ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/11/2022

Ερώτηση 60 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Παραβίαση του καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ

Ερώτηση 60 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:  Παραβίαση του καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥΣτις 08/11/2022, ο Π. Πολάκης κατήγγειλε, τόσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και με ΔΤ, ότι η κ. Καρποδίνη παρατύπως κατείχε τη θέση της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ καθώς παραβίαζε καταφανώς το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Έκτοτε, καμία αντίδραση δεν υπήρξε από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, πόσο μάλλον από το Υπουργείο Υγείας και τον κ. Πλεύρη.

Το θέμα αυτό, φέρνουν σήμερα ξανά στην επικαιρότητα, μέσω Γραπτής Ερώτησης, οι Π. Πολάκης και Δ. Αυγέρη, με τη συνυπογραφή 58 ακόμα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απαιτώντας από τον κ. Πλεύρη να βγει επιτέλους από το λήθαργο του. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, η κ. Καρποδίνη, διορίστηκε αρχικά (23/10/2020) προσωρινή Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ με πλήρη καθήκοντα και στη συνέχεια (22/06/2022) Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ με τετραετή θητεία. Και οι δυο αυτές θέσεις, ήταν εκ του νόμου, θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Παρά το γεγονός αυτό, η κ. Καρποδίνη κατείχε ταυτόχρονα:

Α) Τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», με έναρξη θητείας από τις 12.08.2019 και ανανέωση αυτής στις 02.06.2022 έως και 01.06.2025.

Β) Τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», με έναρξη θητείας από τις 29.05.2020 και ανανέωση αυτής στις 08.03.2022 έως και τις 29.05.2023.

Γ) Τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», με έναρξη θητείας στις 31.05.2021 και ανανέωση αυτής στις 02.6.2022 έως και 30.5.2023.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία επιλογής Διοικητή του ΕΟΠΥΥ από τον ΑΣΕΠ, η κ. Καρποδίνη κατέλαβε αρχικώς την 11η θέση (Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης) κι εν συνεχεία την 8η θέση (Οριστικός Πίνακας Κατάταξης), γεγονός που εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το πώς διορίσθηκε ως Διοικητήρια του ΕΟΠΥΥ, η 8η της σχετικής κατάταξης.

Μετά την κατάθεση της σημερινής ερώτησης, ο κ. Πλεύρης θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να απαντήσει:

1. Ζήτησε ως όφειλε την παραίτηση της κ. Καρποδίνη και αν όχι για ποιο λόγο;

2. Κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντικατάστασή της κ. Καρποδίνη και για την αναζήτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ προς αυτή;

Η Μητσοτάκης Α.Ε. παράγει πλέον περισσότερους «αρίστους» από όσους αντέχει η τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεσμεύεται ότι θα κυνηγήσει το συγκεκριμένο θέμα μέχρι να επιστραφεί στον ΕΟΠΥΥ και το τελευταίο ευρώ που παράτυπα καταβλήθηκε στην κ. Καρποδίνη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Παραβίαση του καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από τη Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4737/2020 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ν. 3918/2011) συστήθηκε θέση Διοικητή στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ στην παρ. 16 του ιδίου άνω άρθρου προβλέφθηκε ότι μέχρι την επιλογή (μέσω ΑΣΕΠ) και τον διορισμό του Διοικητή στον ως  άνω Οργανισμό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσωρινός Διοικητής, ο οποίος ασκεί πλήρως τα καθήκοντα του Διοικητή (ΦΕΚ Α΄ 204/22.10.2020).
Δυνάμει της υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ: 68258 απόφασης του πρώην Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, στη θέση της προσωρινής Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ διορίσθηκε η κα. Θεανώ Καρποδίνη με πλήρη καθήκοντα Διοικητή (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 888/23.10.2020).
Ακολούθως, δυνάμει της υπ’ αριθ. Γ4β/οίκ: 35978 απόφασης του νυν Υπουργού Υγείας Αθανάσιου Πλεύρη, η κα. Θεανώ Καρποδίνη διορίσθηκε στη θέση της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, με τετραετή θητεία και υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα ορίσθηκε και ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του ως άνω Οργανισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 512/22.06.2022).
Παρά τη ως άνω, ρητή, διάταξη του Νόμου περί άσκησης εκ μέρους του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ των καθηκόντων του υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η κα. Θεανώ Καρποδίνη κατείχε ως προσωρινή Διοικήτρια και εξακολουθεί να κατέχει και ως Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου προς την ως άνω θέση, τις κάτωθι έμμισθες θέσεις:
Α) Τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», με έναρξη θητείας από τις 12.08.2019 και ανανέωση αυτής στις 02.06.2022 έως και 01.06.2025.
Β) Τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», με έναρξη θητείας από τις 29.05.2020 και ανανέωση αυτής στις 08.03.2022 έως και τις 29.05.2023 και
Γ) Τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», με έναρξη θητείας στις 31.05.2021 και ανανέωση αυτής στις 02.6.2022 έως και 30.5.2023.  
Περαιτέρω δε, από τις 03.06.2022 ορίσθηκε και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε Συμμετοχών», η οποία (Επιτροπή) είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω Εταιρείας.  
Σημειώνεται δε, ότι κατά τη διαδικασία επιλογής Διοικητή του ΕΟΠΥΥ από τον ΑΣΕΠ, δυνάμει του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 και της υπ’ αριθ. 1ΔΣ/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΙΦ76Η6-ΖΥ1), η κα. Θεανώ Καρποδίνη κατέλαβε αρχικώς την 11η θέση (Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης) κι εν συνεχεία την 8η θέση (Οριστικός Πίνακας Κατάταξης). Στην ως άνω Πρόσκληση του ΑΣΕΠ οριζόταν ότι, κατόπιν της κατάρτισης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε βαθμολογία υποψηφίους και στο τέλος της διαδικασίας καταρτίζει Πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Κατόπιν παραιτήσεως της 2ης σε βαθμολογία υποψήφιας (τόσο στον Προσωρινό όσο και στον Οριστικό Πίνακα επιλέξιμων υποψηφίων) και συγκεκριμένα της κας. Βασιλικής - Κωνσταντίνας Γκογκοζιώτου (η οποία διορίστηκε αργότερα στην θέση της μη εκτελεστικής Προέδρου του ΕΟΠΥΥ…) η κα. Καρποδίνη κατέλαβε τελικά την 7η θέση κι έτσι κλήθηκε σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής του ΑΣΕΠ, η οποία μάλιστα την συμπεριέλαβε (ως 3η) στον Πίνακα που απέστειλε στον Υπουργό Υγείας.   
Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση ευλόγως γεννάται το ερώτημα πώς διορίσθηκε στη θέση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ υποψήφια, η οποία αρχικώς είχε καταταγεί στην 11η θέση και ακολούθως (στον Οριστικό Πίνακα) στην 8η θέση της βαθμολογίας της διαδικασίας επιλογής του ΑΣΕΠ.
Επειδή, κυρίως εν προκειμένω συντρέχει περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του νόμου 4737/2020 (άρθρο 34 παρ. 2), καθώς η κα. Θεανώ Καρποδίνη, μολονότι ήταν υποχρεωμένη ως προσωρινή Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ και εξακολουθεί να υποχρεούται ως Διοικήτρια του ως άνω Οργανισμού να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εντούτοις κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει μέχρι και σήμερα έμμισθες θέσεις ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των προαναφερόμενων ανώνυμων εταιρειών, καθώς και να ασκεί τα καθήκοντα της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε Συμμετοχών».
Επειδή, η κατά τα ανωτέρω εξακολουθητική παραβίαση του Νόμου από την Διοικήτρια του
ΕΟΠΥΥ έχει δημοσιοποιηθεί ήδη από τις 09.11.2022 από τον Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα καμία απάντηση από το Υπουργείο Υγείας.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,
1. Έχει ζητήσει την παραίτηση της κας. Καρποδίνη;
2. Έχει ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντικατάσταση της κας. Καρποδίνη καθώς και για την αναζήτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ προς αυτή, από τις 23/10/2020;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πολάκης Παύλος

Αυγέρη Δώρα

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλιόπη

Βίτσας Δημήτρης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος
 
Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μάλαμα Κυριακή

 Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νίκος

Πούλου Παναγιού

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ