ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

10/11/2023

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 3.145.661,95 ευρώ για το α’ επτάμηνο του 2020 από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 3.145.661,95 ευρώ για το α’ επτάμηνο του 2020 από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμούΚατατεθείσα Ερώτηση και ΑΚΕ με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Β΄ 3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και αν. Τομεάρχη Εσωτερικών [Τομέας Διαφάνειας], Ραλλίας Χρηστίδου

Ερώτηση και Αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό υγείας για τα 3.145.661,95 ευρώ που δόθηκαν το α’ επτάμηνο του 2020 από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κατέθεσαν 19 βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με πρωτοβουλία της αν. Τομεάρχη Εσωτερικών (Τομέας Διαφάνειας), Ραλλίας Χρηστίδου.

Μετά την αποκαλυπτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πάρτι των «απευθείας αναθέσεων» (314.000 και πλέον συμβάσεις) κατά τη διετία 2021 -2022 και την κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία χωρίς στοιχειώδη έλεγχο, κριτήρια, διαγωνιστικές διαδικασίες και διαφάνεια η κυβέρνηση παραμένει πολλαπλά έκθετη για τον πακτωλό χρημάτων που μοιράστηκε με όρους πλήρους αδιαφάνειας

Εντάλματα πληρωμών εκατομμυρίων ευρώ υγειονομικού υλικού παραμένουν αδιευκρίνιστα στην αιτιολογία και στην υλοποίησή τους, με την κυβέρνηση να ακολουθεί τη γνωστή τακτική της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.

Χαρακτηριστική είναι, άλλωστε, η έκδοση εντάλματος πληρωμής του ΕΟΠΥΥ ύψους 3.145.661,95 ευρώ για την περίοδο 01/2020 έως 07/2020 με την αιτιολογία υγειονομικό υλικό σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα τη Σαλαμίνα!

Από τις οικονομικές καταστάσεις του ΓΕΜΗ για τη συγκεκριμένη εταιρία δεν προκύπτει να έχει δηλωθεί το συγκεκριμένο ποσό στον κύκλο εργασιών, ενώ με βάση τα αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντάλματα προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πραγματικά υπέρογκο ποσό σε σχέση με τις πληρωμές των τελευταίων ετών προς την εταιρία.

Ο υπουργός καλείται ν’ απαντήσει πότε εκδόθηκε πρόσκληση - προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για παροχή υγειονομικού υλικού με βάση την οποία έγινε η ανάθεση στη συγκεκριμένη ΙΚΕ, πότε έγινε η ανάθεση - σύμβαση και ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης για παροχή υγειονομικού υλικού. Ακόμη, καλούνται να καταθέσουν στη Βουλή τα σχετικά παραστατικά, όπως η αρχική πρόσκληση - προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για παροχή υγειονομικού υλικού με βάση την οποία έγινε η ανάθεση, η απόφαση ανάθεσης και η σύμβαση, τα πρακτικά του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση της ως άνω απόφασης και οι συμβάσεις και οι πληρωμές (εντάλματα) που έχουν γίνει με την συγκεκριμένη εταιρεία από την 1/2020 έως σήμερα.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «3.145.661,95 ευρώ για το α’ επτάμηνο του 2020 από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού»


Μετά την αποκαλυπτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πάρτι των «απευθείας αναθέσεων» (314.000 και πλέον συμβάσεις) κατά τη διετία 2021 -2022 και την κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία χωρίς στοιχειώδη έλεγχο, κριτήρια, διαγωνιστικές διαδικασίες και διαφάνεια η κυβέρνηση παραμένει πολλαπλά έκθετη για τον πακτωλό χρημάτων που μοιράστηκε με όρους πλήρους αδιαφάνειας. Ιδίως, με πρόσχημα την πανδημία εκτινάχθηκε ο αριθμός των «απευθείας αναθέσεων» ως η κατεξοχήν κυβερνητική πρακτική, η οποία, μάλιστα, «εξυμνείται» πλέον και από τους αρμόδιους υπουργούς.
Έτσι, η κυβέρνηση έφθανε ν’ αναθέτει σε εταιρίες φαντάσματα, σε ξυλουργεία, σε εποχικά καταστήματα με χριστουγεννιάτικα είδη την παροχή υγειονομικού υλικού χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και καμία λογοδοσία.
Ακόμη, και εντάλματα πληρωμών εκατομμυρίων ευρώ υγειονομικού υλικού παραμένουν αδιευκρίνιστα στην αιτιολογία και στην υλοποίησή τους, με την κυβέρνηση να ακολουθεί τη γνωστή τακτική της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.
Χαρακτηριστικά, με το υπ’ αριθ. 10205/2020, Σειρά Β’ ένταλμα πληρωμής του ΕΟΠΥΥ καταβάλλεται στην POLIPLAST MEDICAL EQUIPMENT ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ως τελικό πληρωτέο (μετά τις κρατήσεις) το ποσό των 3.145.661,95 ευρώ για την περίοδο 01/2020 έως 07/2020 με την αιτιολογία υγειονομικό υλικό.
Από τις οικονομικές καταστάσεις του ΓΕΜΗ για την "POLΙPLAST MEDICAL EQUIPMENT Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" με περίοδο αναφοράς το 2020 δεν προκύπτει να έχει δηλωθεί το σχετικό ποσό στον κύκλο εργασιών του συγκεκριμένου οικονομικού έτους.
Επειδή, είναι αναγκαίο να τηρούνται οι όροι διαφάνειας και νομιμότητας.
Επειδή, πρόκειται για σημαντική δαπάνη ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.
Επειδή, από τα αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντάλματα πληρωμής του ΕΟΠΥΥ προς τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν προκύπτουν ανάλογες πληρωμές τέτοιου υπέρογκου χρηματικού ποσού (ενδεικτικά: υπ. αριθ. 7002/2022, 5306/2019, 2934/2018 κ.ά.).
Επειδή, στον διαδικτυακό ιστότοπο της συγκεκριμένης εταιρείας δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμοί κλπ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πότε εκδόθηκε πρόσκληση - προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για παροχή υγειονομικού υλικού με βάση την οποία έγινε η ανάθεση στη συγκεκριμένη ΙΚΕ;
2. Πότε έγινε η ανάθεση - σύμβαση με την POLΙPLAST MEDICAL EQUIPMENT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης για παροχή υγειονομικού υλικού;
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων:

Επίσης, παρακαλούμε όπως κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα:
1. Η αρχική πρόσκληση - προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ για παροχή υγειονομικού υλικού με βάση την οποία έγινε η ανάθεση στην ως άνω ΙΚΕ.
2. Η απόφαση ανάθεσης και η σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και της «POLΙPLAST MEDICAL EQUIPMENT Μονοπρόσωπης ΙΚΕ».
3. Τα πρακτικά του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση της ως άνω απόφασης.
4. Οι συμβάσεις και οι πληρωμές (εντάλματα) που έχουν γίνει με την συγκεκριμένη εταιρία από την 1/2020 έως σήμερα.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρηστίδου Ραλλία

Ακρίτα Έλενα

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Ζαμπάρας Μίλτος

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Σαρακιώτης ΓιάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ