ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/11/2023

Επίκαιρη ερώτηση Λινού: Άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επίκαιρη ερώτηση Λινού: Άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Επίκαιρη ερώτηση της Αθηνάς Λινού προς τον υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

Το διαχρονικό φαινόμενο της μη έγκαιρης πλήρωσης των οργανικών και λειτουργικών κενών που υπάρχουν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής και αφορούν σε διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών, θέτει η Αθηνά Λινού με επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, εντείνουν και δημιουργούν περισσότερες ανισότητες στην πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δυνατότητα εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκαλούν προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς, αυξάνουν το στρες και την πίεση των εκπαιδευτικών και τους κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές, και γενικά δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση στα σχολεία υποβαθμίζοντας περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, η βουλευτής αναφέρεται σε στοιχεία του τρέχοντος σχολικού έτους, επισημαίνοντας ότι μέχρι την 3η φάση διορισμών, που πραγματοποιήθηκε στις 26/10/2023 και διορίστηκαν 2.763 εκπαιδευτικοί, έχει παρέλθει το ¼ σχεδόν των ημερών διδασκαλίας ολόκληρου του σχολικού έτους ενώ παραμένουν περισσότερες από 3.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Είναι αυτονόητο πως όταν οι ελλείψεις αφορούν σε πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, μπορεί να οδηγήσουν, σε συνδυασμό με το μέτρο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ακόμα και σε αποκλεισμό υποψηφίων μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη βουλευτή, το επιχείρημα της δυσκολίας εύρεσης εκπαιδευτικών σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα στην ειδικότητα της Πληροφορικής ή της Οικονομίας, καταρρίπτεται από τους αριθμούς υποψηφίων που υπάρχουν στους πίνακες αναπληρωτών για τις ειδικότητες αυτές. Οι περιπτώσεις μη αποδοχής διορισμού, αν υπάρχουν, σχετίζονται κυρίως με το υψηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, καθώς και με άλλα μέτρα που έχουν παρθεί στο πλαίσιο των μνημονίων και έχουν δημιουργήσει στρεβλώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. ενοποιήσεις κλάδων όπως ΠΕ80-Οικονομίας, μείωση ωρών διδασκαλίας ή κατάργηση μαθημάτων με αποτέλεσμα τη μη σύσταση οργανικών θέσεων για κάποιες ειδικότητες σε αρκετά σχολεία κ.ά.).

Με βάση τα παραπάνω η βουλευτής απευθύνει τις ακόλουθες ερωτήσεις στον Υπουργό Παιδείας:

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των όλων των κενών κατά το τρέχον σχολικό έτος και ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει ο Υπουργός προκειμένου από το επόμενο σχολικό έτος, να γίνονται έγκαιρα οι διορισμοί εκπαιδευτικών και να μην επαναλαμβάνεται το φαινόμενο αυτό;
Ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει ο Υπουργός ώστε να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να διορίζονται σε περιοχές με πρόβλημα στέγης και υψηλό κόστος διαβίωσης;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Θέμα: Άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το φαινόμενο της μη έγκαιρης πλήρωσης των οργανικών και λειτουργικών κενών που υπάρχουν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής και αφορούν σε διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που πλήττει την εκπαίδευση. Είναι προφανές ότι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, εντείνουν και δημιουργούν περισσότερες ανισότητες στην πρόσβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δυνατότητα εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκαλούν προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς, αυξάνουν το στρες και την πίεση των εκπαιδευτικών και τους κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές, και γενικά δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση στα σχολεία υποβαθμίζοντας περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος τα εν λόγω κενά ανήλθαν σε 47.000. Κατά την 1η φάση (1/9/2023) προσλήφθηκαν 28.353, κατά τη 2η φάση (3/10/2023) 12.779 και κατά την τρίτη φάση (26/10/23) 2.763 εκπαιδευτικοί. Παραμένουν δηλαδή σήμερα τουλάχιστον 3.105 κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Υπόψη ότι μέχρι τις 27/10 έχουν ήδη παρέλθει 35 ημέρες διδασκαλίας που σημαίνει ότι έχει χαθεί το ¼ των ημερών διδασκαλίας ολόκληρου του σχολικού έτους.
Ειδικότερα, όταν οι ελλείψεις αφορούν στη διδασκαλία πανελλαδικών μαθημάτων μπορεί να οδηγήσουν, σε συνδυασμό με το μέτρο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ακόμα και σε αποκλεισμό υποψηφίων μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το επιχείρημα της δυσκολίας εύρεσης εκπαιδευτικών σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα στην ειδικότητα της Πληροφορικής ή της Οικονομίας, καταρρίπτεται από τους αριθμούς υποψηφίων που υπάρχουν στους πίνακες αναπληρωτών για τις ειδικότητες αυτές. Οι περιπτώσεις μη αποδοχής διορισμού, αν υπάρχουν, σχετίζονται κυρίως με το υψηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, καθώς και με άλλα μέτρα που έχουν παρθεί στο πλαίσιο των μνημονίων και έχουν δημιουργήσει στρεβλώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. ενοποιήσεις κλάδων όπως ΠΕ80-Οικονομίας, μείωση ωρών διδασκαλίας ή κατάργηση μαθημάτων με αποτέλεσμα τη μη σύσταση οργανικών θέσεων για κάποιες ειδικότητες σε αρκετά σχολεία κ.ά.).
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των όλων των κενών κατά το τρέχον σχολικό έτος και ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει ο Υπουργός προκειμένου από το επόμενο σχολικό έτος, να γίνονται έγκαιρα οι διορισμοί εκπαιδευτικών και να μην επαναλαμβάνεται το φαινόμενο αυτό;
2. Ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει ο Υπουργός ώστε να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να διορίζονται σε περιοχές με πρόβλημα στέγης και υψηλό κόστος διαβίωσης;
Η Ερωτώσα Βουλευτής

Λινού ΑθηνάΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ