ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/11/2022

‘’Ήξεις, αφήξεις’’ η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τη δημιουργία κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης

‘’Ήξεις, αφήξεις’’ η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τη δημιουργία κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης· Εμφανής η προσπάθεια του Επιτρόπου Τζεντιλόνι να χρυσώσει το χάπι της αδράνειας της Κομισιόν, λόγω και της αδιαλλαξίας του Συμβουλίου και των αντιδράσεων από τους “φειδωλούς του Βορρά” – Αναγνωρίζει την απουσία κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας την οποία και ο ίδιος υποστηρίζει μαζί με την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)

· Π. Τζεντιλόνι: «Η μόνιμη κεντρική δημοσιονομική ικανότητα με σκοπό την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα ελλείποντα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης»

Απάντηση δια του Επιτρόπου Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, έδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας με σκοπό την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων και κινδύνων.

«Η μόνιμη κεντρική δημοσιονομική ικανότητα με σκοπό την αντιμετώπιση πιο μακροπρόθεσμων προκλήσεων μέσω της προσφοράς κοινών δημόσιων αγαθών και/ή μέσω της βελτίωσης της μακροοικονομικής σταθεροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα ελλείποντα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» αναγνωρίζει στην απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Ωστόσο, σε μια εμφανή προσπάθεια να ‘χρυσώσει το χάπι’ της αδράνειας της Κομισιόν λόγω και της αδιαλλαξίας του Συμβουλίου και κυρίως των εσωτερικών αντιδράσεων από τους εκπροσώπους των ‘φειδωλών’ του Βορρά, ο ευρωπαίος Επίτροπος προσθέτει πως «μετά την πανδημία Covid-19 η ΕΕ έχει θεσπίσει διάφορα μέσα που συμβάλλουν, αφενός, στον μετριασμό των επιπτώσεων των δυσμενών οικονομικών κλυδωνισμών και, αφετέρου, στη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Ακόμη και αν τα εν λόγω μέσα, τα οποία έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δεν αντιπροσωπεύουν μόνιμη δημοσιονομική ικανότητα, έχουν συμβάλλει αποτελεσματικά στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού».

Σημειώνεται πως και ο ίδιος ο Επίτροπος Τζεντιλόνι έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας μαζί με την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το ΔΝΤ και μελέτη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας(ESM).

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002963/2022

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης (TheLeft)

Θέμα: Βελτίωση και αναβάθμιση της οικονομικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ με τη δημιουργία κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας

Η Ένωση διανύει μια κρίσιμη περίοδο υψηλής οικονομικής αβεβαιότητας, με εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους των κρατών μελών και του πληθωρισμού, και τον κίνδυνο νέων ασύμμετρων εξωτερικών κλυδωνισμών, ενόψει και της εντεινόμενης κλιματικής και ενεργειακής κρίσης. Υψηλόβαθμα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τονίζουν ότι, εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και των δημοσιονομικών προκλήσεων που έρχονται, η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ δεν μπορεί να περιμένει και προτείνουν τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω της έκδοσης κοινού χρέους και που θα βοηθά τα μέλη της ευρωζώνης να διαχειριστούν καλύτερα οικονομικές κρίσεις[1]. Ήδη, υπέρ της δημιουργίας μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας της ευρωζώνης τάσσονται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα[2] και μελέτη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας[3], ενώ η ιδέα μιας δημοσιονομικής ένωσης ήταν κορυφαία στις θετικές αντιδράσεις των πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης[4]. Σε προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή δήλωσε πως συμφωνεί ότι η κεντρική δημοσιονομική ικανότητα αποτελεί ένα από τα ελλείποντα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης[5].

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Σκοπεύει να συμπεριλάβει στη δέσμη προτάσεων που θα υποβάλει για την αναθεώρηση του οικονομικού πλαισίου της ΕΕ τη δημιουργία μιας κεντρικής δημοσιονομικής ικανότητας ή μόνιμων δημοσιονομικών μηχανισμών που θα έχουν τη δυνατότητα σταθεροποιητικής επέμβασης για την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων και κινδύνων;

EL, E-002963/2022

Απάντηση του κ. Gentiloni

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

H μόνιμη κεντρική δημοσιονομική ικανότητα με σκοπό την αντιμετώπιση πιο μακροπρόθεσμων προκλήσεων μέσω της προσφοράς κοινών δημόσιων αγαθών και/ή μέσω της βελτίωσης της μακροοικονομικής σταθεροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα ελλείποντα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ωστόσο, μετά την πανδημία COVID-19 η ΕΕ έχει θεσπίσει διάφορα μέσα που συμβάλλουν, αφενός, στον μετριασμό των επιπτώσεων των δυσμενών οικονομικών κλυδωνισμών και, αφετέρου, στη μακροοικονομική σταθεροποίηση.

Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE).

Ακόμη και αν τα εν λόγω μέσα, τα οποία έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δεν αντιπροσωπεύουν μόνιμη δημοσιονομική ικανότητα, έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και καθιστούν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα μέσα αυτά συνιστούν ένα συγκεκριμένο βήμα προόδου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, καθώς και ένδειξη ισχυρότερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Όσον αφορά την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της στις αρχές Νοεμβρίου του 2022.

21.11.2022

[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/imf-urges-eu-fiscal-revamp-to-ward-off-threat-to-bloc-s-future#xj4y7vzkg

[2] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystem_reply_commission_eu_economy_after_covid_implications_economic_governance211202~d2eeec68dc.en.pdf

[3] https://www.esm.europa.eu/system/files/document/2022-05/ESM_DP_20.docx.pdf

[4] https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals?locale=en

[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001715-ASW_EL.html​Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ