ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/01/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταβολή επιδότησης ωφελούμενων της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, έτος 2021-2022, του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταβολή επιδότησης ωφελούμενων της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, έτος 2021-2022, του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Καταβολή επιδότησης ωφελούμενων της Πράξης "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, έτος 2021-2022, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020"»

Η Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» υλοποιείται με φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και με φορείς εποπτείας τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ.
Στόχος της ανωτέρω Πράξης είναι η βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ με την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιδιώκει, δηλαδή, τη βελτίωση των επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων των πρακτικά ασκούμενων στο αντικείμενο κατάρτισής τους ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και ευκολότερη διείσδυσή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η αμειβόμενη πρακτική άσκηση, επεκτείνεται και περιλαμβάνει και τους καταρτιζόμενους των Ιδιωτικών ΙΕΚ έτσι ώστε να δίνονται ίσα δικαιώματα σε όλους κατά την υλοποίησή της.
Όπως αναφέρεται στον οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης, το ποσοστό αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερησία διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των 8 ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
Ωστόσο, δικαίωμα στην καταβολή επιδότησης έχουν μόνο όσοι έχουν κάνει αίτηση από 1/9/2021. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.11.1 (αναδρομικότητα διαδικασίας) του οδηγού υλοποίησης της πράξης επισημαίνεται πως για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/9/2021 και μέχρι εκδόσεως του οδηγού υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι διαδικασίες του εγκεκριμένου οδηγού, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει επίσης να υπογράφονται και να υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο οδηγό υλοποίησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής στο ΟΠΣ των απογραφικών εισόδου αποτελεί η μεταγενέστερη εκ των δύο προθεσμία:
α. Τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του οδηγού υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
β. Ενενήντα (90) ημερών από την Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης
Η συγκεκριμένη παράμετρος δημιουργεί αποκλεισμούς, καθώς υπάρχουν σπουδαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα από την 1/9/2021, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να λάβουν την αμοιβή - επιδότηση της πρακτικής άσκησης.
Επειδή αρκετοί σπουδαστές χάνουν την επιδότηση της πρακτικής τους άσκησης για λίγες, μόλις, ημέρες.
Επειδή πολλοί από αυτούς έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός:
1. Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές προς τους ωφελούμενους της Πράξης "πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, έτος 2021-2022, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020";
2. Προτίθεται να παρέμβει συμπληρωματικά ώστε να ωφεληθούν από την παραπάνω επιδότηση, ασκούμενοι που ξεκίνησαν την πρακτική τους πριν την 1/9/2021, έστω για το χρονικό διάστημα της άσκησής τους που αναλογεί από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ύστερα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Καλαματιανός Διονύσης – Χαράλαμπος

Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανώλης
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μπουρνούς Ιωάννης
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πούλου Γιώτα
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τόλκας Άγγελος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ