ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

02/03/2023

Επίκαιρη ερώτηση Αναγνωστοπούλου: Ο διαγωνισμός για τον μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών υποβαθμίζει τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Επίκαιρη ερώτηση Αναγνωστοπούλου: Ο διαγωνισμός για τον μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών υποβαθμίζει τη λειτουργία της Εθνικής ΒιβλιοθήκηςΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Ο διαγωνισμός για τον μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών υποβαθμίζει τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) κατέθεσε έργο για ένταξη στο  Ταμείο Ανάκαμψης. Στη σελίδα Το πλήρες Σχέδιο του Ελλάδα 2.0, στον Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή αναφέρεται το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έργο με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών” και με αντικείμενο:
1. Υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος για την ανάπτυξης Πλατφόρμας Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών που θα αποτελείται από ένα Συνεργατικό Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα και ένα Σύστημα Δια-δανεισμού για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και τις 45 Δημόσιες Βιβλιοθήκες που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων και εξοπλισμού για τον αυτοματισμό του δανεισμού στις 45 Δημόσιες Βιβλιοθήκες. 
3. Ανάπτυξη Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 
4. Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. 
5. Ψηφιακή επιμέλεια/υποδομή ψηφιακής διατήρησης.
6. Παραγωγή ακουστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Στις 04/11/2022 δημοσιεύθηκε από το ΤΕΕ Διακήρυξη με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και Δημοσίων Βιβλιοθηκών» προϋπολογισμού 7.653.097,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Συγκρίνοντας το εγκεκριμένο από την ΕΕ Έργο με την Διακήρυξη του ΤΕΕ, σημειώνονται τα εξής:
1. Αφαιρέθηκαν τρία μέρη από το εγκεκριμένο από την ΕΕ Έργο, μεταξύ των οποίων το ιδιαίτερα σημαντικό μέρος 6 για τα ΑμεΑ (τυφλούς, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα κ.λπ.) που αφορούσε στην παραγωγή ακουστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ. Αφαιρέθηκαν και τα μέρη 4 και 5.
2. Στη Διακήρυξη προστέθηκε το μη εγκεκριμένο από την ΕΕ έργο 4 προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300.000) επονομαζόμενο «Υποσύστημα Ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών εντός Δημόσιων Βιβλιοθηκών του Δικτύου» στο οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στο κόστος των επιμέρους κονδυλίων που δικαιολογούν το ποσό αυτό ενώ οι περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες προσφέρονται ήδη από τις βιβλιοθήκες της χώρας όπως τα «γραφεία εξυπηρέτησης κοινού». Το κόστος για 3 τέτοια “γραφεία” προϋπολογίζεται από τη Διακήρυξη στο τεράστιο ποσό των 80.000 ευρώ το χρόνο ανά γραφείο, ενώ ο μέσος συνολικός προϋπολογισμός μιας δημόσιας βιβλιοθήκης είναι κατά πολύ μικρότερος!
3. Προστέθηκε έργο 5 (με τη μορφή υποσυστήματος) που δεν υπάρχει στο εγκεκριμένο από την ΕΕ έργο, με τίτλο «Υποσύστημα Business Intelligence. Όμως, οι σχετικές υπηρεσίες ήδη παρέχονται εντελώς δωρεάν από τα υπάρχοντα συστήματα των βιβλιοθηκών
4. Επίσης, περιλήφθηκε η ανάπτυξη: “Πύλης Εθνικού Συνεργατικού Δικτύου” - και πάλι χωρίς έγκριση από την ΕΕ - όπως περιγράφεται στην ενότητα 4 της Διακήρυξης που όμως αφορά υπηρεσία, η οποία διατίθεται ήδη από την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Σημειώνεται, επίσης, ότι προκρίθηκε ως φορέας υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο και παρά την προβλεπόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκεκριμένη πρόταση-δράση όπου ρητώς προβλέπεται η συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου.

Σε συνέχεια των παραπάνω,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

1. Υπήρξε ενημέρωση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προκήρυξη ενός έκδηλα διαφορετικού έργου από το εγκριθέν; Η αφαίρεση του μέρους που αφορούσε την βοήθεια τυφλών και άλλων ΑμΕΑ με την παραγωγή ακουστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων συνάδει με την διαφημιζόμενη από την Κυβέρνηση πολιτική για τη στήριξη των ΑμΕΑ;
2. Έχει εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου Φορέα, δηλαδή της ΕΒΕ, και έχει συμμετάσχει στις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, καθώς μόνο αυτή διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία αλλά και τον μοναδικό και θεσμοθετημένο από το νόμο ρόλο; Είναι σκόπιμο να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα-δράσεις που ήδη προσφέρονται από την ΕΒΕ και τις δημόσιες βιβλιοθήκες και μάλιστα με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από αυτό που προβλέπεται στη διακήρυξη του ΤΕΕ;

Η ερωτώσα βουλευτής
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ