ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/11/2022

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Εξακολουθούν να ασκούν υπηρεσιακά καθήκοντα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που παραπέμπονται σε δίκη;

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Εξακολουθούν να ασκούν υπηρεσιακά καθήκοντα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που παραπέμπονται σε δίκη;ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Α.Κ.Ε.)

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Εξακολουθούν να ασκούν υπηρεσιακά καθήκοντα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που παραπέμπονται σε δίκη;»

Μετά την παραπομπή 14 μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) της περιόδου 2012-2014 σε δίκη για βαριές κακουργηματικές κατηγορίες, οι μεθοδεύσεις φροντίδας και προστασίας προς τους εν λόγω κατηγορουμένους πλέον εξαντλούνται.
Έχοντας ερμηνεύσει με στρεψόδικο και ανέρειστο τρόπο κρίσιμες διατάξεις του  Υπαλληλικού Κώδικα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού καθυστέρησε αδικαιολόγητα κατά ανεπίτρεπτα μεγάλο χρονικό διάστημα την άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων. Ακόμη και μετά την ανακοίνωση του παραπεμπτικού βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, καταστρατήγησε την αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών που τάσσει ο νόμος για την παραπομπή ή μη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
Πέραν αυτού όμως φέρεται να αποφεύγει να θέσει τους υπαλλήλους και σε δυνητική αργία, παρότι ο Υπαλληλικός Κώδικας δίνει ρητά τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής απόφασης κατόπιν ερωτήματος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την παροχή γνώμης (άρθρο 104 παρ. 1 ΥΚ).
Έτσι, παρότι έχουν ασκηθεί στους υπαλλήλους ποινικές διώξεις για αδικήματα που μπορεί να επισύρουν έκπτωση από την υπηρεσία (πλαστογραφία, υπεξαίρεση σε βάρος του Δημοσίου), παρότι οι πειθαρχικές διώξεις τους αφορούν παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης, παρότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση βάσει έκθεσης αρμόδιου επιθεωρητή (πορισματική έκθεση Επιθεωρητών- Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας) και παρότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος (η προστασία του κύρους της υπηρεσίας και η προαγωγή της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας της μέχρι την διαλεύκανση των υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι), εντούτοις, δεν προκύπτει με σαφήνεια, αν η Υπουργός Πολιτισμού στη σχετική απόφασή της παρέπεμψε τους υπαλλήλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Υπουργείου με το ερώτημα της θέσης τους σε δυνητική αργία.
Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές αν η Υπουργός με την ίδια απόφαση επέβαλε στους παραπεφθέντες υπαλλήλους το διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία εξέτασης της θέσης τους σε δυνητική αργία από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο σε αυτή την περίπτωση καλείται να συνέλθει και να συνεδριάσει για το θέμα εντός τριάντα ημερών  (άρθρο 104 παρ. 2 Υ.Κ.).

Επειδή η πειθαρχική ευθύνη απορρέει από την ειδική έννομη σχέση που συνδέει τον υπάλληλο με το Κράτος,
Επειδή το δημόσιο συμφέρον ταυτίζεται με τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και τη διαφύλαξη του κύρους του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος,
Επειδή η αργία και η αναστολή άσκησης καθηκόντων δε συνιστούν πειθαρχικές κυρώσεις παρά αποτελούν διοικητικά μέτρα προσωρινού χαρακτήρα,
Επειδή η λήψη των διοικητικών μέτρων της αργίας και της αναστολής καθηκόντων γίνεται με απόφαση Υπουργού,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Έχει συμπεριλάβει η κα Υπουργός στην απόφασή της για παραπομπή των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 1876/2022 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ερώτημα προς το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση των εν λόγω υπαλλήλων σε αργία; Για ποιο λόγο;
Έχει επιβάλει η κα Υπουργός με την εν λόγω απόφασή της το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων στους ως άνω αναφερόμενους υπαλλήλους; Για ποιο λόγο;
Στην περίπτωση που στην εν λόγω απόφαση δεν έχει περιληφθεί ερώτημα προς το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για θέση σε δυνητική αργία ή δεν έχει επιβληθεί  και απόφαση αναστολής καθηκόντων, για ποιους λόγους κρίνει η κα Υπουργός, ότι λειτουργεί προς το συμφέρον της υπηρεσίας η παραμονή των συγκεκριμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτήν και στην ενεργή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Κατόπιν των ως άνω αναφερθέντων, αιτούμαστε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού να καταθέσει στο Σώμα με σκοπό την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων και των πολιτών:
Ι. Την από 29.6.2022 απόφαση παραπομπής στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 1876/2022 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.
ΙΙ. Όλα τα έγγραφα και σχέδια εγγράφων που προώθησε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το γραφείο Υπουργού σχετικά με την παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, το ερώτημα περί θέσης σε αργία και την επιβολή αναστολής άσκησης καθηκόντων για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 1876/2022 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές:

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σια)
 
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
 
Βέττα Καλλιόπη
 
Γκιόλας Ιωάννης
 
Δρίτσας Θεόδωρος
 
Ζουράρις Κωνσταντίνος
 
Ηγουμενίδης Νικόλαος
 
Καφαντάρη Χαρούλα
 
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
 
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
 
Μπαλάφας Ιωάννης
 
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
 
Παπαηλιού Γεώργιος
 
Πούλου Παναγιού
 
Σκουρλέτης Παναγιώτης
 
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
 
Σπίρτζης Χρήστος
 
Τόλκας Άγγελος
 
Φάμελλος Σωκράτης
 
Φίλης Νικόλαος
 
Φωτίου Θεανώ
 
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ