ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

31/10/2022

Τροπολογία Αχτσιόγλου - Αλεξιάδη - Παπανάτσιου: Ένταξη στις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις για την προσωπική διαφορά Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ και ΕΣ

Τροπολογία Αχτσιόγλου - Αλεξιάδη - Παπανάτσιου: Ένταξη στις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις για την προσωπική διαφορά Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ και ΕΣΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Θέμα: « Ένταξη στις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις για την προσωπική διαφορά Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η προσωπική διαφορά που χορηγήθηκε με τον ν.4024/2011 επεκτάθηκε με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις του ν.4354/2015 και του ν.4569/2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αίροντας την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ υπηρετούντων υπαλλήλων με τα ίδια τυπικά προσόντα και τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα.
Ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ.1 του ν.4569/2018 ορίστηκε ότι η προσωπική διαφορά χορηγείται στο σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούσαν μέχρι 11.10.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4569/2018) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας και με δεδομένο ότι αφορούσε υπαλλήλους οι οποίοι εξαιρούνταν της προσωπικής διαφοράς επειδή ξεκίνησαν να υπηρετούν μετά τη θέσπιση ή την επέκταση της αλλά παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα με όσους συναδέλφους τους τη λαμβάνουν.
Με τον ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» ρυθμίστηκε μερικώς το ζήτημα στα πλαίσια του νέου μισθολογίου αποκλειστικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ωστόσο, για τους υπάλληλους των άλλων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 45 παρ.1 του ν.4569/2018 που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την11.10.2018 το πρόβλημα παραμένει ακέραιο. Οι εν λόγω υπάλληλοι δεν λαμβάνουν την ανωτέρω προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η μισθολογική αδικία εις βάρος τους ενώ διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στις ίδιες συνθήκες με το να αμείβονται με διαφορετικό τρόπο από τους συναδέλφους τους αποκλειστικά λόγο του χρόνου τοποθέτησης τους στις υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στο παράδοξο ακόμα και υπάλληλοι με περισσότερα τυπικά προσόντα ή μεγαλύτερη μισθολογικά προσμετρούμενη εργασιακή εμπειρία, να λαμβάνουν αρκετά χαμηλότερο μισθό από συναδέλφους τους που διορίστηκαν πριν τις 11.10.2018.
Η προτεινόμενη ρύθμιση θεραπεύει την αδικία και ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του άρθρου 45 παρ.1 του ν.4569/2018 θεσπίζοντας τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς όπως ισχύει σήμερα για όλους τους υπηρετούντες και παγιοποιείται και για τους μελλοντικούς υπαλλήλους που θα προσληφθούν ή θα μεταταχθούν σε αυτές ώστε να αποφευκτή παρόμοια μισθολογική αδικία και ανισότητα στο μέλλον.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …
«Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και επεκτάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 του ν.4569/2018, από 1.1.2022, χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 και σε αυτούς που αντιστοίχως προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν.). Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 της του άρθρου 45 του ν.4569/2018.»
Αθήνα 31.10.2022
Οι προτείνοντες Βουλευτές

Αχτσιόγλου Ευτυχία


Αλεξιάδης Τρύφων


Παπανάτσιου Αικατερίνη

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ