ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/04/2023

Ερώτηση Κόκκαλη: Να δοθεί στην δημοσιότητα το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ερώτηση Κόκκαλη: Να δοθεί στην δημοσιότητα το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου ΛάρισαςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ:  «Να δοθεί στην δημοσιότητα το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας»

Η ανέγερση νέας πτέρυγας, με την ανάπτυξη και λειτουργία κρίσιμων κλινικών, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», αποτελεί ένα μείζονος σημασίας έργο, το οποίο αντανακλά άμεσα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Λάρισας. Το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή η κατασκευή της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αποτέλεσε ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα για την υλοποίηση του οποίου η ευθύνη και η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε από την κεντρική διοίκηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία όμως, ενώ με την με αριθμό 120 (απόσπασμα πρακτικού 8ο/11-07-2019 ΑΔΑ: 6ΣΠΝ7ΛΡΒ32) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της, ενέκρινε την εγγραφή του νέου έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» με προϋπολογισμό 13.800.000,00 Ευρώ, εντούτοις παρήλθε χρονικό διάστημα  3 ετών για να λάβει την 20η-07-2022 την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5176142 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» .
Εν συνεχεία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, η ημερομηνία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 193676) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η 10η/01/2023 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 13η/01/2023.
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες από τον Ιανουάριο του 2023, επομένως θα λήξει περί τον Φεβρουάριο του έτους 2024 και κατόπιν, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΗΝΕΣ (40) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Επομένως, είναι προφανές ότι από σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας θα διαθέτει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, την νέα πτέρυγα, σε 4 – 5 χρόνια, εφόσον βέβαια δεν έχουν μεσολαβήσει και άλλες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες παρατείνουν τις σχετικές προθεσμίες.
Επειδή, η δημοπράτηση του έργου αυτού, είναι θετική, πλην όμως, η άμεση αντανάκλαση του στην κοινωνία της Λάρισας και στους πολίτες, είναι μελλοντική και τοποθετείται σε αβέβαιο χρόνο.
Επειδή, μέχρι τότε οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του ΓΝΛ χρήζουν άμεσης αναβάθμισης, καθώς είναι κοινή διαπίστωση όλων, το γεγονός ότι τα περισσότερα κτίρια που αποτελούν σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο λειτουργίας τους.
Επειδή η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους, τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού, όσο και των ασθενών, ενώ σύμφωνα με την πορεία του διεθνούς διαγωνισμού, δεν διαφαίνεται σε άμεσο χρόνο η κατασκευή και λειτουργία της νέας πτέρυγας και των κρίσιμων κλινικών, όπως Τεχνητός Νεφρός, επέκταση Καρδιολογικής κλινικής- Μονάδα Εμφραγμάτων (8 κλινών), Χειρουργική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών), Ορθοπεδική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών), Ουρολογική Νοσηλευτική μονάδα (14 κλινών), Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική μονάδα (13 κλινών).
Επειδή ένα ακόμη σημαντικό έργο, παραμένει στα χαρτιά και ανασύρεται κατά καιρούς μέσα από δηλώσεις πρόθεσης υλοποίησης του ως έργο άμεσης προτεραιότητας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, χωρίς καμία ουσιαστική και απτή πρόοδο.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας;

Δεδομένης της γνωστής στο Υπουργείο καθυστέρησης υλοποίησης του έργου, εφόσον η δημοπράτησή του έγινε όλως προσφάτως, ποιες ήταν οι ενέργειες του Υπουργείου για την συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών των κλινικών του Γενικού  Νοσοκομείου Λάρισας κατά την περίοδο 2019-2023;


Ο ερωτώνΒουλευτής

Κόκκαλης Βασίλειος
    Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ