξέλεγκτα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φωτίου Θεανώ
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαγενά – Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ