ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/01/2023

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αιτήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αιτήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και ΥπεραποστάσεωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Αιτήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ) έχει αναπτύξει σπουδαία κοινωνική δράση, με εκατοντάδες πρωτοβουλίες και καμπάνιες που έλαβαν χώρα στο δρομικό χώρο σε μια εποχή που κανείς δεν γνώριζε το πολυδιάστατο έργο τους και την προσφορά τους στην κοινωνία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αποτελεί το βασικό τροφοδότη των εκδηλώσεων του κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας και των παράλληλων αγώνων 5 & 10 χιλιομέτρων συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνσή του με Έλληνες αθλούμενους που αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα και υπερτερούν κατά πολύ σε αριθμό των αλλοδαπών συναδέλφων τους.
Η Ομοσπονδία αριθμεί ήδη 79 συλλόγους-μέλη και περισσότερα από 10.000 μέλη των Συλλόγων της. Ιδρύθηκε στις 17 Ιουνίου 2006 και αναγνωρίστηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2007, από τον αρμόδιο δικαστήριο (Πρωτοδικείο Αθηνών). Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ αποτελεί τακτικό μέλος της FISpT (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητισμός για Όλους) και της UESpT (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αθλητισμός για Όλους) ∙ ενώ τόσο η UESpT όσο και η FISpT είναι μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Πρόκειται λοιπόν για μια ομοσπονδία έτοιμη, που ήδη έχει ανοίξει τα φτερά της και καλύπτει τον Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό, με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο δεκαεπτά έτη μετά η Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως από την Πολιτεία με συνέπεια να προκαλείται πλήθος δυσκολιών στην εύρυθμη λειτουργία της. Οι Διοικήσεις των απανταχού της Ελληνικής Επικρατείας Σταδίων αρνούνται την είσοδο σε αθλητές Συλλόγων που αποτελούν Μέλη της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ, σε ώρες μη επιτρεπτές για την άθληση του κοινού. Ο λόγος της αρνήσεως τους είναι η αναχρονιστική διάταξη του άρθρου 68 του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α 157/2021), η οποία ορίζει ότι το δικαίωμα της ελευθέρας και ακωλύτου εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους των σταδίων για εκγύμναση χορηγείται αποκλειστικά στους αθλητές που ανήκουν σε σωματεία που έχουν ειδική Αθλητική Αναγνώριση, δηλαδή είναι εγγεγραμμένα στο Αθλητικό Μητρώο.
Παράλληλα ο Ν. 2725/99 θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του ΣΕΓΑΣ που ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια η μοναδική ομοσπονδία του αγωνιστικού αθλητισμού και μόνο. Eντούτοις, οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες επιτάσσουν την τροποποίηση ν. 2725/99 δεδομένου ότι η Μαζική Άθληση συνιστά διαφορετικό κλάδο αγωνίσματος, όπερ σημαίνει ότι ο κλάδος αυτός δεν είναι ανάγκη να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του αγωνιστικού αθλητισμού (εισαγωγή των πρωταθλητών στα ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ.).
Επιπροσθέτως, με την επιδιωκόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση:
• Η ΕΟΣΛΜΑΥ και οι Σύλλογοι που την αποτελούν θα δύνανται να τηρούν νόμιμα Βιβλία (προϋπόθεση για τη θεώρηση είναι ο αριθμός αθλητικής αναγνώρισης).
• Θα υπάρχει η δυνατότητα στα μέλη των Συλλόγων της ομοσπονδίας να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
• Θα συνεχίσουν να διεξάγονται και να αναπτύσσονται, χωρίς προβλήματα οι λαϊκοί αγώνες σε δημόσιο δρόμο και βουνό, προσφέροντας ανυπερθέτως οφέλη στην υγεία και ψυχική ισορροπία των πολιτών.
Επειδή είναι απαραίτητη η στήριξη των λαϊκών αγώνων που διεξάγονται σε δρόμο και βουνό καθώς οι Σύλλογοι μαζικού αθλητισμού δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Συνεπώς, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη διεξαγωγή αγώνων των Συλλόγων μαζικού αθλητισμού η κατάργηση των διατάξεων της υπ. αριθ. 8004/21/2 15-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Β-888/21.03.2012 «Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους µε καταβολή ανταλλάγματος» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Κ.Υ.Α. 8004/21/2 μ.δ. ΦΕΚ 2616/Β/1-10-2014.
Επειδή μία Πολιτεία, που επιδιώκει την πρόοδο του Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού, οφείλει να διευκολύνει τις συνθήκες ανάπτυξης των υφιστάμενων δομών της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ, των Συλλόγων που την απαρτίζουν και των μελών τους.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
1. Προτίθεται να μελετήσει ενδελεχώς το αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες να τροποποιηθεί και εκσυγχρονιστεί ο Ν.2725/99 προκειμένου να αναγνωριστεί η Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ επισήμως από την Πολιτεία ;
2. Προτίθεται να υποστηρίξει τους λαϊκούς αγώνες που διεξάγονται σε δρόμο και βουνό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ισχύουν για τους Συλλόγους που τους διοργανώνουν οι διατάξεις της Υπ. αριθ. 8004/21/2 15-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Β-888/21.03.2012 για παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους µε την καταβολή ανταλλάγματος όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Κ.Υ.Α. 8004/21/2 μ.δ. ΦΕΚ 2616/Β/1-10-2014;
3. Προτίθεται να αποδεχτεί το αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων για ελεύθερη είσοδο των αθλουμένων-μελών της Ομοσπονδίας στους αγωνιστικούς χώρους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αδαμοπούλου Αγγελική

Αλεξιάδης Τρύφων
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπακαδήμα Φωτεινή
Μπαλάφας Ιωάννης
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ