ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/11/2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκαταλείπει χωρίς προσωπικό τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με αποτέλεσμα μεγάλες ελλείψεις σε εργάτες γης!



Με Ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Βοιωτίας Γ. Πούλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, και Μετανάστευσης, και την οποία συνυπογράφουν 38 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέδειξε στη Βουλή το ζήτημα της αδυναμίας των υποστελεχωμένων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες για έκδοση αδειών διαμονής εργατών γης από το εξωτερικό.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάργησε τη ρύθμιση του 2016 που επέτρεπε την αναστολή απομάκρυνσης των μεταναστών που εργάζονταν εκτάκτως στον πρωτογενή τομέα και δημιούργησε τραγικές ελλείψεις…

Όμως το πρόβλημα, και εν μέσω της περιόδου της ελαιοσυγκομιδής, έχει πλέον γιγαντωθεί. Οι αγρότες σε όλη τη χώρα ζητούν μετάκληση ξένων εργατών γης, αλλά οι ελάχιστοι υπάλληλοι που έχουν απομείνει στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν έγκαιρα τις σχετικές αιτήσεις. Στη Βοιωτία, το Τμήμα Αδειών Διαμονής απασχολεί μόλις 4 μόνιμους υπαλλήλους και 4 συμβασιούχους, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο να εξετάζονται ακόμη οι αιτήσεις του Μαΐου…

Η υπομονή του αγροτικού κόσμου έχει εξαντληθεί. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα λύσεις! 

Αναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Εσωτερικών
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
• Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: «Η υποστελέχωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εντείνει το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης από τρίτες χώρες στη Βοιωτία και ολόκληρη τη χώρα»

Παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφορικά με το κρίσιμο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης από τρίτες χώρες, το οποίο άρχισε να δημιουργείται το 2020 και τώρα πια έχει γιγαντωθεί, η Κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει για την επίλυσή του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα, όπως αυτό της αναγκαστικής αποχώρησής τους για τρεις μήνες ανά έτος, της ορθής εκτίμησης του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων εργασίας ανά Περιφέρεια, αλλά και της αδυναμίας των κατά τόπους Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να ανταποκριθούν εγκαίρως στις πιεστικές ανάγκες για έκδοση αδειών διαμονής.
Το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης από τρίτες χώρες έγινε εξαιρετικά πιεστικό για τους παραγωγούς κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αφενός λόγω της κατάργησης της απόδοσης ΑΜΚΑ στους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες που απασχολούνταν ως εργάτες γης στις 11-7-2019, και αφετέρου λόγω της κατάργησης από 1-7-2022 –βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του ν.4825/2021– του άρθρου 13α του ν.4251, το οποίο εισήχθη με το άρθρο 58 του ν.4384/2016. Το εν λόγω άρθρο έδινε τη δυνατότητα για αναστολή απομάκρυνσης, με δικαίωμα εργασίας, των παράτυπα διαμενόντων στη χώρα μεταναστών, οι οποίοι απασχολούνταν εκτάκτως στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας και κάλυπταν τις ανάγκες σε εργατικά χέρια που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από Έλληνες εργάτες γης.

Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών επιλογών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν οι παράτυπα ευρισκόμενοι στη χώρα μετανάστες που απασχολούνταν ως εργάτες γης να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να μετακινηθούν προς ξένες χώρες –κυρίως Ιταλία, Ισπανία, νότια Γαλλία κ.α.–, όπου με απλούστερες διαδικασίες βρήκαν εργασία με τρόπο φανερό και νόμιμο. Η αναπλήρωση των εργατών αυτών με άλλους εργάτες γης, μπορεί να γίνει πλέον κυρίως βάσει συμφωνιών μετάκλησης από το Μπαγκλαντές και άλλες χώρες. Η σχετική διαδικασία, όμως, αποδεικνύεται χρονοβόρα, προβληματική και αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Επιπλέον, σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται και στην διεκπεραίωση των αιτήσεων για μετακλήσεις εργατών γης από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε όλη τη χώρα, λόγω της υποστελέχωσής τους. Οι εν λόγω Διευθύνσεις είναι επιφορτισμένες αφενός με την διεκπεραίωση αιτήσεων για εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία (έως 9 μήνες ανά περίοδο 12 μηνών, βάσει του Άρθρου 13 Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 ν.4915/2022), και αφετέρου με την διεκπεραίωση των αιτήσεων για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα με την κατά παρέκκλιση διαδικασία (μέσω της πλατφόρμας «gov.gr», με παράβολο 110 ευρώ, και η οποία ισχύει για μετάκληση διάρκειας τουλάχιστον τριάντα ημερών, και έως ενενήντα ημερών, με δυνατότητα παράτασης, βάσει του Άρθρου 16 Ν.4783/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.4915/2022).

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βοιωτίας, όπου έχουν διατεθεί 1000 θέσεις εργατών γης. Ωστόσο, μολονότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εργάτες γης και τα σχετικά αιτήματα από τους παραγωγούς είναι εκατοντάδες, το Τμήμα Αδειών Διαμονής Βοιωτίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθυστερεί να εκδώσει τις σχετικές άδειες, λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού που αντιμετωπίζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Οκτώβριο του 2022 εξετάζονταν ακόμη οι αιτήσεις του Μαΐου του 2022. Η υποστελέχωση στο Τμήμα είναι εκτεταμένη, αφού απασχολούνται μόλις 4 μόνιμοι υπάλληλοι (εκ των οποίων ο ένας πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί), και άλλοι 4 υπάλληλοι με συμβάσεις που ανανεώνονται. Σημειώνεται ότι με την κινητικότητα αποχώρησε ακόμη μία έμπειρη υπάλληλος, ενώ το Τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον ακόμη 4 μονίμους υπαλλήλους, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αφού ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και η πίεση που υφίσταται το προσωπικό είναι σημαντική.
Επομένως:
Επειδή οι εργάτες γης από τρίτες χώρες είναι απολύτως απαραίτητοι γενικά για την ελληνική αγροτική οικονομία, αλλά και συγκεκριμένα για τον πρωτογενή τομέα στη Βοιωτία.
Επειδή οι σχετικές ανάγκες είναι ακόμη πιο πιεστικές κατά την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου, καθώς οι εργάτες γης είναι απαραίτητοι για τη συγκομιδή της ελιάς.
Επειδή η νέα διαδικασία που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με μετάκληση εργατών από συγκεκριμένες χώρες, αποδεικνύεται χρονοβόρα, προβληματική και αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
Επειδή το Τμήμα Αδειών Διαμονής Βοιωτίας δεν μπορεί, λόγω υποστελέχωσης, να διεκπεραιώσει εγκαίρως τις εκατοντάδες αιτήσεις για εργάτες γης από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολύμηνες καθυστερήσεις που δημιουργούν προβλήματα στους παράγωγους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Με ποια μέτρα σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πρωτοφανούς έλλειψης εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα, ώστε να καλυφθούν εγκαίρως οι πιεστικές ανάγκες στις αγροτικές εργασίες, όπως η ελαιοσυλλογή;
2) Προτίθενται να ενισχύσουν με το απαραίτητο προσωπικό τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως είναι το Τμήμα Αδειών Διαμονής Βοιωτίας, προκειμένου να διεκπεραιώνονται εγκαίρως οι αιτήσεις για εργάτες γης από τρίτες χώρες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Πούλου Γιώτα
Αραχωβίτης Σταύρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπαλάφας Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Ψυχογιός Γεώργιος

 



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ