ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

31/03/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Έντονος ο προβληματισμός από τη ραγδαία αποβιομηχάνιση της Βοιωτίας και την αύξηση της ανεργίας

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Έντονος ο προβληματισμός από τη ραγδαία αποβιομηχάνιση της Βοιωτίας και την αύξηση της ανεργίαςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Οικονομικών

Θέμα: «Έντονος ο προβληματισμός από τη ραγδαία αποβιομηχάνιση της Βοιωτίας και την αύξηση της ανεργίας»


Ο νομός Βοιωτίας και ειδικότερα η περιοχή των Οινοφύτων αποτελεί την καρδιά της ελληνικής βιομηχανίας, γεγονός που προκύπτει κυρίως λόγω της γειτνίασής της με την πρωτεύουσα με αποτέλεσμα μάλιστα να εκλαμβάνεται η «Αττικοβοιωτία» ως ενιαία περιοχή στην αποτύπωση διάφορων στατιστικών στοιχείων. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ1 στην περιοχή παράγεται περισσότερο από το 40% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της μεταποίησης.
Στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σε όρους ενεργητικού, είναι εγκατεστημένο το 80% της ελληνικής βιομηχανίας2. Είναι γνωστό διαχρονικά ωστόσο ότι η πρακτική αυτή διαμορφώνει μία πλασματική εικόνα «ευημερίας» για την περιοχή της Βοιωτίας που συμπαρασύρει μάλιστα σε στρέβλωση τη συνολικότερη οικονομική και αναπτυξιακή κατάταξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις των Κοινοτικών Κονδυλίων. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων αλλά και της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση των Οινοφύτων εδρεύει στην Αττική, με αποτέλεσμα η Βοιωτία να συνιστά μόνο τον τόπο παραγωγής του πλούτου που εκρέει προς τα εκεί. Εν ολίγοις το πλασματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βοιωτίας είναι αυτό που παραποιεί τη γενικότερη εικόνα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντάσσοντάς την στις «Περιφέρειες σε Μετάβαση» με σημαντική όμως απόσταση ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα από τις άλλες Περιφέρειες της ίδιας κατηγορίας3.
Σημειώνεται ότι το διάστημα 2010-2014 υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση 20ετίας καθώς διαμορφώθηκε στα 19.649 ευρώ το 2014. Επιμένοντας λίγο περισσότερο στα αριθμητικά δεδομένα που χαρτογραφούν την περιοχή αξίζει να αναφερθεί ότι το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (σε απόλυτους αριθμούς) της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έπειτα από συνεχή αύξηση το διάστημα 2015-2019 από 14.209 ευρώ σε 15.497 ευρώ σημείωσε μείωση σε 15.322 ευρώ το 2020. (ΕΛΣΤΑΤ, Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό, 31/03/2023). Τέλος, το σύνολο των απασχολούμενων μειώθηκε από 227,8 χιλ. το 2019 σε 224,2 χιλ. το 2020 σε επίπεδο Περιφέρειας. Ακόμη και οι τριμηνιαίες εκθέσεις4 της ΕΛΣΤΑΤ, αποτυπώνουν για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αυτήν την υποχώρηση5 των απασχολούμενων, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι όποιες θέσεις εργασίας χάνονται, δεν αντικαθίστανται.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία σκιαγραφούν μία κατάσταση που απέχει αρκετά από το κλίμα ευφορίας που έχουμε δει κατά καιρούς να διατυπώνεται στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων, καθώς και των φορέων του κλάδου, όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας που μιλούν για βιομηχανία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας, τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την εξωστρέφεια στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Εναποθέτουν ισχυρές προσδοκίες στο νέο ΕΣΠΑ και το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» για ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας που στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και κλιματική ουδετερότητα, ψηφιακή & τεχνολογική αναβάθμιση και προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων6.
Στον αντίποδα όλης αυτής της επικοινωνιακής τοποθέτησης, τα γεγονότα βιομηχανικής αποεπένδυσης την τελευταία τριετία στα Οινόφυτα, μάς προσγειώνουν σε μία μάλλον δυστοπική πραγματικότητα. Η αρχή έγινε το Μάιο του 2020 με τη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της Schneider Electric, το οποίο κατασκεύαζε μετασχηματιστές και την παραγωγή της να μεταφέρεται σε εργοστάσια της Αφρικής και της Ασίας προκαλώντας την απώλεια 150 θέσεων εργασίας. Ακολούθησε το Μάρτιο του 2021 το λουκέτο στην Pipelife, με 70 εργαζομένους και αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και άρδευσης, για να καταλήξουμε σήμερα στην απόφαση της διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου της Tupperware στη Θήβα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Tupperware Hellas το 2021 κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών της κατά 11,02% σε σύγκριση με το 2020, με τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται στα 45,27 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων σε 2,01 εκατ. ευρώ από 805.000 ευρώ το 2020 και τα καθαρά κέρδη ήταν στα επίπεδα του 1,35 εκατ. ευρώ από 470.226 ευρώ. Στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2021, απασχολούνταν 115 άτομα επί συνόλου 213 εργαζομένων7.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε μία μακροχρόνια πορεία αποβιομηχάνισης που σημειώνεται στη χώρα μας και η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τις δεκαετίες του ’80 και ’90, με αποκορύφωμα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010, υπάρχει ένα «ξέφωτο» ανάκαμψης μεταξύ 2017 και 2019. Ειδικότερα, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανεβαίνει στα 17,3 δισ. ευρώ και οι επενδύσεις από το ιστορικό χαμηλό των 12.905 ευρώ ανά απασχολούμενο το 2011, ανέβηκαν ξανά στα επίπεδα των 22.000 – 23.000 ευρώ ανά απασχολούμενο8.
Επειδή η αναπτυξιακή εικόνα της περιοχής της Βοιωτίας υπόκειται σε μία πλασματική θεώρηση που στηρίζεται στο γεγονός ότι ο εκεί παραγώμενος πλούτος ανήκει στη γειτονική πρωτεύουσα με μικρό μέρος αυτού να αφορά διαθέσιμο εισόδημα του τοπικού πληθυσμού.
Επειδή για τη Βοιωτία οι δείκτες κατά κεφαλήν εισοδήματος αλλά και ανεργίας βρίσκονται διαρκώς σε επιδεινούμενη τάση και κάτω από το μέσο όρο πανελλαδικά, με βασικές ευάλωτες κατηγορίες αυτές των νέων και των γυναικών.
Επειδή κατά την τελευταία τριετία έχουμε τη διακοπή λειτουργίας τριών μεγάλων και εμβληματικών βιομηχανιών, που επέλεξαν να συνεχίσουν της δραστηριότητά τους εκτός Ελλάδος αφήνοντας 500 περίπου κενές θέσεις εργασίας, στις οποίες θα πρέπει να συνυπολογιστούν και απώλειες περιφερειακών δραστηριοτήτων.
Επειδή εκτός από τις τρεις αυτές μεγάλες βιομηχανίες στην Βοιωτία παρατηρείται και από άλλες επιχειρήσεις κύμα απολύσεων και μείωσης θέσεων εργασίας, χωρίς απαραίτητα να αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να ανακοπεί η ραγδαία πορεία αποβιομηχάνισης των Οινοφύτων αλλά και γενικότερα της Βοιωτίας;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν ώστε να βρεθεί λύση για τους εργαζόμενους των βιομηχανιών που έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας;
3) Με ποιες δράσεις σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να αντιμετωπιστεί το κύμα αποεπένδυσης στην περιοχή και η επαπειλούμενη κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας;
4) Σε περίπτωση που συνεχιστεί η αποβιομηχάνιση της περιοχής, έχουν προχωρήσει στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό εναλλακτικού αναπτυξιακού μοντέλου;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα
Χαρίτσης Αλέξης

Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μπακαδήμα Φωτεινή
Μπαλάφας Γιάννης
Παπαδόπουλος Σάκης
Ραγκούσης Γιάννης
Σπίρτζης Χρήστος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία

 

1 Βλ. https://www.sev.org.gr/arthografia_mme/anazitontas-lyseis-gia-tis-epicheirim/

2 Βλ. https://www.sev.org.gr/ekdoseis/i-anakampsi-tis-zitisis-na-dosei-othisi-s/

3 Βλ. https://www.pedstereas.gr/sites/default/files/field/file/nea/ypohrimatodotisi_perifereias_stereas_elladas.pdf

4Βλ. https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=492730&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el

5 https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=492455&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el

6 Βλ. https://svse.gr/index.php/i-viomixania-stin-ellada

7 Βλ. https://www.capital.gr/epixeiriseis/3702891/tupperware-trito-diadoxiko-louketo-poluethnikis-sti-boiotia

8 Βλ. https://www.ot.gr/2023/03/12/oikonomia/viomixania/viomixania-i-apoviomixanisi-tis-xoras-mesa-apo-arithmous-kai-eponymes-markes-grafimata/Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ