ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/10/2022

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Θέματα εκλογικού Νόμου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Θέματα εκλογικού Νόμου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

Δήλωση του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτή Λακωνίας Στ. Αραχωβίτης:

«Τροπολογία για τον εκδημοκρατισμό του εκλογικού του συστήματος του ΓΕΩΤΕΕ»

Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει δυσανεξία σε κάθε προοδευτική βελτίωση, σε κάθε ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και σε κάθε προσπάθεια εκδημοκρατισμού. Αυτή τη φορά ήταν ο Γεωτεχνικός κόσμος που είχε την ατυχία να μην γίνει δεκτή η Τροπολογία για τον εκδημοκρατισμό του εκλογικού του συστήματος του ΓΕΩΤΕΕ, που κατέθεσαν
οι Γεωτεχνικοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αραχωβίτης Στ., Καφαντάρη Χ. και Τελιγιορίδου Ολ.


Αρνήθηκε ακόμη και την πρακτική που ακολουθείται στις αρχαιρεσίες της πλειοψηφίας των συλλογικών οργάνων, πόσο μάλλον ενός Επιμελητηρίου.
Αρνήθηκε τη πρόταση μας να γίνονται εφεξής οι εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με την διασφάλιση που παρέχει η παρουσία δικηγόρου ως Προέδρου των Εφορευτικών Επιτροπών!

Ο Γεωτεχνικός κόσμος οφείλει να καταδικάσει την διαρκή οπισθοδρόμηση στην οποία η ΝΔ έχει καταδικάσει το Επιμελητήριο.
Οι Γεωτεχνικοί θα συνεχίσουν να διεκδικούν, μέσα και από τις αναγκαίες βελτιώσεις του εκλογικού νόμου, τον εκδημοκρατισμό και την εγκαθίδρυση προοδευτικών διαδικασιών στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Το πλήρες κείμενο τηςε τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Θέμα: «Θέματα εκλογικού Νόμου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) »

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 1 π.δ. 334/1985 αποσκοπούν στην διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων διά της δυνατότητας διεξαγωγής της διαδικασίας σε δύο πόλεις (αντί της μίας) ανά εκλογικό διαμέρισμα. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ρητά ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων από τις Διοικούσες Επιτροπές σε εύλογο χρόνο, με γνώμονα την διευκόλυνση των εκλογέων και την διασφάλιση της εύρυθμης προόδου της εκλογικής διαδικασίας.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Άρθρου 2 π.δ. 334/1985
Με δεδομένο ότι τα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 334/1985 προκύπτουν μέσα από την εκλογική διαδικασία, επιβάλλεται ο περιορισμός του χρονικού διαστήματος μεταξύ προκήρυξης και διενέργειας των εκλογών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η διενέργεια των εκλογών και η ανάδειξη των νέων οργάνων του ΓΕΩΤΕΕ μέσα από την δημοκρατική διαδικασία. Εξάλλου, ο περιορισμός του χρονικού διαστήματος μεταξύ δημοσίευσης της προκήρυξης και της διενέργειας των εκλογών από εξήντα (60) σε πενήντα (50) ημέρες δεν θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εκλογικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων, δεν επηρεάζει την εκλογική διαδικασία ούτε και έρχεται σε τριβή με τις θεμελιώδεις αρχές που οφείλουν να τηρούνται σε κάθε δημοκρατική διαδικασία.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Άρθρου 4 π.δ. 334/1985 αφορούν στη  τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και ανακήρυξης των υποψηφίων ακολουθεί την τροποποίηση της προθεσμίας δημοσίευσης της προκήρυξης διενέργειας των εκλογών και διασφαλίζει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι των μελών του Επιμελητηρίου. Η προθεσμία που χορηγείται στους ενδιαφερομένους είναι, με αυτόν τον τρόπο, αντίστοιχη της προθεσμίας της προϊσχύουσας νομοθεσίας.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Άρθρου 5 παρ. 3 π.δ. 334/1985 ως προς τον χρόνο συγκρότησης των εφορευτικών επιτροπών ακολουθούν τις λοιπές προτεινόμενες τροποποιήσεις ως προς την προθεσμία διενέργειας των εκλογών και υποβολής υποψηφιοτήτων. Για την διασφάλιση της νομιμότητας της διαδικασίας και της εύρυθμης προόδου των εκλογών, ο Πρόεδρος των Επιτροπών θα είναι δικηγόρος και θα ορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται στη ρύθμιση. Οι δε δικηγόροι είναι δημόσιοι λειτουργοί κατά το άρθρο 1 ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208) ενώ η φύση της ενασχόλησής τους τους επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής του κείμενου νομοθετικού πλαισίου. Αποτελούν, εξάλλου, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής σε πληθώρα εκλογικών διαδικασιών στην ελληνική έννομη τάξη.
Η τροποποίηση του  Άρθρου 5 παρ. 4 π.δ. 334/1985 αφορά στη τροποποίηση των προθεσμιών εκπλήρωσης των ενεργειών που περιγράφονται στην διάταξη ακολουθεί τις λοιπές τροποποιήσεις των προθεσμιών του π.δ. 334/1985 και αποσκοπεί στην εύρυθμη πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας και την διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ενδιαφερομένων.
Η Τροποποίηση Άρθρου 5 παρ. 7 π.δ. 334/1985 λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα των σύγχρονων συνθηκών άσκησης των επαγγελμάτων που συνδέονται με το Επιμελητήριο, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ενδιαφερομένων και για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ θεωρούνται ότι ανήκουν σε Περιφερειακό Τμήμα που έχουν την κατοικία τους.
Με τη Τροποποίηση Άρθρου 7 π.δ. 334/1985 γίνεται η τροποποίηση της προθεσμίας αποστολής της επιστολικής ψήφου ώστε ακολουθεί τις λοιπές τροποποιήσεις των προθεσμιών του παρόντος προκειμένου να βρίσκεται σε αρμονία με αυτές.
Με τη Τροποποίηση Άρθρου 7 ν. 1474/1984 Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων συγκεντρώνει τις κρίσιμες αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 ν. 1474/1984. Δυστυχώς, ο, μέχρι σήμερα, τρόπος συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης και οι ειδικοί κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου πολυμελούς και δυσκίνητου, από διοικητική οπτική γωνία, συλλογικού οργάνου είχαν ως αποτέλεσμα την πολυετή αδυναμία πραγματοποίησης συνεδριάσεων και, φυσικά, λήψης αποφάσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η βελτίωση των σχετικών κανόνων συγκρότησης με σκοπό την επαναλειτουργία της Γενικής Συνέλευσης, την ενεργό συμμετοχή του στην καθημερινή πράξη του ΓΕΩΤΕΕ και την εμπέδωση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης. Ταυτόχρονα, δεν θίγεται οιαδήποτε έκφανση της δημοκρατικής αρχής κατά την εκλογή των μελών του συγκεκριμένου οργάνου.
Με τη Τροποποίηση Άρθρου 10 ν. 1474/1984 Διά της προτεινόμενης τροποποίησης επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του τρόπου συγκρότησης της Συνέλευσης των κλάδων των παραρτημάτων με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συγκεκριμένων οργάνων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η βελτίωση των σχετικών κανόνων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην καθημερινή πράξη του ΓΕΩΤΕΕ και την εμπέδωση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης. Ταυτόχρονα, δεν θίγεται οιαδήποτε έκφανση της δημοκρατικής αρχής κατά την εκλογή των μελών του συγκεκριμένου οργάνου.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο …….
Τροποποίηση Άρθρου 1 π.δ. 334/1985
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του π.δ.  334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιούνται ως εξής:
«2. Οι εκλογές διεξάγονται στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων των περιοχών δικαιοδοσίας των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος καθώς και σε πόλεις που θα επιλεγούν από τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων. Ως δεύτερη πόλη επιλέγεται, κατά προτεραιότητα, αυτή στην οποία λειτουργεί Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάθε Διοικούσα Επιτροπή επιλέγει το ανώτερο δύο (2) πόλεις για την διεξαγωγή των εκλογών.
3. Τα εκλογικά τμήματα ορίζονται με αποφάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των αντίστοιχων Παραρτημάτων με κριτήρια την εύκολη πρόσβαση των εκλογέων και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Ο τόπος διενέργειας των εκλογών κατά την προηγούμενη παράγραφο και ο προσδιορισμός των εκλογικών τμημάτων καθορίζονται πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης των εκλογών.»

Άρθρο…….
Τροποποίηση Άρθρου 2 π.δ. 334/1985
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Η προκήρυξη των εκλογών εκδίδεται πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά τους και δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και δύο της Θεσσαλονίκης.»
Άρθρο………
Τροποποίηση Άρθρου 4 π.δ. 334/1985
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών υποβάλλονται από συνδυασμούς με δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ, μέχρι και την τριακοστή πέμπτη (35η) ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.»
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατά την παράγραφο 1 λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με απόφαση του ανακηρύσσει τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Διοικούσες Επιτροπής των περιφερειακών Παραρτημάτων και τις Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων των περιφερειακών Παραρτημάτων, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι υποψήφιοι και για τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Κλάδων.»
Άρθρο……
Τροποποίηση Άρθρου 5 παρ. 3 π.δ. 334/1985
H παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Η αρμόδια για την διεξαγωγή των εκλογών, κάθε εκλογικού τμήματος, Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής και τα τέσσερα (4) μέλη της ορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος με κλήρωση μεταξύ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι. Με την ίδια κλήρωση διορίζονται τρία (3) αναπληρωματικά μέλη ενώ από την κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας αυτής. Η κλήρωση διεξάγεται στην έδρα του περιφερειακού Παραρτήματος μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Σε αυτήν μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης κοινοποιούνται αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ. Ως Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στους Δικηγορικούς Συλλόγους που λειτουργούν στην εδαφική περιφέρεια κάθε Περιφερειακού Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ. Για τον ορισμό των Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ απευθύνεται, τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών, στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι οποίοι του υποδεικνύουν, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών τους δικηγόρους που θα οριστούν Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών στα αντίστοιχα τμήματα.»
Άρθρο…….
Τροποποίηση Άρθρου 5 παρ. 4 π.δ. 334/1985
H παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Το ΓΕΩΤΕΕ διά των υπηρεσιών του είναι υποχρεωμένο να αποστείλει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της συγκρότησης των Εφορευτικών Επιτροπών το παρακάτω εκλογικό υλικό στη Διοικούσα Επιτροπή κάθε περιφερειακού Παραρτήματος: (α) Απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον αριθμό των Αντιπροσώπων κατά κλάδο και διαμέρισμα στη Γενική Συνέλευση και τη Συνέλευση των περιφερειακών παραρτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Ν. 1474/1984, αντίστοιχα. (β) Ανάλογο προς τα μέλη του περιφερειακού Παραρτήματος αριθμό εντύπου εκλογικού υλικού κατά τα καθοριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Το ΓΕΩΤΕΕ διά των υπηρεσιών του είναι υποχρεωμένο να αποστείλει ηλεκτρονικά, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών καταστάσεις μελών κατά κλάδο, νόμο και Παράρτημα, από τις οποίες θα εμφαίνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν τα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.»
Άρθρο…….
Τροποποίηση Άρθρου 5 παρ. 7 π.δ. 334/1985
H παρ. 7 του άρθρου 5 του π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ θεωρούνται ότι ανήκουν σε Περιφερειακό Τμήμα που έχουν την κατοικία τους. Η ως άνω κατοικία προκύπτει από τη σχετική ένδειξη του Μητρώου Μελών του ΓΕΩΤΕΕ, ως ισχύει μέχρι την τελευταία ημέρα έκδοσης των εκλογικών καταλόγων και αποστολής τους στις Εφορευτικές Επιτροπές.»

Άρθρο…..
Τροποποίηση Άρθρου 7 π.δ. 334/1985
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 π.δ. 334/1985 (ΦΕΚ Α’ 117) τροποποιείται ως εξής:
«Το κάθε μέλος που ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με αλληλογραφία, οφείλει να αποστείλει στην Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του εκλογικού διαμερίσματος στο οποίο υπάγεται, συστημένο ταχυδρομικό φάκελο. Προκειμένου να προσμετρηθεί η ψήφος ο φάκελος θα πρέπει να παραληφθεί από το αρμόδιο όργανο έως και την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Στο φάκελο εσωκλείονται οι τρεις εκλογικοί φάκελοι που ο καθένας τους είναι σφραγισμένος και περιέχει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο.».

Άρθρο………
Τροποποίηση Άρθρου 7 ν. 1474/1984
Στο άρθρο 7 ν. 1474/1984 (ΦΕΚ Α’ 128) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 ως εξής:
«1. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από τους αντιπροσώπους των κλάδων που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια του άρθρου 5 παρ. 1 με άμεση εκλογή, χωριστά για κάθε κλάδο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση προσδιορίζεται, ανά Παράρτημα, από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του κάθε κλάδου, σε κάθε περιφερειακό Παράρτημα, σύμφωνα με την παρακάτω αναλογία:
α) Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι εκατό (100) εκλέγονται δύο (2) αντιπρόσωποι.
β) Για τα πέρα των εκατό (100) εγγεγραμμένων μελών εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εκατό (100) μέλη. Τυχόν υπόλοιπο μεγαλύτερο των πενήντα (50) εγγεγραμμένων μελών προσαυξάνει τους αντιπροσώπους κατά έναν (1).
2. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τετραετής. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος νόμου».
Άρθρο…..
Τροποποίηση Άρθρου 10 ν. 1474/1984
Στο άρθρο 10 ν. 1474/1984 (ΦΕΚ Α’ 128) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 ως εξής:
«1. Σε κάθε περιφερειακό Παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ εκλέγεται Συνέλευση των αντιπροσώπων των κλάδων, για τετραετή θητεία, χωριστά για κάθε κλάδο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε κλάδου στη Συνέλευση προσδιορίζεται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του κλάδου στο περιφερειακό Παράρτημα σύμφωνα με την παρακάτω αναλογία:
α) Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι εκατό (100), εκλέγονται τέσσερεις (4) αντιπρόσωποι.
β) Για τα πέρα των εκατό (100) εγγεγραμμένων μελών εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εκατό (100) μέλη. Τυχόν υπόλοιπα μεγαλύτερα των 50 εγγεγραμμένων μελών προσαυξάνουν τους αντιπροσώπους κατά έναν (1).
2. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται ανά τετραετία με άμεση εκλογή, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλογικό μέτρο που ισχύει σε κάθε περιφερειακό Παράρτημα είναι το πηλίκο της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε κλάδου δια του αριθμού των αντιπροσώπων του κλάδου.».
Αθήνα, 5/10/2022
ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ


ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ