ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

05/04/2023

Ερώτηση Αραχωβίτη: Επιχορήγηση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές του 2021

Ερώτηση Αραχωβίτη: Επιχορήγηση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές του 2021ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Αγροτικής Ανάπτυξής & Τροφίμων

Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο σε θέματα κρατικής αρωγής &
αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές κ. Χ. Τριαντόπουλο

ΘΕΜΑ: «Επιχορήγηση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές του 2021»

Η έως τώρα πορεία της επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου και Αυγούστου 2021 στη Μάνη είναι δυστυχώς 2,5 χρόνια μετά τις πυρκαγιές, απογοητευτική.

Αρχικά, τα ίδια τα ποσά που εντέλει θα λάβουν οι παραγωγοί είναι για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο ή 96 ευρώ για τα λοιπά δέντρα, τα οποία όμως ποσά, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, μειώνονται κατά 30% ήτοι 105 ευρώ για τα ελαιόδεντρα και 67 ευρώ για τα άλλα δένδρα. Για δε τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που σημειωτέον, αποτελούν την πλειοψηφία στην περιοχή των πληγεισών κοινοτήτων, το τελικό ποσό που θα λάβουν είναι το ήμισυ ήτοι μόλις 50 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα. Το ποσό αυτό της αποζημίωσης, ειδικά για τους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τις απαραίτητες εργασίες και ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την στήριξη του απολεσθέντος εισοδήματος έως ότου να αποκατασταθεί η παραγωγή και η απόδοση ξανά προσόδου.

Όμως, όπως καταγγέλλεται από τους ίδιους τους παραγωγούς, και αυτά ακόμη τα μειωμένα ποσά που οι παραγωγοί ανέμεναν να λάβουν έστω και με τη μορφή της προκαταβολής του 50%, δεν έχουν ακόμη πιστωθεί καθόλου ή πολύ μειωμένα τόσο στους κατά κύριο όσο και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η εκτεταμένη αυτή στέρηση των προκαταβολών αποδίδεται στην μη ορθή αποτύπωση των ζημιών μέσω του συστήματος Κοπέρνικος σε μια μεγάλη περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης και την μη πραγματική επαλήθευση των ζημιών έως σήμερα από επιτόπιες εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ.

Σαν να μην έφτανε η στέρηση των προκαταβολών των μειωμένων εντέλει ποσών ανά δένδρο, ακόμη και με την πολύ πρόσφατη νέα τροποποίηση της παρ. 7 του Άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 για την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές η Λακωνία δεν έχει συμπεριληφθεί.
Επιστέγασμα όλων αυτών είναι το ότι, παρόλο που ο σκοπός της επιχορήγησης είναι ξεκάθαρα η αποκατάσταση των βλαβών προς όφελος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δεν έχει προβλεφθεί απολύτως καμία δέσμευση για την χρησιμοποίηση της επιχορήγησης για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα μέσα παραγωγής της αγροτικής εκμετάλλευσης. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι της επιχορήγησης που μισθώνουν τα αγροτεμάχια με τις πολυετείς δενδροκαλλιέργειες από τρίτους, αιτήθηκαν και έλαβαν την ως άνω επιχορήγηση και στη συνέχεια κατήγγειλαν τις μισθώσεις, επικαλούμενοι ως λόγο της καταγγελίας είτε την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου είτε άλλους όπως μετοίκηση στο εξωτερικό, βλάβη υγείας κλπ.
Έτσι, ενώ καρπώνονται την επιχορήγηση, δεν χρησιμοποιούν ούτε ένα ευρώ από αυτή για την αποκατάσταση του ζημιωθέντος φυτικού κεφαλαίου, για την φύτευση των νέων δένδρων, αφήνοντας τους ιδιοκτήτες σε πλήρη απόγνωση, χωρίς κανένα μέσο να αμυνθούν κατά αυτής της κατάφωρης αδικίας.

Επειδή 2,5 χρόνια μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 οι καθυστερήσεις και οι μειώσεις ποσών που λαμβάνουν οι πληγέντες αγρότες οδηγούν ιδιαίτερα τους δενδροκαλλιεργητές σε απόγνωση αφού συνεχίζουν να μην έχουν εισόδημα από τα καμένα αγροτεμάχιά τους ενώ, παράλληλα, αδυνατούν να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης ώστε να προσβλέπουν έστω ξανά σε παραγωγή μετά από κάποια χρόνια.

Επειδή οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία ιδιαίτερα σε κάποιες ορεινές πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Μάνης δικαιούνται ακόμη πιο μειωμένα ποσά που δεν επαρκούν για να γίνουν στοιχειωδώς οι απολύτως απαραίτητες εργασίες με αποτέλεσμα να τίθεται επ’ αμφιβόλω το κατά πόσον και πότε θα αποκατασταθούν στοιχειωδώς τα πληγέντα δέντρα και θα καταστούν ξανά παραγωγικά τα αγροτεμάχια.

Επειδή η μη ορθή αποτίμηση των ζημιών από το σύστημα Κοπέρνικος επιτείνει τις μειώσεις και στερεί τις προκαταβολές που λαμβάνουν οι αγρότες σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μάνης.

Επειδή η Κυβέρνηση παρέλειψε έως σήμερα από τη πρόβλεψη για απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα των πληγεισών περιοχών της Λακωνίας σε αντίθεση με πολλές άλλες περιοχές που έχουν λάβει σχετική απαλλαγή.

Επειδή η παντελής έλλειψη προβλέψεων αναφορικά με τις επιλέξιμες δράσεις και τις διαδικασίες ελέγχου για την χρήση της επιχορήγησης για τον σκοπό που αυτή χορηγείται, δηλαδή για την αποκατάσταση των ζημιών και οι αδιαφανείς κανόνες θίγουν κατάφωρα τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, οι δε συνέπειες της ως άνω στρέβλωσης, πέραν του οικονομικού τους χαρακτήρα, θα οδηγήσουν στην ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, όπου το φυτικό κεφάλαιο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις πυρκαγιές και παρά την επιχορήγηση δεν αποκαταστάθηκε.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες επιπλέον ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποδοθούν σωστά και δίκαια οι επιχορηγήσεις στις οριοθετηθείσες περιοχές ώστε να αποκατασταθούν πράγματι οι ζημίες σε φυτικό κεφάλαιο και παραγωγικά μέσα που προέκυψαν από τις πυρκαγιές του 2021;

2. Πότε προτίθενται να ολοκληρώσουν και μηχανογραφήσουν τις επιτόπιες εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ ώστε να διαπιστώσουν και να θεραπεύσουν τυχόν αδικίες από τη χρήση του συστήματος ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ που στέρησαν προκαταβολές από πληγέντες αγρότες ώστε αυτές να αποκατασταθούν

3. Με ποια μέσα θα εξασφαλίσουν ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές αγροτεμαχίων και του κατεστραμμένου φυτικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις που οι πραγματικοί κύριοι δεν είναι οι ίδιοι δικαιούχοι της επιχορήγησης κατά τα ανωτέρω;

3. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχει προβλεφθεί έως σήμερα η απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ ακινήτων των πληγεισών περιοχών της Λακωνίας από τις πυρκαγιές του 2021 και πότε σκοπεύουν να επανορθώσουν και να χορηγήσουν σχετική απαλλαγή;

4.Ποιες άλλες κατηγορίες πυρόπληκτων αγροτών που δικαιούνται επιχορήγηση αποκατάστασης δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και πώς σκοπεύουν να αποκαταστήσουν αυτές τις αδικίες;

Ο ερωτών Βουλευτής

Αραχωβίτης Σταύρος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ