ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/04/2023

Κόκκαλης - Αραχωβίτης: Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των σχεδίων βελτίωσης, ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες του πρωτογενή τομέα

Κόκκαλης - Αραχωβίτης: Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των σχεδίων βελτίωσης, ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες του πρωτογενή τομέαΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των σχεδίων βελτίωσης, ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες του πρωτογενή τομέα»
Η Υπουργική Απόφαση 427/2023 - ΦΕΚ 1414/Β/9-3-2023 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» κατά γενική ομολογία τόσο του αγροτικού όσο και του κτηνοτροφικού κλάδου της χώρας, υστερεί σημαντικά στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των κλάδων και αδυνατεί να καλύψει τους προβλεπόμενους στόχους της Δράσης.

Η συνολική πίστωση των επενδύσεων ανέρχεται μόνο στα 180.000.000,00 €, ποσό σημαντικά μικρότερο των προηγούμενων προκηρύξεων, το οποίο περιορίζει σημαντικά τόσο τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, όσο και το ύψος των επενδύσεων αλλά ταυτόχρονα στερεί και οποιαδήποτε δυνατότητα ένταξης των επιλαχόντων, έτοιμων πλέον επενδυτών του προηγούμενου προγράμματος.
Για τον σχεδιασμό και καθορισμό του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της ανωτέρω δράσης 4.1.5 δεν ελήφθησαν σε καμία περίπτωση υπόψη οι νέες δυσμενείς διαμορφούμενες συνθήκες σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να καταστεί εφικτή η επιβίωση και ανάπτυξη των κλάδων τους στο σύγχρονο πλέον ανταγωνιστικό διαμορφούμενο περιβάλλον.

Σύσσωμος ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας μας διαμαρτύρεται καθώς δεν είναι επιλέξιμες οι απαιτούμενες για την ανάπτυξη του κλάδου τους επενδύσεις. Οι επιλέξιμες επενδύσεις αξιολογήθηκαν μονομερώς και παραβλέφθηκαν σημαντικές παράμετροι, καθοριστικές για την υλοποίηση τους, ενώ οι θεσπιζόμενοι περιορισμοί σε πολλές περιπτώσεις αυτοαναιρούνται ακόμη και όταν αφορούν την ίδια περίπτωση επένδυσης.

Ανακολουθία προκύπτει και από τον αποκλεισμό όλων των πρόσφατων δικαιούχων του μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 της πρόσκλησης με Αριθ. Πρωτ: 189/22614 27-01-2022, καθώς η βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητάς τους απαιτεί την πιστοποίηση τους ως βιοκαλλιεργητές για το 2021, και ειδικά για τους Νέους Αγρότες του 2021 δημιουργείται επιπλέον πρόβλημα καθώς το συγκεκριμένο έτος ουσιαστικά δεν ήταν καν αγρότες.
Επιπλέον, τη στιγμή που απαιτείται η εφαρμογή οικολογικών σχημάτων στη νέα ΚΑΠ, τα οποία προβλέπουν και την αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας η πολιτεία δεν έχει καθορίσει ακόμη το πλαίσιο για τα χαρακτηριστικά με τα οποία θα εφαρμοστεί η ευφυής γεωργία.

Οι ασάφειες του σχετικού θεσμικού πλαισίου περισσότερο περιπλέκουν παρά προτρέπουν και ενισχύουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ενώ, ταυτόχρονα, δεν καθορίζονται ουσιαστικά μέτρα για την ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και την αύξηση της υπεραξίας των παραγόμενων προϊόντων.
Επειδή αποδεδειγμένα συρρικνώνονται καθημερινά με ραγδαίο ρυθμό μείωσης οι αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.
Επειδή τόσο οι γεωργοί όσο και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας βρίσκονται σε δεινή θέση και η διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση είναι σχεδόν απαγορευτική για τη συνέχιση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας μας.
Επειδή είναι απαραίτητη η ενίσχυση των παραγωγών προκειμένου να εξασφαλισθούν η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους.
Επειδή ο περιορισμένος προϋπολογισμός, σε μεγάλες περιφέρειες, όπως η Θεσσαλία περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων.
Επειδή ο καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 παρουσιάζει αδυναμία στην κάλυψη των οριζόντιων στόχων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στη νέα ΚΑΠ αλλά και στην τήρηση των κατευθύνσεων προς τη βιωσιμότητα που ορίζονται από την Πράσινη Συμφωνία.
Επειδή απαιτούνται ουσιαστικές και εφικτές λύσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Επειδή είναι καθολική απαίτηση όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων η τροποποίηση της προκήρυξης των σχεδίων βελτίωσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες υπαρκτές και πραγματικές ανάγκες των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Προτίθεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και εμπλεκομένους να τροποποιήσει το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» έτσι ώστε να αρθούν οι αστοχίες της εν λόγω δράσης και να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κόκκαλης Βασίλειος

Αραχωβίτης ΣταύροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ